TRIN: Het onderzoek   Leave a comment

1 Spelen met vuur

Een kritische beschouwing van de TRIN-meetings in Nederland versie oktober 2009 Florida Outpouring 2008

In het voorjaar van 2008 hielden berichten over de Florida Outpouring een groot deel van de
christelijke wereld bezig. Onder leiding van voorganger Todd Bentley gebeurden er in Lakeland
opmerkelijke dingen: wonderlijke genezingen, opwekkingen van doden, bijzondere en ook bizarre
manifestaties van de Heilige Geest (?). Vooral Bentley zelf trok de aandacht door zijn merkwaardige
verschijning en zijn gedrag op het podium. Dit alles was bij veel christenen onderwerp van gesprek.
Van over de hele wereld gingen mensen naar Florida om met eigen ogen te zien wat ze gehoord
hadden. Ook christelijke leiders uit Nederland waren daarbij. Eenmaal terug in eigen land vertelden of
beschreven ze wat ze gezien en ervaren hadden. De een benoemde het als een wonderlijk werk van
God; een begin van de opwekking waar de wereld al zo lang op wachtte. Een ander noemde het
mensenwerk en waarschuwde voor de duistere invloeden die achter dit alles schuil zouden gaan.
http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Artikelen/SMV/BL/01.pdf (1)
http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Artikelen/SMV/BL/02.pdf (2)
http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Artikelen/SMV/BL/03.pdf (3)
http://www.dossiers.tk/lakeland-revival-verslag-charisma.htm (58)
De vrucht van de Florida Outpouring in ons land is dat veel christenen verdeeld zijn gebleven over de
vraag ‘of dit alles uit God was’ en zelfs dat er ook gemeenten gescheurd zijn.
In augustus 2008 werd besloten om de bijeenkomsten in Lakeland voor onbepaalde tijd te stoppen.
Bentley, die zojuist van zijn vrouw was gescheiden, verdween van het podium. De berichten vanuit
Lakeland stopten. Menigeen haalde opgelucht adem en zag zijn gelijk aangetoond. ‘Als dit
mensenwerk is, dan zal het gebroken worden…’ (Hand.5:38).

http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Artikelen/SMV/BL/04.pdf (4)
http://www.weeswaakzaam.info/2009/03/todd-bentley-hertrouwd.html (59)
http://christenlinks.messagewear.nl/naam-terug-naar-bentley.htm (60)

Van ver weg naar dichtbij…

Dat er in dat zelfde voorjaar in ons eigen land bijeenkomsten plaatsvonden, die in veel opzichten erg
leken op die in Lakeland, ontging veel Nederlandse christenen. Ik doel hier op de conferentie ‘Heaven
on earth’, die van 1 t/m 4 mei 2008 plaatsvond in Rotterdam, gevolgd door de Wake Up Call op 5 mei.
Terwijl in Nederland de bijeenkomsten in de lijn van de Florida Outpouring al in volle gang waren, was
de aandacht van de Nederlandse critici nog steeds gericht op Todd Bentley. Ook in het artikel van Dirk
van Genderen (Twee opwekkingen) in de Visie van 6 juni 2008 wordt nog niets gezegd over de
activiteiten van TRIN in Nederland.

http://www.dirkvangenderen.nl/2008/06/06/twee-opwekkingen/ (5)
De conferentie ‘Heaven on earth’ staat ook voor 2009 weer gepland; op 1 t/m 5 mei in de IJsselhallen
in Zwolle. Ik wil in dit artikel aantonen waarom ik dit een zorgelijke ontwikkeling vind, zeker omdat ik
verwacht dat er opnieuw veel christenen heen zullen gaan. Begin maart 2009 hebben zich al ruim
1100 mensen ingeschreven bij TRIN.
http://www.trinevents.nl/; http://www.heaven-on-earth.nl/; http://www.heaven-on-earth.nl/media/72 (6)
Heaven on earth 2008

Uit de verhalen van mensen die bij ‘Heaven on earth 2008’ geweest zijn, maakte ik op dat het daar
ging om bijeenkomsten waarin gepreekt en geprofeteerd werd, waarin veel gezongen werd, waarin
ruimte was voor bevrijding en genezing, waarin veel gebeden werd en waarin ruimte was voor allerlei
uitingen. Deze bijeenkomsten zijn bezocht door ca. 7000 mensen, waaronder merendeels christenen
en afkomstig uit allerlei kerken en landen. Op Youtube kun je nog een aantal filmpjes hiervan vinden
onder de naam FFC (Fresh Fire Choir)

Organisator van ‘Heaven on earth’ was en is ook nu weer de stichting TRIN uit Harderwijk, onder

leiding van Mattheus en Rebekah van der Steen.

http://www.trin.nl/ (7)
http://www.inhispresence.nl/content/view/19/37/ (8)
TRIN helpt kansarmen in arme landen en brengt hen het evangelie. Hieronder wat informatie over de
reis naar India in februari 2009.

http://christenlinks.messagewear.nl/duizenden-bekeringen-india.htm (51)
http://www.nd.nl/artikelen/2009/februari/23/wonderlijke-bekeringsverhalen-uit-india (52)
http://www.youtube.com/watch?v=cRTrcJVQKEY (53)
2
Mattheus van der Steen werd in 2008 bekend door de publicatie van zijn boek ‘Durf te dromen’.
http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Artikelen/SMV/BL/41.pdf (41)
http://www.eo.nl/programma/stemindestilte/2007-2008/page/-/episode.esp?broadcast=9085779 (50)

Op de site van TRIN http://www.trinevents.com (nu http://www.heaven-on-earth.nl) en in interviews kwam ik in
2008 onder andere de volgende zaken tegen.
• Men is enthousiast over wat er in Lakeland gebeurt.
• Men spreekt over profetieën met betrekking tot een op handen zijnde opwekking in Nederland.
• Ik las getuigenissen die bij mij toch heel wat vraagtekens oproepen. Wat bijvoorbeeld te denken
van mensen die door aanraking van Gods Geest gouden tanden of goudkleurig haar krijgen, of zo
dronken zijn (‘in de Geest’) dat ze dagenlang niet in staat zijn om normaal te functioneren…
http://www.heaven-on-earth.nl/media/78 (9)
In een van de aankondigingen wordt het volgende gezegd:
‘Heaven on Earth is de grootste conferentie die TRIN ooit gehouden heeft in Nederland, met sprekers,
aanbiddingsleiders en bezoekers uit allerlei landen en denominaties: o.a. Heidi en Rolland Baker, dr.
Tokunboh Adeyemo, Bill Johnson, Wesley en Stacey Campbell, Walter Heidenreich en Jan Zijlstra.
Door middel van diep onderwijs en openbaring over de tijd waarin we leven, ontvangen christenen uit
alle landen nieuwe visie om wereldwijd de oogst binnen te halen. Als voorproefje van de hemel zullen
we met alle naties in eenheid God aanbidden. Dit zal een geweldige impact hebben op alle christenen
wereldwijd. Heaven on Earth blikt profetisch vooruit op de eindtijd, waarin alle naties bereikt zullen
worden met het evangelie en Jezus terug zal komen om zijn koninkrijk op aarde te vestigen.’
http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Artikelen/SMV/BL/10.pdf (10)
http://joelnews-nl.squarespace.com/dezeweek/heaven-on-earth-in-teken-eenheid-en- actie.html (61)
Hoewel ik het op zich hartverwarmend vond dat zoveel mensen elkaar vinden in het dienen van Jezus
Christus en ook het verlangen om het evangelie uit te delen aan de ongelovigen bij mezelf herken(de),
kon ik na het lezen van al deze informatie toch niet onverdeeld enthousiast zijn, zeker niet na de
zorgwekkende stroom van berichten over de bijeenkomsten van Todd Bentley in Lakeland. Van der
Steen deed echter net of er niets aan de hand was en veroordeelde de kritiek op Bentley scherp.
http://www.dossiers.tk/lakeland-revival-verslag-trin.htm (11)
Revival Firenights 2008

Van 28 juni t/m 30 juli 2008 vonden in Rotterdam en Nieuwegein de Revival Firenights plaats,
eveneens georganiseerd door TRIN. Deze bijeenkomsten – een vervolg op Heaven on earth’ –
stonden eveneens in het teken van de komende opwekking in Nederland en zouden door zo’n
tienduizend mensen – merendeels christenen – één of meerdere keren bezocht worden.

http://www.uitdagingonline.nl/508/Default.aspx?showtarget=795&showobject=31071&source=%2F508%2Fdefault.aspx%3Fsho
wobject%3D29583%26showtarget%3D795 (12)
TRIN kondigde de Firenights als volgt aan:

‘De Heer heeft het ons als TRIN op het hart gelegd, om vanaf 28 juni 2008 te beginnen met elke
avond Revival Firenights, waarin de focus gelegd zal worden op Gods manifeste aanwezigheid en
glorie. We zullen starten in Rotterdam Europoort. De gemeente waar we zullen starten heet ook
Europoort en we geloven dat dit de juiste start is van iets heel bijzonders. Hoe het verloop eruit gaat
zien weet niemand, alleen de Heer, maar we geloven dat duizenden mensen door de Heer
aangeraakt zullen worden en het vuur mee zullen nemen naar hun woonplaatsen, om het daar te
verspreiden. Ons gebed is: Heer laat Uw Koninkrijk komen in Nederland! We hebben een heel
internationaal netwerk dat klaar staat, voor het geval dat het uit de hand mocht lopen, wat we
natuurlijk verwachten…

http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Artikelen/SMV/BL/13.pdf (13)
http://geloof.123forum.nl/phpBB2/opwekking-in-nederland-lijkt-te-zijn-begonnen-t75.html (14)

De volgende sprekers stonden voor de Firenights op het programma: Rolland & Heidi Baker, Wesley
& Stacey Campbell, Angela & Larry Greenig, Ralph & Donna Bromley, Che Ahn, Jan Zijlstra, Jaap
Dieleman, Gerard de Groot, David de Vos, Walter Heidenreich, Jill Austin, Russell Sage, Shara Lea
Pradhan, Bill & Brenda (Beni) Johnson, Tokunboh Adeyemo, Daniel en Marlies Hoogteyling, James
Levesque. Verder werkten er verschillende bands en muziekformaties mee (o.a. DEW, Fresh Fire
Choir o.l.v. Eric en Tanja Lagerström).

http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Artikelen/SMV/BL/15.pdf (15)

3 Mijn ervaringen met de Revival Firenights

Vanwege de geestelijke ambities van deze opwekkingsbeweging en de door mij veronderstelde
impact daarvan in ons land, ben ik aan het einde van de eerste week van de Firenights met iemand
meegegaan naar een Revival Firenight in de Europoortgemeente in Rotterdam. Om een mening te
kunnen vormen over deze bijeenkomsten en de opwekking waarover gesproken werd, vond ik dit wel
het minste wat ik moest doen. Het is onze bijbelse plicht om alle dingen te toetsen (1Thess.5:21); juist
ook als het gaat om profetische uitingen (1Thess.5:19-20…). Deze teksten maken eveneens duidelijk
dat we ervoor moeten oppassen dat we het werk van Gods Geest niet uitblussen, bijvoorbeeld door –
zoals in dit geval – alles wat anders of vreemd is bij voorbaat af te keuren. Als je de zaken toetst, ben
je ook beter in staat om het gesprek hierover aan te gaan.
Ik kon in juni 2008 voor het toetsen van de Revival Firenights en van ‘Heaven on earth’ helaas niet
teruggrijpen op artikelen of ervaringen van andere ‘toetsers’, want die waren er toen nog niet en zijn er
ook nu nog nauwelijks. De ‘wereldse’ pers was er eerder bij. Wel zijn er het afgelopen jaar door
Goedgelovig.com een aantal berichten geplaatst, waarin men op satirische wijze met name de
zakelijke kant van TRIN op de korrel neemt.

http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Artikelen/SMV/BL/16.pdf (16)
Voordat ik aan mijn onderzoek begon, heb ik een aantal ‘toetsvragen’ opgesteld. Bovenaan mijn
blaadje stond: ‘Mensen veroordelen is verboden, maar toetsen is een opdracht’ (n.a.v. Matth.7:1). Het
doel van toetsen is het goede te behouden (1Thess.5:21). De volgende dingen wilde ik graag
onderzoeken:

• Het Bijbelgehalte – de ruimte voor Gods Woord – in de bijeenkomst.
• De mate waarin er wordt opgeroepen om te groeien in het kennen van Gods Woord, de Bijbel.
• De ‘maakbaarheid’ (het mogelijke initiatief wat mensen daarin zelf nemen) van allerlei uitingen en
dingen die mensen doen.
• De houding van sprekers en artiesten. Zijn zij dienend en wijzen ze heen naar Jezus, of staan zij
zelf in het middelpunt?
• De sfeer tijdens de bijeenkomst. Is er rust of onrust? Doet iedereen zijn eigen ding, of is er een
gemeenschappelijk beleven?
• Is er eerbied voor God?
• Wordt er respectvol gesproken over medebroeders en –zusters?
• Zijn er dingen waaruit af te leiden is of het om een opwekking gaat?
Ik zal hieronder een aantal zaken beschrijven die ik op de Revival Firenight in de Europoortgemeente
in Rotterdam en de live-uitzendingen daarna via http://www.iworshiphere.com
(ook die vanuit Nieuwegein) heb gezien en gehoord.

Ik heb dit verslag al gemaakt in augustus 2008, maar heb het stuk daarna een tijdlang laten liggen
omdat ik het allemaal goed wilde laten bezinken en er ook echt mee geworsteld heb of het mijn taak
zou zijn om hierover een artikel te schrijven. Nu er weer een conferentie ‘Heaven on earth’ gepland
staat, heb ik besloten om het artikel af te maken en mijn bevindingen met anderen te delen. In de
afgelopen maanden zijn ook de Firenights en Fireweekends op verschillende plaatsen in ons land
doorgegaan en ook voor dit jaar staan er al weer een heel aantal gepland.

Uit de reacties van mensen die Firenights of dergelijke meetings hebben bijgewoond maak ik in ieder
geval op dat ik niet de enige ben die zich zorgen maakt over de boodschap die op deze
bijeenkomsten gebracht wordt. Uit de berichten van TRIN maak ik ook op dat men dit alles nog steeds
organiseert vanuit de zelfde visie als in 2008. Reden genoeg dus om e.e.a. eens tegen het licht te
houden.

http://www.thefirelist.nl/ (17)
http://frontpage.credible.nl/nieuws/659/TRIN-Firenights—–Mensen-zonder-bril-zijn-een-stuk-knapper—.html (18)
http://www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/trin.htm (19)
http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Artikelen/SMV/BL/20.pdf (20)
http://www.vergadering.nu/20080826TRIN-Nieuwsflits.htm (45)

4 Revival Firenights juli 2008 – een verslag

Eerste indruk

Op de avond die in bijwoon in Rotterdam zijn veel christenen aanwezig (dat maak ik op uit de manier
hoe ze meedoen), waaronder veel jongeren. Op webforums (bijvoorbeeld van Soul Survivor) lees ik
dat jongeren het ‘vet’ vinden om naar dit soort bijeenkomsten te gaan, omdat ze daar spectaculaire
dingen meemaken. Wellicht is dit ook de verklaring voor het grote aantal jongeren wat op de
Firenights aanwezig is.

De sfeer heeft een hoog Jezus-gehalte. Vaak wordt er meerdere keren achter elkaar ‘Jezus, Jezus!’
geroepen. Steeds weer wordt er gezegd dat het in de bijeenkomst gaat om Gods glorie en het
aanbidden van Jezus.
Worshipleider Eric Lagerström opent de avond in Rotterdam met onder meer de volgende zinnen:
‘We verklaren dat we één zijn in Jezus’ Naam. We smijten alle theologie de deur uit. We gaan onszelf
uitgieten in aanbidding. Dit is de avond van vrijheid, van bevrijding uit Egypte en op reis naar het
beloofde land. We kunnen in de wereld laten zien dat Nederland in vuur en vlam staat voor God, want
alles wordt gefilmd en live uitgezonden’.

Heilige Geest

Centraal in de liederen en de toespraken op de Firenights staat de Heilige Geest. Er wordt niet voor
niets gesproken over ‘The Dutch Outpouring’ (de Nederlandse Uitgieting), waarmee gedoeld wordt op
de dingen die de Heilige Geest tijdens deze bijeenkomsten doet. Zinnen die langskomen zijn:
‘In de worship van gezalfde aanbidding zal God ons Zijn Geest geven.’
‘Je hebt de zalving van de Heilige Geest in je, maar je realiseert jezelf niet wat Hij van je wil.’
‘Er is een vlammetje in de hemel voor je vrijgezet bij je geboorte.’
‘We mogen allemaal de zalving van de Geest ontvangen.’
Er wordt gezongen over de Geest, gebeden tot de Geest en in aansluiting daarop wordt er meerdere
keren per avond gezegd dat ‘nu de Heilige Geest neerdaalt’. Vervolgens roepen en bidden mensen
hardop, veel mensen gaan naar voren om voor zich te laten bidden, anderen vertonen meer
lichamelijke reacties zoals trillen over hun hele lichaam, vallen, kronkelen, roepen.

Valse Opwekking

Steeds weer wordt er door verschillende sprekers gezegd dat dit de opwekking is waarover al 25 jaar
lang geprofeteerd is vanuit verschillende landen. Er worden profetieën van David Wilkerson en Roger
Teale aangehaald.

http://www.joelnews.nl/news-nl/nl229.htm#4 (21)
http://gebedstrijdprofetieen.blogspot.com/2007/10/voor-de-profeten-die-mat-zijn-houd-vol.html
http://www.healingandvision.org/show_article.php?id=17 (22)
http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Artikelen/SMV/BL/23.pdf (23)

De sprekers concluderen aan de hand van wat ze zien dat de opwekking in Nederland begonnen is.
‘Voorbidders staan op. De opwekking is begonnen. Opwekking begint pas als mensen in actie komen.’
Het feit dat alle bijeenkomsten worden gefilmd en live worden uitgezonden, leidt tot de volgende
uitspraak: ‘Wij willen de wereld laten zien dat dit land hongert naar Jezus.’
Het uitblijven van de opwekking in Nederland wordt verklaard door te wijzen op de verdeeldheid van
de christenen in ons land.

‘We hebben in Nederland een schuld. We hebben de eenheid niet gezocht en in stand gehouden in
het lichaam van Christus.’
‘We verstaan onze roeping niet meer.’

Profetie

Er wordt niet alleen gerefereerd aan profetische woorden over Nederland, maar ook tijdens de
Firenights wordt er geprofeteerd. Veel uitspraken die gedaan worden zijn in de trant van:
‘Ik heb het gevoel dat de Heer tegen ons wil zeggen dat…’
‘Ik werd vandaag sterk bepaald bij…’
‘Mensen, dit is de waarheid van de Heer…’

De profetieën gaan vooral over de wonderen ‘die vanavond zullen gaan gebeuren’, ‘de zieken die
vanavond zeker zullen worden genezen’, dingen die mensen ‘zullen gaan meemaken’, dingen die ‘in
Nederland of in Rotterdam of in Nieuwegein zullen veranderen’. ‘Dank u Heer, dat het zal gebeuren.’

5 Soms zijn de profetieën persoonlijk gericht.

Op z’n minst merkwaardig vond ik een moment in Nieuwegein waarbij Stacey Campbell tijdens de
voorbede met de microfoon in haar hand op een jongeman afliep die op één van de voorste rijen zat.
Ze richtte zich – publiekelijk – tot hem alleen en vertelde hem dat hij haar de hele tijd al was
opgevallen was en dat ze het gevoel had dat de Heer een boodschap voor hem had. Stacey vertelde
hem die boodschap, die bestond uit een profetisch woord over wat hij zou gaan doen in Gods
koninkrijk. Er werd aan deze jongen niets gevraagd; er werd alleen maar tegen hem gepraat. Toen
Stacy klaar was, liep ze weer bij hem weg en ging weer verder met haar bijdrage.

Zendingsopdracht

Niet alleen uit het werk van TRIN, maar ook tijdens de bijeenkomsten bleek steeds weer de
bewogenheid voor de ongelovige of arme medemens. Veel sprekers hebben ook in het buitenland een
bediening onder armen en behoeftigen.

http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Artikelen/SMV/BL/15.pdf (15)

Net zoals bij ‘Heaven on earth’ waren er ook in de maand van de Firenights momenten van Outreach,
waarbij christenen de stad in gingen om ongelovigen over Jezus te vertellen en hen uit te nodigen om
de bijeenkomsten te bezoeken.
‘We moeten hier niet blijven zitten. Het is voor buiten, voor de zondaars. Zij moeten gered worden.’
‘Wat doe ik met de zendingsopdracht?’

Genezingen

Op verschillende momenten wordt er tijdens de bijeenkomsten gebeden voor de zieken. Geen ziekte
is volgens de sprekers een te groot probleem voor God.
‘There is healing in de name of Jesus. This evening is your evening.’ ‘It’s tonight all about Jesus. Jullie
zullen wonderen en genezingen zien. De Heer houdt ervan om vrij te zetten en te bevrijden.’
Opmerkelijk vond ik een uitspraak van Eric Lagerström:
‘Ziekte is het gevolg van zonde, vooral die van verdeeldheid. Verdeeldheid is niet wat God wil. Ziekte
is ook niet wat God wil. Zieken…ze zijn nú genezen!’
In vergelijking met andere genezingsbijeenkomsten (zoals bijv. die van Jan Zijlstra), vond ik het
opvallend dat er op de Firenights vaak genezing geproclameerd werd terwijl de zieken nog in de zaal
zaten en daar ook gewoon mochten blijven zitten. Ik heb niet gezien hoe Jan Zijlstra dit heeft gedaan
toen hij op de Firenights sprak. Zijlstra haalt de mensen doorgaans naar het podium toe, om daar voor
ze te bidden.

‘ Allerhande problemen… Ga weg in de naam van Jezus. Dank u Jezus!’

Soms werd er even gecheckt of er ook echt mensen genezen waren, maar vaak werd er ook al

gedankt zonder het te verifiëren.
‘Nu is er genezing. Nu gebeuren er wonderen. Dank u God.’ ‘De zieken zijn nú genezen.’
Dit alles gebeurde veelal zonder roepen of schreeuwen van de sprekers, maar rustig en zonder
omhaal van woorden. Ik kreeg er zo’n gevoel bij van: ‘nog even een paar mensen genezen en dan
weer naar het volgende programmapunt.’

Bijbelgebruik

Tijdens de momenten van verkondiging, die er zover als ik kon zien tijdens elke bijeenkomsten waren,
werd er meestal iets gezegd aan de hand van een bijbelgedeelte. Ik heb een aantal van deze preken
of grote stukken daarvan beluisterd en het viel me op dat bij het toepassen weinig gedaan werd met
de context (oorspronkelijke bedoeling, bedeling) van het bijbelgedeelte gedaan werd. Vaak werd
gezegd: ‘Er staat in de Bijbel dat…’
Ondanks de momenten van verkondiging vond ik dat het Woord verhoudingsgewijs een kleine plaats
had in de bijeenkomsten. Ook in de getuigenissen kom je weinig of geen verwijzingen naar de Bijbel
tegen. Veel aanwezigen hoorden trouwens niets van de boodschap, omdat ze urenlang in zwijm op de
grond lagen (soaken).
Tijdens de bijeenkomst die ik bijwoonde in Rotterdam zou Mattheus van der Steen zelf preken. Tot
twee keer toe schoof hij de preek door naar een later moment op de avond (‘Laat de preek maar
zitten’), omdat er op dat moment andere dingen in de zaal gebeurden (werking van de Geest) die niet
onderbroken moesten worden. Uiteindelijk kwam de preek, maar met een heel mager bijbelgehalte.
Dat was niet bij alle sprekers zo. Ik heb ook een preek gezien van Jaap Dieleman en die stond een
half uur met de Bijbel in de hand een aantal dingen voor te lezen en uit te leggen.

Stijl
Ik heb in Rotterdam kunnen meemaken hoe snel er in de zaal een sfeer van gelijkgerichtheid in het
aanbidden van God en ontvangen van de Geest ontstond. Of het allemaal ‘Geest’ was wat daar
gebeurde kan ik niet beoordelen. Ik kan niet in de harten van mensen kijken. Er waren wel veel
elementen / technieken waardoor mijns inziens de bezoekers bespeeld werden. De volgende zaken
vond ik opvallend:
• De sprekers van TRIN verwoorden keer op keer hun missie en de motivatie voor deze avonden.
Steeds weer wordt herhaald dat wat hier gebeurt de vervulling van profetieën is en wordt gezegd
dat dit het werk van Gods Geest is. Er is een grote mate van projectie. Je krijgt sterk het gevoel
dat alle aanwezigen de dingen zo moeten zien zoals TRIN ze ziet.
• De sprekers van TRIN vragen vaak bevestiging vanuit de zaal (letterlijk ‘be-amen’). Een
voorbeeld: ‘Kun je geloven dat er ook 1 jaar lang mensen gaan samenkomen voor Jezus?
Stadions vol? Wat de wereld doet, kunnen wij veel beter. Geloof je dat? Say Amen!’ Mattheus
zegt daarna ‘Halleluja!’ En zo gaat het de hele avond door.
• Van tijd tot tijd worden mensen uitgenodigd om naar voren te komen. Opstaan staat gelijk aan
gehoor geven aan de roeping waarover zojuist is gesproken: de oproep om voorbidder te worden
of de oproep om je leven aan God toe te wijden. Met de mensen die naar voren komen wordt
intensief gebeden door de sprekers en een heel team van nazorgers die klaar staan. Zoals ik kan
afleiden uit een bericht van TRIN en ook gehoord heb van bezoekers van een Firenight, passen
ze (voorin) de techniek van de firetunnels toe. Hierover op pagina 11 meer.
http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Artikelen/SMV/BL/24.pdf (24)
• De sprekers wisselen elkaar met nauwelijks enige tussentijd af en bevestigen steeds elkaars
boodschap. Je krijgt zo feitelijk één doorlopende toespraak die de hele bijeenkomst lang doorgaat.
Er zijn geen pauzes ingepland, hoewel je natuurlijk wel vrij bent om even de centrale ruimte te
verlaten.
• Tijdens de momenten van gebed en Outpouring wordt regelmatig hartstochtelijk de naam van
Jezus herhaald, soms vijf of zes keer achter elkaar (mantra-achtig).
In schril contrast met deze momenten van geestelijke verrukking waren – tijdens mijn bezoek aan
de bijeenkomst in Rotterdam – veel andere momenten dat Mattheüs van der Steen het woord
voerde. Hij bezigde behoorlijk populistisch taalgebruik en sprak naar mijn gevoel ook grof (lees:
grappig) over de ‘tere dingen’ van Gods Woord en het leven met God.
• Niet alleen de boodschap gaat steeds door, maar ook de muziek. De bands (met getalenteerde
musici!) zorgen niet alleen voor de begeleiding, maar ook voor de achtergrondmuziek tijdens de
verkondiging en momenten ‘dat de Geest neerdaalde’. De muziek ‘beweegt’ feitelijk constant mee
op wat er in de zaal gebeurt of wat er dient te gebeuren.
De liederen kenmerken zich door veel herhaling en zijn veelal afkomstig uit het genre van Hillsong
en New Breed.
• Alles wordt gefilmd in verband met de live-uitzending. De beelden die worden uitgezonden,
worden echter ook op het grote scherm voorin de zaal geprojecteerd. Je ziet de muzikanten
spelen, je ziet de sprekers vanuit verschillende aanzichten, je ziet wat er voor het podium op de
grond gebeurt, je ziet af en toe een glimp van jezelf in de zaal. Alles wat er te beleven valt is voor
iedereen zichtbaar.
• Met regelmaat wordt er gerefereerd aan de nieuwe getuigenissen op de site. Sommige
getuigenissen worden voorgelezen. Men wordt gestimuleerd om ervaringen n.a.v. de Firenights te
beschrijven en aan TRIN toe te sturen, zodat ze op de site geplaatst kunnen worden.
Kortom: het is dus één ‘rondzingen’ van elementen die kenmerkend zijn voor de bijeenkomst. Vergelijk
het met een zaal waar overal spiegels hangen. Het wordt een grote stapeling, een heel intense
ervaring die logischerwijs een enorme impact heeft op de aanwezigen.
Als je dit dan ook nog eens combineert met het steeds opnieuw wijzen op de collectieve schuld van de
Nederlandse kerken ‘die de opwekking tegenhouden’, dan heb je alle ingrediënten bij elkaar om de
gemiddelde luisteraar voor je boodschap te winnen.

7  Manifestaties

Wat betreft de manier hoe ieder zich mag uiten tijdens de bijeenkomsten zijn er geen regels. Alles
mag. Gezien de volgende uitspraak van één van de sprekers – ‘We zijn vrij in Jezus. Is dat niet reden
genoeg om te dansen als een getikte.’ – hoeft het je ook niet te verbazen dat er dan ook van alles
rondom je heen te zien is.
In de gangpaden en met name voorin de zaal wordt er gedanst. Naar het zich laat aanzien gaan
mensen helemaal los. Veel mensen vallen op de grond, of maken onnatuurlijke bewegingen (heen en
weer schudden, trillen), er klinken allerlei brullen en andere geluiden, er wordt vooral veel gelachen en
gegiecheld. Meer achter in de zaal liggen mensen te soaken. Ze liggen op de grond en zijn niet of
nauwelijks aanspreekbaar. Als we de zaal verlaten, moeten we over hen heenstappen.
Ik heb me bij het lezen over ‘vallen in de Geest’ en andere manifestaties altijd al afgevraagd hoe
bewust dit soort dingen met je gebeuren. Als ik sommige volwassenen tijdens deze meetings zie
shaken en heen en weer bewegen, zou je bijna geloven dat het hen ‘overkomt’. Normaal gesproken
zou je jezelf waarschijnlijk niet zo gedragen met anderen erbij. Iemand die zomaar binnenkomt zou
deze mensen waarschijnlijk als ‘gek’ bestempelen. Is het dus puur iets wat je overkomt?
Op de avond in Rotterdam zit ik vlak achter een rijtje jongeren. Bij hen krijg ik het idee dat ze zich
bewust willen laten gaan. Als namelijk de eerste noot van het eerste lied klinkt, valt één van de
jongens gelijk om en begint op de grond te schudden. Zijn vrienden beginnen hem gelijk te filmen met
hun mobieltje en giechelen de rest van de avond om alles wat er gebeurt. In de getuigenissen op de
site van TRIN ontdek ik dat dit ‘lachen in de Geest’ genoemd wordt; een aanraking van de Geest dus.
Als dat laatste het geval is, dan vind ik het wel merkwaardig dat deze jongeren een paar keer
enthousiast naar voren gaan voor aanbidding, maar als er verkondiging is, hebben lijken ze geen
aandacht te hebben voor wat er gezegd wordt en storen ze de mensen die om hen heen zitten met
kletsen en sms-en. Naar mijn beste weten richt de Geest ons onder andere op het Woord.
Een man naast me staat een uur lang heftig te trillen. Als iemand hem wil passeren en hem aanstoot,
stopt hij direct met trillen en lijkt hij weer even ‘in de werkelijkheid terug te zijn’.. Daarna sluit hij zijn
ogen weer en gaat weer verder met trillen. Ook als ik hem een snoepje aanbied, stopt hij even, stopt
het snoepje in zijn mond en gaat daarna weer verder met trillen.

Ik stel hierbij vast dat er bij dergelijke lichamelijke manifestaties ook een behoorlijke mate van de
eigen wil aanwezig kan zijn.

Verdediging Lakeland

Tijdens de bijeenkomst die ik bijwoon in Rotterdam vertelt Mattheus van der Steen dat hij het team
heeft beloofd om niet te praten over dat wat er gebeurt in Lakeland bij Todd Bentley. Dit om zich niet
verder bloot te stellen aan de critici in Nederland. Tijdens een van zijn toespraken kan hij zich echter
niet meer beheersen en breekt hij met deze belofte. Hij zegt dat hij niet mag zwijgen over het grote
werk van God in Lakeland en neemt het vervolgens op voor Todd Bentley. Van der Steen is duidelijk
boos als hij vertelt over alle kritiek van Nederlandse geestelijke leiders op de Florida Outpouring. Hij
spreekt zijn verontwaardiging uit en zoekt – en krijgt – bijval uit de zaal.
Mattheus legt alle kritiek die er is naast zich neer. Kritiek is volgens hem ‘Killing the baby’. Zoals
koning Herodes jaagde op de kleine Jezus en de Farizeeërs Jezus verwierpen, zo is de kritiek er
volgens hem op uit om het geweldige werk van God van de opwekking in Nederland te stoppen.
‘We hebben in ons land nauwelijks opwekking gekend en dan komt er een en die wijzen we af.
Verschrikkelijk! Waar halen we het lef vandaan?’

Kritiek op de kerk

Voor de kerken in Nederland heeft TRIN geen goed woord over. Iedereen is welkom, maar de
‘theologie’ niet. Over kerken en voorgangers wordt regelmatig niet respectvol gesproken. ‘De tijd voor
discussie is voorbij. Het is nu tijd voor alleen Jezus.’
Van der Steen wekt de indruk dat de kerken niet bezig zijn met revival en dat TRIN dit juist wel doet.
Meerdere keren worden de tegenstellingen tussen de Firenights en de kerken benadrukt. In het kader
van de kritiek op Lakeland vertrouwt Mattheus ons toe ‘dat sommige geestelijke leiders in Nederland
zelfs satanisten zijn. Mijn vrouw kan het weten, want die is vroeger gebonden geweest in het satanisme.’

http://www.vergadering.nu/satan/bruidvansatan.htm (25)
http://www.cclw.nl/kk_2400005.html

8 Een weging

Ik wil hieronder de vinger leggen bij een aantal zaken die ik hierboven beschreven heb of ontdekt heb
door me te verdiepen in alles wat met TRIN te maken heeft.
Ik besef dat dit het eerste artikel van mijn hand zal worden waarin ik dit doe. Bij voorkeur laat ik in
artikelen of bijbelstudies vooral het Woord van God spreken. Soms plaats ik een kritische noot bij het
een of ander, om daarmee mensen aan het denken te zetten. Maar in dit geval moet ik verder gaan.
Hier gaat het om het beoordelen van een beweging in ons land die steeds verder vertakt en de
pretentie heeft om DE opwekking te brengen ‘waarop we al zo lang zitten te wachten’. Hier zijn ook
veel broeders en zusters bij betrokken, mensen die al jarenlang de bediening uitvoeren waartoe ze
geroepen zijn. Het is niet mijn bedoeling om broeders en zusters af te kraken en hun relatie met God
ter discussie te stellen, maar wel om de ‘theologie’ te beproeven waar ze mee bezig zijn.
Het zou niet eerlijk zijn om een hele beweging te beoordelen aan de hand van een paar sprekers en
een aantal diensten. Op papier komen sommige zaken soms evenwichtiger over dan als ze zo voor de
vuist weg worden uitgesproken. Soms hoor je als spreker iets van jezelf terug en denk je: ‘Dat had ik
ook anders kunnen of moeten zeggen.’ Ik ga dus niet op alle slakken zout leggen.
Een weging moet ook voorbij gaan aan het niveau van ‘dit ben ik niet gewend dus daarom zal het wel
fout zijn. Ik kwam al snel tot de ontdekking dat ik in dit geval minstens even kritisch moet kijken naar
elementen die voorkomen in de kerkelijke traditie waaruit ik zelf afkomstig ben. Ik noem alleen even
het feit dat we onevenwichtig bijbelgebruik – het trekken van conclusies op basis van een minimum
aan contextueel bijbelonderzoek – helaas niet alleen bij TRIN aantreffen.
Ik neem mezelf dus oprecht voor om voorzichtig te zijn in wat ik schrijf en alleen dingen te
onderstrepen die mijns inziens helder liggen. Wellicht zijn er op basis van het hierboven beschrevene
nog andere conclusies te trekken, maar dat laat ik graag over aan de lezers van dit artikel.

Opwekking

TRIN presenteert haar bijeenkomsten als behorend tot een opwekkingsbeweging. We mogen deze
opwekking dan ook vergelijken met andere opwekkingen die er in het verleden hebben
plaatsgevonden. Een aantal dingen zijn gelijk; een aantal dingen mis ik.
Elementen die kenmerkend zijn voor opwekkingen en die we ook bij TRIN terug zien:
• Massale toeloop van mensen.
• Veel bijeenkomsten buiten de zondagse diensten om.
• Veel mensen die tegelijk tot een besef komen van de zelfde zaken.
• Ietwat rommelig; niet altijd passend binnen de gangbare kerkelijke orde.
Elementen die ik miste:
• Het accent op zondebesef en verootmoediging m.b.t. persoonlijke zonden. Als er over zonde
gesproken wordt, spitst zich dit steeds toe op de nationale schuld die we als christenen hebben
(onverdraagzaamheid, het verdwenen getuigenis).
• Groot accent op Gods Woord en de verkondiging daarvan. Honger naar Gods Woord is een van
de meest duidelijke gevolgen bij een bijbelse opwekking.
• Grote impact op de buitenwereld. Niet-christenen zien wel dat er iets gaande is rondom het
gebouw waar de Firenights gehouden worden en er zijn ook momenten van Outreach, maar toch
blijft het voornamelijk ‘een feestje’ van christenen.
• De nederigheid van de mens. Wij moeten minder worden en God moet meer worden (Joh.3:30).
God werd wel grootgemaakt, maar er was ook een enorme focus op mensen, sprekers.
• Een groot accent op innerlijke verandering i.p.v. op het lichaam. Het draaide erg om genezing.
Leidt deze beweging echt tot een opwekking, waarbij Gods heerlijkheid en de heerschappij over onze
levens wordt uitgebreid? Gaat het hier echt alleen om het groeien en bloeien in Christus en het steeds
meer vallen voor de waarheid van Gods Woord?
Volgens Mattheus van der Steen is er na de Nijkerkse beroeringen * (1749) ‘weinig in Nederland
gebeurd wat de moeite waard is’. Hij noemt nog wel de manifestatie o.l.v. T.L. Osborn op het
Malieveld in Den Haag (1958). Maar nu, in 2008, is er weer een opwekking!…
26. http://www.geloofjijindebijbel.nl/de_opwekking.htm (26)

Van der Steen wekt de indruk dat de kerken niet bezig zijn met revival en dat TRIN dit juist wel doet.
Meerdere keren wordt in de toespraken de tegenstelling tussen de Firenights en de kerken benadrukt.
Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat er uit de kerken veel ‘leven’ verdwenen is. Het aantal
christenen in ons land neemt af. De vrijzinnigheid neemt toe. En dat in een land waar vroeger zo’n
groot getuigenis van Gods Woord was.

http://www.refdag.nl/artikel/1340666/Obstakels+verhinderen+een+opwekking.html (27)
Maar moet die constatering dan automatisch tot de conclusie leiden dat de meetings van TRIN wél
behoren tot een opwekkingsbeweging?
En is het echt helemaal ‘stil’ geweest in de afgelopen decennia?
Ik noem als voorbeeld dat wat zich heeft afgespeeld in de reformatorische traditie, waaruit ik ook zelf
afkomstig ben. Er ontstond een roep om terug te gaan naar de bijbelse leer. Dat heeft veel mensen de
ogen geopend en er is een herleving gekomen. Bij synodes gingen de hakken in het zand, maar de
nieuwe onderstroom was niet meer te stuiten. Veel gelovigen hebben elkaar over de kerkmuren heen
weer gevonden in het dienen van de Heere. Opvallend is ook dat een groot aantal jongeren hongerig
is geworden naar bijbelstudie en onderwijs. Er worden grote conferenties georganiseerd, bijvoorbeeld
die van Heartcry. Een ander bewijs van een bijbelse verandering is dat het zicht op de plaats van
Israël binnen Gods plan weer terug komt. Steeds meer christenen ontdekken dat de Heere met dit
volk nog een plan heeft. Persoonlijk ervaar ik deze terugkeer naar het zicht op Israël als het
wegnemen van de deken van de vervangingstheologie, die eeuwen lang over Europese landen heeft
gelegen.

NB. Waar ik overigens zowel bij TRIN als bij andere opwekkingsbewegingen moeite mee heb, is dat
ze de bijbelse gronden voor opwekking vaak afleiden uit Schriftpassages die over het herstel van het
volk Israël gaan. Ook dat is mijns inziens een uitloper van de vervangingstheologie.
Lakeland en Todd Bentley

Een belangrijke vraag is de volgende: Mogen we de meetings van TRIN in Nederland in verband
brengen met de Lakeland Revival in 2008? Ik denk dat ons antwoord ‘ja’ moet zijn.
Mattheus van der Steen betuigde in 2008 openlijk zijn steun aan dat wat er gebeurde in Lakeland,
onder leiding van Todd Bentley. In een newsletter zegt hij het volgende:
‘Het enige wat we als TRIN over Lakeland willen zeggen is dat het de meest pure vorm is van
opwekking. We zijn er als team heen geweest…en we zijn diep onder de indruk van de aanwezigheid
van de Heer, de duizenden mensen die tot bekering komen, de armen die worden geholpen in hun
nood, de zieken die worden genezen door de Heer en de enorme honger naar Jezus zelf. De Heer
zelf staat in het middelpunt. Maar zoals in elke opwekking en beweging zijn het de farizeeërs zelf die
opwekking tegen houden omdat het “Out of the Box is” Op internet circuleren allemaal zelf gemaakte
filmpjes met leugens en mensen geloven dit. Ook in Nederland is er een selecte groep die zich tegen
de opwekking in Lakeland keert, net zoals dat werd gedaan tijdens Toronto, Pensecola en andere
bewegingen.’

http://www.dossiers.tk/lakeland-revival-verslag-trin.htm (11)
Ik vind het op zich prima als broeders elkaar bijvallen, maar gezien de feiten zoals ze waren, lijken dit
uitspraken tegen beter weten in of getuigen ze ten minste van een beperkt inzicht in de brede bijbelse
boodschap.

De kritiek op Lakeland en het optreden van Todd Bentley liegt er namelijk niet om. Zelfs al laten we
daaruit alle dingen weg ‘die we hier niet gewend zijn’, dan houden we nog genoeg over om ons
ernstige zorgen over te maken. De vele nieuwsberichten hierover spreken voor zich. Tot de mensen
die deze zorgen verwoord hebben, hoorden vele bijbelgetrouwe broeders. Moeten we dit allemaal
scharen onder de ‘leugens’ waarover Van der Steen het heeft?

http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Artikelen/SMV/BL/01.pdf (1)
http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Artikelen/SMV/BL/02.pdf (2)
http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Artikelen/SMV/BL/03.pdf (3)
Jaap Dieleman publiceerde op zijn website een brief van Todd Bentley, waarin Todd zich verdedigt
tegen de kritiek die er op hem is en uitlegt hoe God aan het werk is in Lakeland.

Dit gebaar van Dieleman gaat verder dan alleen iemand niet af willen vallen. Op deze wijze geef je ruimte aan het
getuigenis van de ander en dat kan moeilijk anders uitgelegd worden dan dat je daar ook zelf achter
staat.

http://www.dossiers.tk/lakeland-revival-todd-bentleys-nieuwsbrief-vertaling-nl.htm (28)

10 Veel mensen waren enthousiast over de Florida Outpouring, maar ook velen waren sceptisch of
ronduit ‘tegen’. De Florida Outpouring heeft voor veel verdeeldheid gezorgd in gemeenten. Veel
mensen zijn in verwarring gebracht over wat ze nu wel en niet moeten geloven. De Naam van de
Heere is gelasterd in de media. Houden we nog rekening met de mogelijkheid dat dit alles koren op de
molen is van satan, die het prachtig vindt om Gods gemeente te verdelen. Mogen we ook hier stellen
dat we aan de vruchten de boom herkennen? En waarom zou je dit dan verdedigen?
Todd Bentley is inmiddels gestopt met zijn bediening en gescheiden van zijn vrouw. Uit een newsletter
van TRIN wordt duidelijk dat men nog steeds geen afstand neemt van ‘de geweldige dingen die in
Lakeland gebeurd zijn’, hoewel men het wel zegt te betreuren dat het in het leven van Bentley zo
gelopen is.

http://www.vergadering.nu/20080826TRIN-Nieuwsflits.htm (45)

Ondertussen is de overeenkomst tussen de Florida Outpouring en de Dutch Outpouring nog steeds
heel groot.
• Men gebruikt bij TRIN veelvuldig de zelfde terminologie als in Lakeland (fresh fire, zalving,
impartation, firetunnels). Deze termen worden op de volgende pagina besproken.
• Op de Firenights zijn bij veel bezoekers de zelfde uitingen waar te nemen die we ook terugzien op
de vele filmpjes uit Lakeland: gillen, lallen, schateren, krijsen, vallen, kronkelen…
Van der Steen en ook Dieleman ontkenden meermalen dat de Dutch Outpouring een kopie zou zijn
van de Florida Outpouring. Het zou min of meer los staan van elkaar.
Op een filmpje wat opgenomen is in Lakeland zegt Carl Peter Helms, ook een van de sprekers bij
TRIN het volgende:
‘We hebben echt een geweldige tijd hier op de Lakeland Revival. We zien daar een enorme rij. Dik
7000 mensen. Daar wordt voor gebeden. Iedereen krijgt de handen opgelegd. Het enige wat ik
eigenlijk wil zeggen is dat hetgeen hier gebeurt, verwachting, doorbrekingen, genezingen, de
boodschap is een en al dat God het ook wil doen waar wij vandaan komen. Hij wil het overal in
Nederland, in onze huizen, in onze kerken doen. Dus we gaan terug over een paar dagen vol met
verwachting en ik wil jullie aanmoedigen om vol met verwachting deze week in te gaan. God te
zoeken, te bidden voor de zieken, het Woord van God in te gaan, God te gaan ontmoeten en gewoon
een drager te gaan worden van de opwekking wat hier gebeurt. OK we zien jullie over een paar dagen
en dan gaan we alles doorgeven wat er hier gebeurt.’

http://geloof.123forum.nl/phpBB2/opwekking-in-nederland-lijkt-te-zijn-begonnen-t75.html (14)
http://www.christenfamiliecentrum.messageboard.be/viewtopic.php?t=8024
http://www.youtube.com/watch?v=ZBVPDL2wxtI (29)
http://www.vergadering.nu/20080826TRIN-Nieuwsflits.htm (45)

Dat de Dutch Outpouring geen kopie zijn van de Florida Outpouring, neemt niet weg dat de meetings
van TRIN wel de zelfde geest ademen als die van de opwekking in Lakeland. Men neemt in de
nieuwsberichten geen afstand van het karakter van de meetings in Florida en benoemt dit nog steeds
als het werk van Gods Geest.

Ik zie hierin voldoende reden om afstand te houden van de activiteiten van TRIN. Bezig zijn in de
geest van de Florida Outpouring is namelijk ‘spelen met vuur’, zoals ook de volgende paragraaf zal
aantonen.

Toronto Blessing

Twee weken na de start van de Firenights in 2008 schreef TRIN op haar website over deze
bijeenkomsten het volgende:
‘God is goed! Velen van jullie zijn al in Rotterdam geweest op de Revival Firenights of hebben het
gevolgd via http://www.iworshiphere.com. In dat geval heb je zelf ervaren hoe geweldig God aan het werk is
in Nederland. Hoe sterk de aanwezigheid van God is en elke dag sterker wordt. Hoe mensen
genezen, bevrijd, en wederom geboren zijn, vervuld met de Heilige Geest en in tongen sprekend.
Leiders uit heel Nederland die samenwerken om opwekking in ons land te zien. Kerkmuren die naar
beneden worden gehaald. Avond aan avond getuigenissen van mensen wiens leven volkomen
veranderd is door de onveranderlijke kracht van God. Vele honderden hongerige mensen die vol
overgave in eenheid God aanbidden, neergeknield, of languit op de grond, in stilte of luid Jezus
aanroepend. Heel veel impartatie, firetunnels, voorbede, prediking en ga zo maar door. Elke avond
mogen we de glorie van God ervaren, wat een voorrecht. En het kan natuurlijk niet anders dan dat die

11 heerlijkheid zichtbaar wordt naar buiten toe. Wildvreemde mensen van straat werden uitgenodigd de
avonden bij te wonen en gaven hun hart aan de Heer. Anderen begonnen te getuigen in parken,
supermarkten en benzinestations, met als gevolg dat mensen Jezus aannamen of genezen werden.
Als dat geen opwekking is!’

http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Artikelen/SMV/BL/24.pdf (24)
In het bovenstaande fragment wordt gesproken over ‘impartatie’ en ‘firetunnels’. Hiermee wordt niet
alleen een link gelegd met de Florida Outpouring, maar ook met de Toronto Blessing in 1994.

De Toronto Blessing is een opwekkingsbeweging die aan het begin van de jaren ’90 begon in de
Vineyard Airport Church in Toronto, Canada. Nadat de kerk zich afsplitste van de vineyardbeweging,
werd de naam veranderd in Toronto Airport Christian Fellowship. De toenmalige voorganger was John
Arnott. In de Toronto-beweging wordt de nadruk gelegd op de uitstorting van de Heilige Geest. De
beweging is vooral bekend geworden wegens bijzondere manifestaties, zoals vallen en schudden,
krijsen, dierengeluiden. Veel kerken en gemeenten (ook in Nederland) stonden hier kritisch tegenover.
In de loop van de tijd hebben in Nederland naar schatting zo’n honderd charismatische gemeenten
‘Toronto’ omarmd. Onder andere in de Beréa Beweging waren veel aanhangers hiervan te vinden.
http://www.vergadering.nu/leesmap19990122rdhpm.htm (30)

Ondanks dat de discussie rondom ‘Toronto’ heeft geleid tot verdeeldheid onder christenen, zijn in veel
gemeenten ook elementen uit de Toronto Blessing als gemeengoed aanvaard. Zo is het vallen of
rusten (soaken) in de geest in veel gemeenten tegenwoordig een geaccepteerd verschijnsel.
De ‘geestelijke’ manifestaties die wij nu tegenkomen bij de Florida Outpouring en de Firenights van
TRIN passen prima binnen de ‘Toronto-sfeer’.

Overeenkomsten tussen de Toronto Blessing, de Lakeland Revival en TRIN-meetings zijn:
• Outpouring (uitgieting) van de Heilige Geest. Dit gebeurt in de bijeenkomsten door impartatie.
• Impartation. De komst van de Heilige Geest met gaven, zalving, mentaliteit, geestelijke positie,
geestelijke eigenschappen en bekwaamheden. Hiervoor wordt o.a. de techniek van de firetunnels
gebruikt.
• Zalving. Een veel gebruikt woord is zalving. De leiders dragen hun zalving over op anderen, bij
voorkeur via handoplegging. ‘Je kunt die zalving ook weer doorgeven aan anderen’.
• Firetunnels. ‘Je draagt het vuur van de Heilige Geest over op anderen’. Over de vermoedelijke
achtergrond (Kundalini-vuur) en de effecten van dit gebruik wordt geschreven in één van de
artikelen over Todd Bentley.

http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Artikelen/SMV/BL/31.pdf (31)
http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Artikelen/SMV/BL/02.pdf (2)
http://www.youtube.com/watch?v=iOfP16GdATE&feature=related (46)

• Soaken. ‘Je ontvangt de Heilige Geest tijdens het soaken. Soaken ‘is een tijd van rusten onder
zachte aanbiddingsmuziek. De nadruk ligt op rusten. Het is dus geen tijd van strijd en gebed.
Zachte en intieme aanbiddingsmuziek zal je helpen je ziel tot rust te brengen en je dichter bij God
te brengen. In ieder mens is een verlangen om dicht bij God te zijn. Het duurt vaak een minuut of
15 voordat je je gedachten een beetje tot rust hebt laten komen. Hoe vaker je soakt, hoe sneller je
Gods tegenwoordigheid kunt ervaren. De Heilige Geest kan ook met golven komen. Laat de
heilige Geest je dieper in de Christus (in de zalving) brengen.’

http://www.aanbidding.net/levenslessen/articles/189/1/Soaken-en-wat-het-met-je-doet/Page1.html (32)
http://www.toetsalles.nl/soaking.htm (33)
http://eindtijdinbeeld.nl/opvolgster_van_todd_bentley_heet.htm#Soaken,%20wat%20is%20dat (47)
http://www.alittleleaven.com/2009/02/soaking-prayer.html (48)

• Ook worden mantra-achtige technieken gebruikt, zoals het herhaaldelijk roepen van ‘Jesus,
Jesus, Jesus’.
• Outreach. Outreach is georganiseerde verkondiging en hulpverlening op straat, met als doel dat
ook buitenstaanders zullen merken wat de inwoning van de Geest uitwerkt aan liefde. Outreach
gaat uiteraard ook gepaard met de oproep om de meetings te bezoeken.
• Opvallend is ook het effect wat alle drie de bewegingen veroorzaken: verdeeldheid en scheuring.
Bezig zijn met het gedachtegoed van de Toronto Blessing is ‘spelen met vuur’. In de verslagen over
de opwekking in Lakeland zagen we dit verder uitgewerkt. Mensen die de ‘zalving’ ontvangen hadden,
kregen te maken met allerhande lichamelijke verschijnselen als brandende ledematen en een
branderig gevoel op het hoofd. Ook in de getuigenissen van ‘Heaven on earth’ en de Firenights lezen
we over dergelijke ervaringen. Door het gebruik van firetunnels wordt er (wellicht onbewust) een link

12 gelegd met ‘krachten’ die niets te maken hebben met de kracht van de Heilige Geest. En wat te
denken van alle ‘goud-ervaringen’. Absoluut opzienbarend, maar het is de vraag uit welke bron dit
komt en welk doel dit dient. Kenners zijn er duidelijk over: ‘Dit zijn manifestaties die we ook in het
hindoeïsme tegenkomen. Dit is de Kundalini-kracht, de slangenkracht.’

http://www.pinkstergemeentealmere.com/getuigenissen/het-regende-goud!!!.html (34)
http://www.toetsalles.nl/htmldoc/power.htm (35)
http://www.heaven-on-earth.nl/media/78 (9)

En wat te denken van alle lichamelijke manifestaties: vallen, lachen, brullen, schateren, schreeuwen,
shaken…in de Geest? Ik zou kunnen volstaan met te zeggen dat we dit niet in de Bijbel tegenkomen
en er alleen daarom al afstand van moeten nemen. Maar wat ik me afvraag is welk doel dit alles dient.
Als we letten op wat er gezegd en gezongen wordt tijdens een TRIN-meeting, dan lijkt het alleen te
draaien om Christus. Maar als we letten op wat er gebeurt en hoe leiders zich gedragen, dan lijken
juist de mens en de ervaring heel belangrijk te zijn. Een verwarrende combinatie…
Veel mensen die dit aan den lijve meemaken zeggen dat het een geweldige ervaring is. ‘Je bent los
van alles en je komt in een sfeer die onbeschrijfelijk vrij en zuiver is.’ Maar is dat dan automatisch ook
tot verheerlijking van Christus? En heeft Christus zelf al voorzien in bijbelse ervaringen (lees:
opdrachten) die leiden tot ‘een vrede die alle verstand te boven gaat’ (Fil.4:7)? Hebben wij daaraan
niet genoeg? Moeten we deze zegeningen van Christus uitbreiden met nieuwe vormen?
TRIN is niet de enige Nederlandse organisatie of groepering die bezig is in lijn met Toronto. We zien
het gedachtegoed (soms in ‘verdunde’ vorm) steeds meer terug bij allerlei christelijke organisaties en
evenementen in Nederland.

• Een voorbeeld hiervan zijn de Herstel-weken en –kampen. Pieter Zwart van Foundation4life (over
deze organisatie wordt op bladzijde 13 meer gezegd) heeft daar het jongerenwerk verzorgd. Lees
de volgende twee verslagen.

http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Artikelen/SMV/BL/43.pdf (43)
http://www.herstelteam.nl/Articles/113698/HerstelTeam/Herstel_Magazine/Artikelen/Herstel_135/Een_open_hemel.aspx

• Ook bij Soul Survivor treffen we het gedachtegoed van Toronto aan.
• Wat veel mensen niet weten, is dat zelfs Alpha-cursus voortkomt uit de Toronto-visie. Dankzij
deze cursus zijn er veel mensen tot geloof gekomen, maar ondanks dat moeten we toch
voorzichtig zijn met de visie die er aan ten grondslag ligt.
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alpha.pdf (44)
• Steeds meer muzikanten en sprekers die ook in behoudende evangelische kringen werkzaam zijn
of waren, geven hun medewerking aan Firenights.
Omgaan met kritiek
Mattheus van der Steen lijkt heel slecht tegen kritiek te kunnen. Dat merken we als hij Todd Bentley
verdedigt. Dat merken we ook als het spreekt over de reacties op de manifestaties van TRIN vanuit de
brede kerkelijke wereld. Kritiek is volgens hem ‘killing the baby’. Zoals koning Herodes jaagde op de
kleine Jezus en de Farizeeërs Jezus verwierpen, zo is de kritiek er volgens hem op uit om het
geweldige werk van God van de opwekking in Nederland te stoppen. ‘We hebben in ons land
nauwelijks opwekking gekend en dan komt er een en die wijzen we af. Verschrikkelijk! Waar halen we
het lef vandaan?’
Als tegenweer noemt hij graag de fouten die de kerk gemaakt heeft. Ik ben de laatste die dat zal
ontkennen, maar het komt mijns inziens niet sterk over om dat steeds te noemen. De ander doet de
dingen fout, en jij doet het blijkbaar goed…
Ook zaait Van der Steen twijfel over de betrouwbaarheid van geestelijke leiders. ‘Sommige geestelijke
leiders in Nederland zijn zelfs satanisten. Mijn vrouw kan het weten, want die is vroeger gebonden
geweest in het satanisme.’ Ik kan niet bewijzen dat Van der Steen hierin geen gelijk heeft, maar los
daarvan kun je deze manier van beargumenteren in ieder geval zien als een afleidingsmanoeuvre, om
het maar niet over TRIN zelf te hoeven hebben. Wel kritiek hebben op een ander en niet bereid zijn
om zelf kritiek onder ogen te zien, dat is in ieder geval geen gezonde combinatie.

http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Artikelen/SMV/BL/36.pdf (36)
Van der Steen doet het voorkomen dat alle kritiek een soort hetze is tegen de bediening van TRIN,
maar dat is niet de indruk die ik zelf gekregen heb uit de (weinige) kritische noten die ik tot nog toe
gelezen heb. Mensen, ook geestelijke leiders die al decennia lang Gods kinderen hebben ‘gevoed en
geleid’ zijn bezorgd. Ze benoemen de mooie dingen, maar ook de dingen waarover ze hun twijfels
hebben. Naar mijn idee doet TRIN er wijs aan om naar kritiek te luisteren. Als je niet bereid bent om
13 dat te doen, dan loop je een grote kans om in extremiteiten te vervallen en te vervreemden van veel
broeders en zusters.

Het zou getuigen van voortschrijdend inzicht als de TRIN-broeders meer aandacht zouden besteden
aan het toetsen van hun eigen werk. Als ze het dan niet publiekelijk willen aannemen van critici, laten
ze dan in ieder geval de kritiek serieus nemen en daarover intern in beraad gaan.

Theologie

TRIN heeft geen goed woord over voor de theologie die we binnen de kerken tegen komen. Iedereen
is welkom, maar theologie niet. Wie echter een Firenight bezoekt, komt wel degelijk in aanraking met
theologie, TRIN-theologie.
Dat ook TRIN niet helemaal afstand heeft gedaan van theologie (lees: het omschrijven en overdragen
van een visie) blijkt uit het feit dat er in september 2009 een bijbelschool van start gaat, genaamd
‘Foundation4life’, waaraan verschillende TRIN-sprekers meewerken en waarvoor Mattheus van der
Steen ook een oproep doet. Op deze bijbelschool werkt men gestructureerd aan drie pijlers:

• een goed fundament van Gods Woord in je leven
• karaktervorming (gaan lijken op Jezus)
• de dingen gaan doen die Jezus deed (het koninkrijk van God verspreiden).
Men heeft bij TRIN blijkbaar geen hekel aan theologie in het algemeen, maar wel aan bepaalde
theologie (theologie die tegenwicht biedt aan de visie van TRIN…). Gezien het programma van de
bijbelsschool (zie website http://www.foundation4life.nl) is men bij TRIN niet tegen systematisch onderwijs,
maar blijkbaar wel tegen het systematische onderwijs over de Heilige Geest wat vraagtekens plaatst
bij dat wat zij zelf verkondigen.

http://www.youtube.com/watch?v=KYo61EKFg1c (37)
Mensen die positief reageren op de Firenights noemen vaak dat ze het zo fijn vinden daar er een
enorme sfeer van vrijheid heerst. Er zijn geen regels. Alles mag. Doe vooral wat jij fijn vindt. Er is geen
gebondenheid van ‘allerlei inzettingen van mensen’, maar het gaat daar alleen om Jezus.
Het is maar zeer de vraag of dit overeenstemt met de werkelijkheid. Op een Firenight gaat het niet
alleen om Jezus en wordt de Bijbel niet los van alle subjectiviteit gepresenteerd. Je krijgt tijdens zo’n
meeting meer theologie voorgeschoteld dan je wellicht zou vermoeden.
Wat voegt deze ‘geweldige’ Foundation4life-bijbelschool overigens toe aan de vele goede
bijbelscholen die er al zijn in ons land? Is er al niet een voldoende breed aanbod van reformatorisch
tot charismatisch, of heeft Foundation4life toch nog iets nieuws in de aanbieding?
Hoe bijbels is TRIN in haar leer?

• De leer over genezing… ‘Het zal nu gebeuren!’
‘Ziekte is het gevolg van zonde, vooral die van verdeeldheid. Verdeeldheid is niet wat God wil.
Ziekte is ook niet wat God wil. Zieken…ze zijn nú genezen!’
Genezing op afroep…. Het lijkt alsof God moet doen wat wij zeggen…
• De leer over de Heilige Geest…
‘Er is een vlammetje in de hemel voor je vrijgezet bij je geboorte’…
‘Elkaar de zalving doorgeven’…
Hier nog drie links naar een verslag van een Firenight van TRIN. Het geeft je te denken.

http://www.bijbelgetrouw.nl/index.php?itemid=670 (38)
http://spiritualiteit.blog.nl/religie/2007/01/30/nieuwe_kerk_voor_jonggelovigen_in_harderwijk (39)
http://www.ustream.tv/recorded/404551 (49)
Tijdens de Firenights gaat de Bijbel open, maar wel op een manier die eenzijdige en uit zijn verband
gerukte conclusies in de hand werkt: ‘Jezus zei………., dus ………’ ‘Er staat in………, dus ………..’
Wie echter rekening wil houden met de context waarin Schriftwoorden staan, komt op belangrijke
thema’s tot andere conclusies. Maar zulke bijbelstudies kosten veel tijd en passen zeker niet binnen
de entourage van een Firenight. Maar wanneer en waar wordt die tijd dan wel vrijgemaakt om
bijbelstudie te doen?

Of is dat eigenlijk niet meer gewenst?… Ik las een citaat van een spreker uit een extreemcharismatische
beweging, wat qua strekking overeen komt met wat ik Mattheus van der Steen ook op
een Firenight in Rotterdam heb horen zeggen:
‘Ik ga zo de Heilige Geest laten neerdalen. Er zullen dingen gaan gebeuren die je nog nooit gezien
hebt…raak er niet door verontrust … en boven alles, probeer niet alles wat je ziet met je verstand te
evalueren … de opwekking onderwerpen aan leerstellige toetsen is de zekerste weg om het vuur uit te
doven.” en “We weigeren met ons verstand te kritiseren wat U in onze harten wilt doen. We weigeren
om Uw werk te onderwerpen aan onze kleine leerstellige toetsen’.

http://www.toetsalles.nl/htmldoc/power.htm (35)

Profetie

Profetieën spelen een grote rol in de bijeenkomsten van TRIN.
Allereerst zijn daar de profetieën die over Nederland zijn uitgesproken en die volgens TRIN nu in
vervulling gaan.
Roger Teale wijst vooral het gebrek aan eenheid in de Nederlandse kerken aan als reden dat
opwekking hier zo hard nodig is. De opwekking die komt zal verschillende denominaties bij elkaar
brengen. Wilkerson zegt dat God dit land zal gaan schudden, omdat Hij wanhopig is om in dit land tot
Zijn doel te komen. Beide mannen zeggen dat God mensen zoekt die zich helemaal aan Hem willen
overgeven en bereid zijn om te doen wat Hij zegt. Wat er dan zal gebeuren, zal het land op zijn
grondvesten doen schudden.
Ook Benny Hinn en Victor Emerike hebben dergelijke zaken geprofeteerd over Nederland.

http://www.joelnews.nl/news-nl/nl229.htm#4 (21)
http://gebedstrijdprofetieen.blogspot.com/2007/10/voor-de-profeten-die-mat-zijn-houd-vol.html
http://www.healingandvision.org/show_article.php?id=17 (22)

TRIN ziet in dat wat er tijdens de Firenights gebeurt de vervulling van dit alles. Er komen veel jonge
mensen op de Firenights af. Er werken veel mensen mee uit verschillende denominaties. Veel
mensen breken uit hun theologische kader en ‘stappen uit’ om een nieuw avontuur met God aan te
gaan. Ik kan me voorstellen dat de genoemde profetieën een geweldige steun in de rug zijn voor
TRIN. Vooral het gegeven van de verdeeldheid in ons land wordt vaak aangehaald. En wie zou het
bestaan daarvan durven te ontkennen?

We zullen zien wat de tijd zal brengen en of dit alles ook echt zal leiden tot een doel wat God voor
ogen heeft met mensen, met de gemeente. Vooralsnog lijkt het er echter op dat deze beweging niet
vrij is van onevenwichtige, onbijbelse en soms zelfs gevaarlijke elementen.
Daarnaast zijn er ook de profetieën die tijdens de bijeenkomsten worden uitgesproken. Wat ik echter
totaal mis, is het toetsen van de profetieën. Alles wordt zomaar ‘in de groep gegooid’.
‘Ik heb het gevoel dat de Heer tegen ons wil zeggen dat…’
‘Mensen, dit is de waarheid van de Heer…’

Ik kan van veel van dit soort uitspraken niet aantonen dat het geen boodschappen van de Heere zijn.
Maar wie kan aantonen dat dit wél het geval is? In een setting waarin bijbels onderwijs een kleine
plaats inneemt en waar men verder aanneemt wat er allemaal gezegd wordt, staat de deur wijd open
voor misleiding en excessen. Wie wél profeteert, maar niet toetst en schift, staat erg zwak te midden
van alle dwaalleer die er in de eindtijd op de gemeente af zal komen.
Veel profetieën gaan over de wonderen ‘die vanavond zullen gaan gebeuren’, ‘de zieken die
vanavond zeker zullen worden genezen’, dingen die mensen ‘zullen gaan meemaken’, dingen die
‘zullen veranderen’. ‘Dank u Heer, dat het zal gebeuren.’ Er wordt steeds gezegd dat iets gebeurt of
iets zal gebeuren, maar er worden vaak geen bewijzen geleverd dat het ook echt gebeurt. Het
uitspreken van de dingen lijkt belangrijker te zijn dan het veronderstelde gevolg daarvan.
Het op deze manier proclameren van genezing en uitstorting van de Geest, heeft veel weg van het
vertellen aan God wat Hij moet doen. De sprekers doen alsof zij ‘Gods agenda’ kennen. God lijkt te
moeten doen wat zij vragen. Is dat niet een beetje de omgedraaide wereld?
Er zijn bijbelteksten die spreken over wonderen en tekenen (zelfs grotere) die de leerlingen van Jezus
zullen doen. Ik geloof ook dat de Heere nog steeds dingen kan doen die ons verstand en onze kunde
te boven gaan. Maar mijns inziens leert de Bijbel ons in ieder geval niet dat we de apostolische setting
rondom genezing en wonderen 1 op 1 kunnen overzetten naar de bedeling waarin wij leven.

http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Bijbelstudies/Israël%20in%20het%20boek%20Handelingen.pdf
http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Bijbelstudies/Pinksterfeest.pdf

Opmerkelijk vond ik dat ook vrouwelijke sprekers leren (preken) en profetische woorden uitspreken,
zonder – althans voor mij zichtbaar – gehoorzaam te zijn aan de bijbelse opdrachten in 1Kor.11:5+10
en 1Tim.2:12. Ik weet dat men hier ook buiten TRIN-kringen niet vreemd meer van opkijkt, maar voor
mij is dit nog steeds een aanwijzing dat veel christenen de weg zijn kwijtgeraakt als het gaat om de
positie die God man en vrouw in de gemeente gegeven heeft. Dit is geen neutrale beweging, maar
naar mijn vaste overtuiging ook iets wat voortkomt uit een verkeerde geest.
Natuurlijk kiezen veel christenen er niet bewust voor om hieraan mee te doen, maar het is belangrijk
om ook de dingen achter de dingen te onderscheiden. Er is helaas veel onkunde over belangrijke
bijbelse thema’s zoals de positie van man en vrouw in de gemeente.
Conclusie

Ik heb dit artikel geschreven uit zorg voor broeders en zusters die enthousiast zijn over de Firenights
en verwante bijeenkomsten.
Het bovenstaande zal duidelijk gemaakt hebben dat we de activiteiten van TRIN niet los kunnen zien
van andere ontwikkelingen in de christelijke wereld. Het is niet allemaal ‘goud wat er blinkt’.
Naar mijn mening is TRIN-theologie ‘spelen met vuur’. Van welke krachten maken ze gebruik en welke
krachten maken ze los? De artikelen rondom het optreden van Bentley spreken boekdelen.
Als ik de berichten van TRIN mag geloven, dan verwacht ik niet dat dit ‘geestelijke tij’ zal keren.
TRIN heeft zich vast voorgenomen om ‘het vuur wat is ontbrand verder door Nederland te
verspreiden’.
http://www.vergadering.nu/20080826TRIN-Nieuwsflits.htm (45)

• Daar getuigen de Firenights in het najaar van 2008 van, maar ook de nieuwe conferentie ‘Heaven
on earth’ die voor 2009 gepland staat.
http://www.nunspeterpost.nl/page/Plaatsnamen/Elburg/Trin-houdt-Revival-Firenight-in.286044.news (40)
http://www.destentor.nl/regio/zwolle/4612533/IJsselhallen-even-Heaven-on-Earth-voor-8000-bezoekers.ece (56)
http://www.uitdagingonline.nl/508/Default.aspx?showtarget=795&showobject=35834&source=%2f341%2fDefault.aspx%3f
query%3dTRIN (57)
• Daar getuigt het promotiefilmpje van Mattheus van der Steen van voor de bijbelschool
Foundation4life. TRIN wil voorzien in mensen die dit gaan leiden. NL wordt poort voor Europa.
• Het boek ‘Durf te dromen’ van Mattheus van der Steen is al bezig aan zijn vierde druk en heeft
onlangs zelfs de publieksprijs voor het christelijke boek van het jaar gewonnen.

http://www.habakuk.nu/content/index.php?option=com_content&task=view&id=262&Itemid=64 (42)
http://www.nd.nl/artikelen/2009/maart/10/van-der-steen-wint-christelijke-boekenprijs (54)
http://www.nd.nl/artikelen/2009/maart/13/christelijk-publiek-liet-gevaarlijk-boek-winnen (55)

In Lakeland is Todd Bentley inmiddels al weer ruim een half jaar van het toneel verdwenen, maar dat
wat hij en anderen in gang gezet hebben, stopt niet meer. Dit ‘vuur’ is menselijkerwijs gesproken niet
meer te stoppen. In steeds meer gemeenten vinden Firenights plaats.
We zien dit gedachtegoed steeds meer terug in allerlei christelijke organisaties en bij evenementen in
Nederland. Veel organisaties lijken gelinkt te zijn aan extreem charismatische bewegingen, met
daarachter mogelijk de structuren van New Age en oosterse godsdiensten.
Is deze charismatische vloedgolf datgene waar we de komende jaren mee te stellen krijgen?
Er zijn genoeg bijbelteksten die ons vertellen dat we in de eindtijd te maken zullen krijgen met valse
profeten, spirituele dwaling en afval (Matth.24:11, 24; 1Tim.4:1; 2Tim.4:3-4; 1Joh.4:1).
We zullen dus op moeten letten waarmee we onszelf inlaten en steeds de dingen die op ons af komen
moeten toetsen. ‘Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen; behoudt het
goede’ (1Thess.5:19-21)

Tot zover mijn verslag. Onderzoek alsjeblieft de zaken die ik beschrijf ook zelf. Laten we elkaar scherp
houden.
Ik heb geprobeerd om zo mild mogelijk te schrijven over broeders en zusters. Ik ben er van overtuigd
dat zich tussen de mensen die het gedachtegoed van TRIN aanhangen vele oprechte christenen
bevinden. Ook bij de geestelijke leiders van deze beweging sluit ik dat niet uit.
Het is naar mijn overtuiging echter hard nodig dat mensen wakker geschud worden en gaan nadenken
over waar ze mee bezig zijn. Niet ons gevoel of dat wat we hopen of ervaren moet de leiding hebben,
maar dat wat Gods Woord ons in de hele breedte zegt.

16 Tot slot

Behalve dat dit alles me weer heeft opgescherpt in het letten op de zaken die om ons heen gebeuren,
heb ik ook zelf dingen geleerd van de TRIN-bijeenkomsten.
Als je anderen bezig ziet, met welke boodschap dan ook, dan fungeert dat als het goed is ook weer
als een spiegel voor jezelf. ‘Hoe sta ik er zelf in?’ ‘Kan ik iets leren van de kritiek die ik hoor?’ ‘gaat het
hier om verschillen in bijzaken of in hoofdzaken?’
Het dwingt je om ook weer na te denken over je eigen standpunten.
Men legt bij TRIN de vinger bij punten waar kerken inderdaad in gebreke zijn gebleven of dingen die
fout gegaan zijn (kerkelijke verdeeldheid, we zijn lauw geworden in Nederland, er zijn te weinig
‘werkers in de wijngaard’). We hebben als kerken inderdaad een indrukwekkende organisatie en een
gedegen dogmatiek opgezet. We zijn goed in het houden van gloedvolle preken en het schrijven van
prachtige boeken.

• Maar wat heeft het voor het lichaam van Christus en het getuigenis naar buiten toe opgeleverd?
• Verlang ik ook naar opwekking in ons land en is dat voor mij een gebedszaak. Zo nee, waarom
dan niet?
• Ben ik genoeg bewogen met mensen om me heen? Wat merken zij ervan dat ik een volgeling van
Jezus Christus ben?
• Ben ik bezig met wat de Heilige Geest wil in ons land?
• Is het bezig zijn met bijbelstudie iets waarachter ik mezelf verschuil, zonder echt te gaan doen wat

God echt wil wat er gedaan wordt?
Ik zie dit als nuttige vragen, die mij scherp houden om echt bezig te zijn met wat God wil.
Merkwaardig genoeg realiseerde ik dit alles naar aanleidingen van bijeenkomsten waar ik grote
bedenkingen tegen heb. Rake klappen met een – naar mijn idee toch wel – kromme stok…
Het aanwijzen van de mogelijke fouten bij anderen geeft geen enkele garantie dat je zelf niet bezig
bent om af te glijden van de weg die God met je wil gaan. Wie is er vrij van eenzijdigheden? Wie kan
zeggen dat hij of zij de Bijbelse leer brengt?
Voor ons allen geldt de opdracht dat we moeten wandelen in de weg die God voor ons heeft
voorbereid, om de goede werken te doen die passen bij een leven waarin Christus Koning is.
Ik wil alle lezers van dit artikel oproepen om te bidden voor broeders en zusters waarvan je denkt dat
ze een verkeerde weg opgaan en om open te staan voor de vermaning die anderen tot jou richten,
zodat we samen de dingen zullen toetsen en zullen opgroeien tot een heilige tempel voor God.
Gouda, april 2009
Bastin Romijn

Graag ontvang ik uw / jouw reactie! hemels-brood@filternet.nl of nboc778@gmail.com (wanneer je een veel radicaler en vernietigend antwoord wilt).
De ontwikkelingen rondom TRIN volgen

Via de onderstaande link kun je nieuwe medialinks vinden over TRIN (vanaf februari 2009), waaronder ook de reacties op
‘Heaven on earth 2009’.

http://www.hemels-brood.nl/Database%20publicaties/Artikelen/SMV/SMVmedialinks.pdf
Opmerking bij de verwijzingen

Ik verwijs in het artikel zoveel mogelijk naar internetpagina’s. In het geval dat weblinks niet meer actief
waren, heb ik een (vorige jaar) gedownloade – en uiteraard onbewerkte – versie van het
desbetreffende artikel weergegeven.
Mochten er opnieuw weblinks zijn die niet meer werken, geef het dan even door.

Advertenties

Posted april 6, 2013 by Dutch Bible Research Center.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: