Uit de doden opgewekt?   Leave a comment

Op één van de websites van David Sörensen heb ik iets over het opwekken van doden gelezen. De man schiet aan alles voorbij en dus ook aan de leer van Christus, maar daar hebben we al op deze site al genoeg aandacht aan besteed. Hij is een valse leraar en hij mag dan willen, dat diegene die tegen zijn (valse) leer is, die heeft het ook bij hem verbruid, niet wetende dat hij het bij Christus zelf verbruid heeft door met zijn (valse) leer door te gaan. Nu hij staat al bij ons op de dodenlijst en dat zijn de echte valse leraars, die geen leer van Christus believen en op deze wijze vijanden van het Kruis van Christus en van de leer van Christus zijn geworden. De enige uitweg voor hen is het dodenrijk, maar voor hun zal dat pas een verrassing zijn op het moment suprême, wanneer ze voor Gods Troon staan, want die dag is voor dit soort leraars en personen in het algemeen nog in de toekomst, wanneer deze überhaupt komt. Kijk dat dit soort lieden een mooie schijn van godsvrucht genieten en een heel mooi voorkomen; verraad hun ongenadige leer en hun ongeloof naar Christus toe. Zo zien nu éénmaal wolven in schaapskleren eruit. Dat is het prototypen.

Goed. Opwekken uit de doden betekent niets anders, dan bekering. Niet zo moeilijk. Immers we zien dat dus ook in 1.Corinthe 15:12-20.

12 Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is? 13 En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. 14 En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. 15 En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. 16 Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. 17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. 18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. 19 Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.
20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, [en] is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

We zien hier dus dat we overgegaan zijn van het leven in de duisternis naar het leven in het licht. (1.Joh. 1:6). Dat is gewoon de wedergeboorte die de Heer Jezus ook al tegen Nicodemus zei. Wij dienen wedergeboren te worden door water en uit Geest anders kunnen we geen relatie met Christus hebben en zo komen we dus ook niet in Zijn opstandingsleven leven. Het moge duidelijk zijn, dat wij dus eerst uit de doden te dienen te worden opgewekt om als wedergeboren en als gelovigen in Christus te kunnen wandelen. De wedergeboorte is dan dus echt het ultieme wonder, die in het verborgene plaatsvind. Doch al dat soort leraars als Sörenson en alle Pinksterleraars willen ons van het tegendeel gelovigen. Nu in letterlijke zin heeft de Heer Jezus Christus één persoon letterlijk uit de doden opgewekt. Dat was Lazarus. Doch hij deed dat om het verborgene duidelijk te maken. Dat een mens moet overgaan van de duisternis naar het Licht; van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad naar de Boom des Levens en dus ook vanuit het leven in de zonde dat naar de dood leidt naar een leven in de opstanding van de Heere Jezus Christus, daar waar ook geen zonde meer is en dus ook niet meer gezondigd kan worden. Wanneer we dit dus zien, dan zien we dus ook,. dat er ook geen “dodenopwekbrigade” nodig is om de doden op te wekken, maar dat de persoon dat heel goed kan doen in de binnenkamer, waar de gelovige in Christus ook van Christus geleerd krijgt. Het is dus duidelijk, dat zij niets van doen hebben met het evangelie van Jezus Christus, diegene die dat letterlijk zijn gaan zien. Het moge ook zijn, dat zij dus ‘mistaken’ zijn en dat zij het evangelie van Jezus Christus niet geestelijk zien ofwel niet vanuit de opwekking met Christus en dus de redding in Christus heeft nog niet bij dat soort (valse) leraars plaats kunnen vinden. Daarom zien ze alles nog in de toekomst, terwijl het al in Christus is volbracht (Joh. 19:30). Het moge duidelijk zijn, dat een Sörensen; Heidi Baker; Patricia King en Angela Greenig bij elkaar horen. Dit komt namelijk uit de zogenaamde “Extreme Prophetic” hoek en dat gaat alleen maar over het in een geestelijk jasje overgieten van een natuurlijke handeling die de Heer nooit op deze wijze zou gaan geven of er moet een geestelijke grondslag als de wedergeboorte ten grondslag geven.  Doch de voornoemde lieden dienen zelf nog eerst uit de doden te worden opgewekt en hebben zelf slechts een religie en is van een relatie met Christus in Zijn opstanding geen sprake. Heel veel mensen vallen hiervoor, maar dat is ook een deel van Gods plan, ondanks het feit dat God niet wilt dat er maar één verloren gaat. Doch dat de mens niet wilt dat ligt natuurlijk niet bij God. Hij is gewoon niet door God uitverkozen om  een kind van God te zijn. Immers hij behoort immers niet tot het gelovig overblijfsel. Jammer voor hen, maar zij willen de brede weg en niet de smalle en gaan dus de diepste spelonken van het dodenrijk in. Dat geldt ook voor Alexander en Friede de Vreugd uit Westervoort, die het “Extreme Prophetic” wel zien zitten en daarmee aan het wegsterven gaan naar de diepste spelonken van het dodenrijk, maar goed, dat willen ze ook zelf. De God van Jezus Christus laat niet met Zich spotten, niet op een letterlijke wijze en ook niet door een eigenmachtige godsdienst ofwel een geestelijke wijze.  Zulke mensen hebben al voor een eeuwige dood gekozen en zij kunnen dus niet meer uit de doden worden opgewekt, want ze hebben de Heilige Geest gelasterd met hun aanhoudende valse leringen en daar is op grond van Mattheus 12:31 geen vergeving meer voor en zij, hoe hemels dit ook klinkt; zien we dat stan ee poot in heeft en het lijkt alsof het van God afkomt, maar dat is dan een ander evangelie (Gal. 1:6-9 en 2.Corinthe 111:1-6), waar we beter geen heil in kunnen zien, want dat zit onder de geest van de antichrist, namelijk het beest die uit de zee (zee=afgrond) opkomt en daardoor dus ook zien we dat zij het beest hebben die uit de aarde opkomt en dus niet Jezus Christus. Zij hebben Christus niet en ze willen Christus ook niet kennen. Zij gaan voorzeker de hel in. Dat is de conclusie. Amen.

Advertenties

Posted oktober 22, 2013 by Dutch Bible Research Center.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: