Spreken in tongen — speaking in toungues —FROM SATAN!!   6 comments

Is in tongen spreken van God of de Heilige Geest? Weten we niet dat dit ook satanische trekken kan hebben, zoals die in de herbouwde tempels' onder het Christendom word gebezigd? Zien we niet in dat dat het spreken in tonen geen brabbeltaal is maar het eerste geestelijke in de moederstaal uitsprekende geestelijk woord naar een ongelovige. Dit wordt wel evangelisatie genoemd. Je spreekt namelijk in juw eigen moederstaal over het Evangelie van het Koninkrijk naar een ongelovige toe. Dat spreken over het geestelijke in eigen taal is al eenvreemde taal’ en daarom staat het er ook in 1.Cor. 14 cursief gedrukt. Het is geen vreemde taal, maar het praten over de geestelijke zaken van Gods Koninkrijk is al op zich `chinees’ voor de mensen. Dan zien we dus dat dit evangelisatie betekent. Spreken in tongen is gewoon evangeliseren.

Advertenties

Posted september 1, 2013 by Dutch Bible Research Center.

6 responses to “Spreken in tongen — speaking in toungues —FROM SATAN!!

Subscribe to comments with RSS.

 1. Daar heeft u gelijk in!!

 2. paulus bad in tongen dit is de taal van de heilige geest iemand die jij niet kent. het ontkennen van tongen taal is van de duivel

  • Diegene die dit zegt hierboven laat al zin dat hij zelf een kind van de duivel is geworden door de bijbel te verkrachen en de Bijbel voor de volle 100% te verdraaien. Aangezien we geen parels voor de zwijnen mogen gooie en het heilige nie aan de honden moen geven (Matthueus 7:6), dan kunnen we u beter maar in uw zwijnenstalletje van het Christendom waar u zich laat brainwashen. Wanneer u komt met een vraag hoie God het ziet…. en dat ik dit uit uw mond hoor dan geven we antwoord; anders geldt ook voor u 2.Tim. 4:3-4 en Hebr. 6:4-8. U weet geeneens hoe diep u zelf onder Satan zit. U hebter geen idee van. En die komt met dat gibberish tongentaaltje. Kan ook niet anders want het Christendom met al haar kerkjes is zijn territorium. Veel geluk en wijsheid in het dodenrijk toegewenst. Amen.

 3. Het is mooi, dat u de Statenvertaling (oude) erbij haalt. Maakt het voor mij des te makkelijker om daar een antwoord op te geven. Immers daarben ik door Christus zelf aardig wat in doorgeleerd de afgelopen 15 jaar. Daarbij vergeef ik u het verwijt naar me toe dat ik verkeerde inzichten zou hebben, want ik erken dat ik deze inzicht zoals u ook gehad heb en leven en dood staan hiermee niet op het spel, maar wel dat verschillende `tongen’ of `talen’ komen uit de afgrond. Dat veroordeel ik en mensen die erin blijven steken na gewaarschuwd te zijn; hebben dan ook de leer van Christus niet en daar kan een negatief oordeel uit komen, doordat we dan de leer van Christus niet prediken of hebben, maar een verdraaide leer komende uit de koker van Satan. Wat onder geestelijke talen, want zo staat het in de Statenvertaling, vergeten word da dit geen tongentaal betekent inzake glassolalie of Jibberisch (Joode variant van glassolalie komende uit de Kaballah uit de stam van Benjamin) en de tonentaal ofwel glassolalie komt uit het Christendom. Nu wanneer we de taal zien is dat geen taal dat van God afkomstig is, wat die vraag word gesteld in Hand. 2:8, waar Apostel Paulus een antwoord geeft in 1. Cor. 14:4. “Die een vreemde taal spreekt, sticht zichzelf en die profeteert die sticht de Gemeente”. Hier word over de grote geetselijke Gemeente bedoelt, waar het Gelovig Overblijfsel zit onder de uitverkiezing Zijner Genade. Ofwel de zeven duizend namen in Op.11:12, maar ook de zeven duizend mannen die hun kniën voor het Beeld van Baäl niet gebogen hebben. Niet al diegene die onder het Oude Jeruzalem (Gal. 4:25) in het Christendom begeven, want daar zie je dus deze het zijn, die zich onder de herbouwde tempels van Nehemia zitten onder het Oude Jeruzalem; onder Oholiba (Ezech. 23:4) en dat deze ook onder Sodom zitten (Ezech. 16:45-50 en Ezech. 23:29,31. Zij zitten aan de top van de Tweede Hemel onder de vorst van Tyrus (=Satan zelf dus en zijn personeel) en dan zien we dus dat het Jodendom, die onder de `grote zuster’ Ohola valt, want dat is Samaria en Samaria is weer Gomorra en dan zien we dat het Oude Jeruzalem is het Christendom en dat is dus Sodom. Dus de Jiberisch komt uit het Jodendom (Gomorra) en de Glassolalie komt uit het Christendom (=Sodom). Daarom zien we dus het antwoord van Hand. 2:8 in 1.Cor. 14:22, waar staat: 1Kor 14:22 “Zo dan, de [vreemde] talen zijn tot een teken niet dengenen, die geloven, maar den ongelovigen; en de profetie niet den ongelovigen, maar dengenen, die geloven”. Dus het is niet gericht aan gelovigen, maar aan ongelovigen en dat betekent dus, dat we hier niet te maken hebben met een demonisch brabbeltaaltje, maar juist dat het gericht is aan de ongelovige en dat we vertellen over het Koninkrijk die nabij gekomen is en dat de mensen er door Jezus Christus erin gezet kan worden en dat Jezus Christus in ons hart kan komen te wonen. Dat is ook de werkelijke werking van de Heilige Geest. Dat we het Evangelie van het Koninkrijk komende uit de derde Hemel dat uitdragen in een wereld die onder de tweede Hemel in de duisternis van Satan zit en dat de mensen in de Eerste Hemel een keus kan maken. Of ze kiezen voor God door de Heere Jezus Christus en ze verkrijgen het eeuwig leven in Christus en gaan naar de Hemel (=De Zijde van het Noorden) en dat komt doordat de Heer Jezus Christus zelf op aarde gekomen is door in het hart van die persoon te komen na aanname van het Evangelie van het Koninkrijk (Mattheus 24:14). Dit is de conclusie de Apostel Paulus ook van God heeft ontvangen. Immers je praat over de geestelijke zaken aan een ongelovig mens. Voor hen is die geestelijke taal in hun ieders moedertaal nog steeds ‘Chinees’. Immers iemand die vleselijk is kan niet verstaan hetgeen geestelijk is. Spreken in geestelijke talen wilt dus niets anders zeggen dan da het evangelisatie betekent. En dat is nou iets wat veel te weinig gebeurd!! Amen.

 4. Het spreken in vreemde talen is niet in de eerste plaats het meedelen van de bijbelse geheimenissen aan een niet-gelovige. Die zijn natuurlijk door hem niet te begrijpen. De Bijbel zegt hierover het volgende:

  “Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.” (1 Corinthe 2:14)

  Maar dit heeft echter niets van doen met het spreken in vreemde talen (en níet in “nieuwe tongen” zoals de charismatische beweging dit formuleert en practiseert). Handelingen 2 is op zichzelf al duidelijk wat het spreken in vreemde talen betreft; hoewel de omstanders niet álles begrepen zouden kunnen hebben van wat de apostelen hen in ieder hun eigen taal verkondigden, begrepen de luisteraars dat zij “in onze taal over de grote werken van God” aangesproken werden. Het spreken in vreemde talen is dus níet het verkondigen van bijbels-geestelijke onderwerpen aan mensen die die niet begrijpen omdat die niet geloven. Het is een gave van God om er mensen met het evangelie mee te bereiken die dit slechts in hun eigen inheemse taal van het land waarin zij geboren waren.

  Daarnaast moeten we begrijpen dat het ontvangen van de Heilige Geest met het gepaard gaan van het spreken in vreemde talen en profeteren in díe plaatsen of regio’s plaatsvond, waar zich in die tijd een belangrijk handelscentrum bevond. Zo was Corinthië in die tijd een belangrijk handelsknooppunt waar handelaars, kooplieden en toeristen vaak kwamen om er hun handelswaar te slijten en om er de mooie gebouwen en de attracties van die tijd te bezichtigen. Al deze vreemdelingen spraken hun eigen taal doch ook díe moesten worden bereikt met het evangelie. Zouden de leden van de kerk te Corinthië hen het evangelie hebben verkondigd in de taal die zijzelf spraken maar die deze toehoorders niet konden verstaan, dan had het natuurlijk geen nut. En daarom werden de Corinthische Christenen in staat gesteld om door Zijn inspiratie deze vreemdelingen ieder in hun eigen taal aan te spreken. Hetzelfde is van toepassing op de eerste niet-Joden die de Helige Geest gepaardgaande met het spreken in vreemde talen en profetie, ontvingen (Handelingen 10) en het handelscentrum Efeze (Handelingen 19:1-7) Deze plaatsen waar de Christenen de Helige Geest op deze wijze ontvingen, waren belangrijke knooppunten in de tijd van de vroegere kerk waar vele vreemdelingen die de regionale taal van die streek niet machtig waren. En daarom moesten die door de Christenen worden benaderd, ieder in hun eigen taal.

  Tot slot lezen we in Handelingen 16 over de bekering van de Romeinse gevangenisbewaker die opdracht gekregen had, de apostelen Paulus en Silas gevangen te zetten. (zie de verzen 24-34) Van deze cipier die met zijn gezin tot geloof in Jezus was gekomen, lezen we dat hij de apostelen na zijn bekering in zijn huis bracht en hen een maaltijd bereidde:

  “En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was.” (vers 34)

  Hier lezen we dat de Romeinse bewaker met zijn gezin wel tot geloof in God, in Christus Jezus, gekomen was, maar we lezen hier niets over het ontvangen van de Heilige Geest, het spreken in vreemde talen en profetie. En waarom niet? Wel, zijn woonden wellicht niet in een streek waar zich vele vreemdelingen bevonden maar waar iedereen dezélfde aardse taal sprak zoals hijzelf en zijn gezin deden. En daarom was het niet nodig dat zij de Helige Geest op dezélfde wijze zouden ontvangen zoals de apostelen (Hand. 2), de Romeinse hoofdman, Corneliüs, zijn verwanten en beste vrienden (Hand. 10) of de twaalf mannen nabij Efeze (Hand. 19:1-7) Kortom: de Romeinse bewaker in Hand. 16, had samen met zijn gezin dezélfde Heilige Geest ontvangen zoals de bovengenoemde mensen doch zónder dat dit gepaard ging met de vreemde talen en profetie; en dit, omdat zij die wat de omgeving waar zij woonden betreft, die niet nodig hadden. En zó eenvoudig is het!

  Ton Nuiten.

  • Beste Ton Nuiten,

   Heel mooi wat u zegt, maar dit is niet door een ander uit te leggen, maar dient door God geopenbaard te worden. Het moge duidelijk zijn, dat diegene die in `geestelijke talen’ spreekt in hun eigen taal over de geestelijke zaken van het Koninkrijk Gods spreekt en bid. Dat wordt door Paulus zelf ook weer bevestigd dat de `geestelijke taal’ niet voor degene die geloven, maar voor de ongelovigen; en de profetie niet voor de ongelovigen, maar diegene, die geloven’. Dus in ons geval is het dat wij in het Nederlands over de geestelijke zaken aangaande Gods Koninkrijk spreken. Dat is voor de ongelovige niet te volgen, maar voor de gelovigen wel dus. We zien dat terug in 1.Cor. 14:22. Je ziet me al bij een bushalte zitten en je wilt een ongelovige tot geloof brengen en dat met het brabbeltaaltje….. Die man of vrouw zal wel denken…. wat is dat voor een rare man?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: