Sieb Buiten   3 comments

Even wat het Christenzionisme werkelijk is:

 

 

 

Dit artikel kwam van Sieb Buiten:

Sieb Buiten (1)

Sieb Buiten — Christenzionist — Valse leraar. Hij staat ook op de Officiële Dodenlijst van de Christelijke Leiders. Ook een pagina op deze site.

 

“Ik kan niet zonder bedreiging een Israëlische vlag ophangen. Joden in Nederland zijn bang. Het lijkt politiek correct om Joden te kunnen haten. Daar walg ik van.” Sieb Buiten, directeur van Comité Gemeentehulp Israël (CGI) is bezorgd én hoopvol. Bezorgd omdat hij, ook binnen de kerk, stilte opmerkt rondom de opkomende Jodenhaat. Hoopvol omdat Sieb ervan overtuigd is dat God Israël niet zal laten vallen. “Hij is trouw,” weet Sieb.

Er is dit jaar heel veel gebeurd. Een aanslag in het Joods museum in Brussel. Een oorlog tussen Gaza en Israël. Openbare Jodenhaat in de Haagse Schilderswijk. “Maar de kerken blijven stil,” bemerkt Sieb, ‘Israël-predikant’ binnen de evangelische beweging. “Die stilte baart mij enorm veel zorgen. Ik denk dat dit niet los staat van de kerkelijke verdeeldheid. We hebben een tweeduizendjarige kerkgeschiedenis achter de rug die bepaald niet pro-Israël is. Kerken zitten op een tweesprong. De één zegt: ‘Het is volbracht. Israël doet er niet meer toe.’ De ander wijst op de Bijbelse profetieën en gaat achter Israël staan. Die twee stromingen zorgen ervoor dat de stilte vanuit de kerken niet wordt doorbroken. Toch hebben wij samen met de Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) en Baptisten- en Camagemeenten (ABC) een standpunt tegen antisemitisme uitgebracht. Wat nauwelijks door de pers is overgenomen.”

Israël in de prediking
Sieb legt uit hoe christenen ervoor kunnen zorgen om die stilte te doorbreken. “Misschien is de eerste stap om producten uit Israël te kopen. Denk aan Sabra houmous. Dat is te koop bij Albert Heijn. Wie dat koopt, steunt Israël. Overigens steun je dan ook veel Arabieren, die in het land wonen en werken. Maar ook, ga als christen eens naar Israël toe. Daar kunnen we Joodse mensen zegenen en bemoedigen. Maar ook hier in Nederland zijn veel Joodse mensen.” Sieb benadrukt dat hij niet blind achter Israël staat. “Er wordt in het land van God veel abortus gepleegd. Daar ben ik fel op tegen. Kritiek op Israël mag en staat natuurlijk niet gelijk aan antisemitisme.”

Verder kunnen collegapredikanten wat hem betreft ook in de prediking hun geluid laten horen. Sieb legt uit hoe hij dat zelf doet. “Onlangs reed er een Palestijnse auto in Jeruzalem bewust op een groep mensen in. Een baby van drie maanden kwam om het leven. Dit benoem ik in mijn preek. In Gods Woord is Israël het centrum. De volken zullen zich opwerpen tegen Jeruzalem, de steen des aanstoots. Wie aan Israël komt, komt ook aan de God van Israël. Dit wil ik in de prediking benadrukken. Wie Israël zegent, krijgt de zegen van God. Wie tegen is, ontmoet de vloek. Sommigen vinden dat ik te ver gaat, maar volgens mij is de Bijbel daarin heel duidelijk. Als we in Nederland en Europa Gods zegen willen ontvangen, dienen we Israël te steunen.”

Opkomende Jodenhaat
“Het is opeens politiek correct om Joden te haten,” merkt Sieb op. “Ik walg van die trend.” Tot voor kort was er vanaf de straat een Israël-vlag op het bureau van Sieb te zien. Maar dat is verleden tijd. “Er is bij ons ingebroken en de vlag was weg. Ook ontvingen we bedreigingen. Je kunt het niet los zien van de aanwezigheid van de islam in ons land. De islam verspreidt een geest van wereldheerschappij.” Onlangs had Sieb contact met opperrabbijn Binyomin Jacobs uit Amersfoort. Hij vroeg om steun voor één van de Joodse scholen, die het moeilijk hebben. “Dat raakte mij heel diep. Want ik werd erbij bepaald dat ook mijn vader en grootvader zeventig jaar geleden keuzes moesten maken of zij Joden wilden steunen. En nu kunnen zij bijvoorbeeld de beveiliging van hun scholen niet meer betalen.”

Sieb moedigt christenen in Nederland aan om Joden te bemoedigen. “Dat kan ook via internet. Ga naast ze staan en bemoedig hen.”

Bezoek hier de website van CGI.

Wat de Bijbel, Gods Woord zegt:
 
 Het is eerder andersom. de Joden kruisigen nog steeds Christus en ze vervolgen noig steeds en zeker in Israël nog steeds de Christenen. Kennlijk heerst er niet meer het besef dat het de Joden waren die Christus aan het kruis gejaagd heeft en het zijn de heidenen geweest, die het vonnis voltrokken hadden. Lukas 23. Tevens het cewntrum van het Evangelie van Israël is Israël, maar ik dacht niet dat het centrum van het Evangelie van het koninkrijk ook Israël was, maar Jezus Christus. Of is Jezus Christus tevergeefs gestorven? Indien dan ook maar tevergeefs. Nu is het Christendom en het Jodendom broertjes van elkaar en ze staan onder Ohola en Oholiba ofwel de vrouw met de ooievaarsvleugels (Ezech. 23 en Zach. 5:5-9) en dan zien we dus ook dat het het Christendom onder het Oude Jeruzalem begeeft en het Jodendom Samaria. Gaan we even een uitstapje nemen naar Ezech. 16:45-50, dan zien we dus heel duidelijk, dat het Oude Jeruzalem, dus het natuurlijk Jeruzalem Sodom is en Samaria Gomorra. Dus Sodom en Gomorra zit in dit Israël welke de spil is van de New World Order en dus ook de geest van de antichrist welke de god van Israël word genoemd. Immers we hebben omtrent dit Israël niet te maken met het oude Israël, want die is na de opstanding van Christus verwoest (Hos. 8:8). We hebben te maken met de Jesaja 2:6-22 en Dan. 7:8 Israël. Dat is het afgodisch Israël en die zit onder de geest van de antichrist want dit Israël is de spil van de New World Order; de valse vrede die komt en die door de geest van de antichrist gemaakt word. Die geest van de antichrist is namelijk ook de de zogenaamde god van dit afgodisch Israël en dat is Satan zelf natuurlijk. Hij heeft ook een `ander’ Evangelie; met een andere geest, namelijk de geest van de antichrist, en een andere Messias, welke klopt, want dat is de Joodse messias welke is een geheel andere en luistert naar de naam Shimon de Perea ofwel Shimon Peres en het woord Peres vinden we terug in Dan. 5:28 en daar staat dat Peres betekent:”Uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en Perzen gegeven”. Nu de vorst van Perzië is een geestelijke vorst en die is vorst over het Koninkrijk van de Beer, welke is een geestelijk koninkrijk die loopt vanaf de wet van Mozes tot aan de dood van de Heere Jezus Christus. Wij zitten nu onder het Koninkrijk van het Luipaard welke de vorst van Griekenland onder staat en dat betekent, dat hier een nieuw verbond boven staat, want dit Koninkrijk van de luipaard zit de vorst van Griekenland onder (Dan. 8:21). Dus dan zien we dat na het jaar 70 na Christus tot en met 1948 geen Israël hebben gehad.  Dat de oudtestamentische Jood na de opstanding van Christus tot de heidenen zijn geworden en dan zien we dus ook  dat de werkelijke Joden diegene zijn die in Christus zijn en dat de Oudtestamentische Joden in Gods ogen niet meer bestaan, maar wel de Joden die met het hart is bekeerd en op grond van het geloof in de Heere Jezus Christus (Rom. 2:25-29 en m.n. vers 28 en 29), welke in het Centrum en juist niet dit afgodische Israël dient te staan . Hier zien we dus ook dat Sieb Buiten de Heilige Geest gelasterd heeft, want hij spreekt hier dat we de god van Israël (de geest van de antichrist) dienen aan te nemen en dat we dus ook het afgodische Israël die de spil is van de new World Order in het Centrum moeten zetten van een evangelie welk geen evangelie is. Immers Christus zit daar niet in het centrum. Nu dan zien we namelijk ook, dat we niets te maken hebben met Christus zelf en wie dus dat Evangelie van het Afgodisch Israël aanneemt mag weten voor eeuwig verloren te zijn en juist op die wijze onder een vloek te leven, want je hebt niet het Evangelie van het Koninkrijk ofwel de leer van Christus te pakken. die juist niet met goede werken enzovoort in elkaar zit, maar omdat je om niet gerechtvaardigd bent door het Bloed van Christus. Haal je Christus uit het centrum van het Evangelie weg en zet je daar dit afgidisch Israël daarvoor in de plaats ben je met een vervangingsleer bezig die juist de mens weg laat drijven van Christus of juist een vijand maakt van het Kruis van Christus waar Zijn Kostbaar Dierbaar Bloed van Christus over de zonde van de wereld en van onszelf heeft gevloeid

Wanneer we hier naar kijken schrikken we:

Verder kunnen collegapredikanten wat hem betreft ook in de prediking hun geluid laten horen. Sieb legt uit hoe hij dat zelf doet. “Onlangs reed er een Palestijnse auto in Jeruzalem bewust op een groep mensen in. Een baby van drie maanden kwam om het leven. Dit benoem ik in mijn preek. In Gods Woord is Israël het centrum. De volken zullen zich opwerpen tegen Jeruzalem, de steen des aanstoots. Wie aan Israël komt, komt ook aan de God van Israël. Dit wil ik in de prediking benadrukken. Wie Israël zegent, krijgt de zegen van God. Wie tegen is, ontmoet de vloek. Sommigen vinden dat ik te ver gaat, maar volgens mij is de Bijbel daarin heel duidelijk. Als we in Nederland en Europa Gods zegen willen ontvangen, dienen we Israël te steunen.”

In deze alinea van het artikel hierboven zien we deze in rode zin. :“Wie Israël zegent, krijgt de zegen van God. Wie tegen is, ontmoet de vloek”. Het is duidelijk dat we hier dan met een andere god te maken hebben en jawel dat klopt ook. Niet met de God van Abraham Izaäk en Jakob ofwel de God van de Heere Jezus Christus, maar wel met de God van het afgodisch Israël van Jesaja 2:6-22, die duidelijk de geest van de antichrist is of simpelweg Satan zelf genoemd. Immers dit Israël heeft niets met God te doen en het Oude Israël ook niet. Immers Jakob werd Israël genoemd maar niet door God, want Hij vocht met God tegen een satanisch figuur in de nacht en dat was die no name figuur en we zien dat in Pniël in Gen. 32:24-32. Daarna in Gen. 35 zag hij God op klaarlichte dag op Beth-el. Wat we zien in vers 29 van dat hoofdstuk, dat dit Bethlehem was. Gaan we verder naar Mattheus 2 dan zien we dat Jezus Christus geboren was in Bethlehem. Daar werd al Jezus Christus centraal gesteld en op meer plaatsen. Bij Henoch en bij Melchizedek ook. We zien dat ook in Gen. 26 terug, dat eerst het eerstgeboorterecht van Ezau tot stand kwam en daarna het stamvaderschap van Jakob, omdat Jakob de jongste was. Nu heeft Jakob door het bordje Linzensoep ook het eerstgeboorterecht verkregen en dan zien we vervolgens, dat Jakob en Israël heette, die eigenlijk zijn broer Ezau zou gekregen moeten hebben en dan bleef hij op grond van het stamvaderschap ook Jakob noemen, doordat hij stamvader was. Dus een tweesplitter en dit uit een tweeling. Daarom is dat deel wat Ezau zou hebben ook dood gegaan in Hos. 8:8 en dan zien we dus vervolgens ook, dat het oude Israël ook na de opstanding van Christus niet meer bestond. En zo bestaan de Oudtestamentische Joden dus ook niet meer als “Jood” zijnde na de opstanding van Christus en we zien dat in Rom. 2:28 en de ware Joden vinden we in vers 29, want die zijn  het die met het hart besneden zijn en leven in de verborgenheid. Zij zijn namelijk met het hart besneden (Ezech. 36:25-35; Jeremia 31; Hebr 10:16 en Openb. 3:20). Dus het oude is weggedaan ziet alles is nieuw geworden (2.Cor. 5:16-17).

Dus de god van Israël is de geest van de antichrist als eerste bij het Oude Israël door die antichristelijk figuur in Gen. 32:24 en wie zien bij deze dat het afgodisch 1948 Israël ook onder de geest van de antichrist staat. Immers dat Israël is de spil van de New World Order die door de geest van de antichrist op gang is gezet en waar dit afgodisch Israël het centrale punt is. Dus wie dit Israël als centrale punt neemt van het Evangelie, dan hebben ze niet alleen afgoderij en geestelijke hoererij gepleegd, maar ook zijn diegene schuldig bevonden in de lastering van de Heilige Geest, waar geen vergeving op kan komen, zoals Sieb Buiten dat in dit artikel gedaan heeft.

Sieb Buiten en ook Feike F. ter Velde zijn ook hele grote tumoren uit het brein van Satan. Daar we geen parels voor de zwijnen mogen gooien (Mattheus 7:6) dan zien we dus genoodzaakt om hen niet te confronteren met de Waarheid, maar mochten ze ageren op wat je zegt; dan moet je ze of gewoon links of rechts laten liggen of wanneer ze heel zwaar tegen je te keer gaan mag je ze radicaal naar de diepste spelonken van de afgrond deporteren. Want daar komt ook hun leer vandaan. Hier heeft Sieb Buiten laten zien wat voor een diep door de afgrond doorgetrokken en tot op het bot vervloekte zwijn hij is voor het aangezicht van Christus zelf. Persoonlijk ben ik dankbaar dat hij die valse leer heeft, want dan hoef ik deze persoon niet bij Christus in de Hemel tegen te komen, want daar deze man de Heilige Geest gelasterd heeft is er ook geen genade meer voor Siebje Buiten. Hamas Hamas zet ook die Sieb Buiten en Feike ter Velde maar gewoon aan het gas!! Amen.

Advertenties

Posted januari 17, 2015 by Dutch Bible Research Center.

3 responses to “Sieb Buiten

Subscribe to comments with RSS.

 1. Ik denk dat de redactie van deze pagina niet begrijpt waarover zij schrijven. Ook begrijpt men Gods Woord niet als men schrijft dat het jodendom Christus kruisigen. Men zou de ondoorgrondelijkheid van Gods liefde voor de heidenen moeten leren inzien. Dat kan niet want wij kunnen Gods Ondoorgrondelijkheid niet begrijpen. Wie is Zijn Raadsman geweest. Niet de schrijver van deze pagina

  • Geachte heer Poole,

   Dank u voor het bericht dat u gezet heeft bij Sieb Buiten op mijn website waar u schreef:

   >
   > Ik denk dat de redactie van deze pagina niet begrijpt waarover zij schrijven. Ook begrijpt men Gods Woord niet als men schrijft dat het jodendom Christus kruisigen. Men zou de ondoorgrondelijkheid van Gods liefde voor de heidenen moeten leren inzien. Dat kan niet want wij kunnen Gods Ondoorgrondelijkheid niet begrijpen. Wie is Zijn Raadsman geweest. Niet de schrijver van deze pagina

   Nu wij weten echter heel goed waar we over schrijven; alleen u heeft de ondoorgrondelijkheid van God zelf nog niet (helemaal) door. God kan nu na de opstanding van Christus en de kop van Satan vermorzeld heeft daardoor nu eindelijk de alleen heerschappij en Satan kan alleen maar uit opdracht van en uit Gods commando werken. Dus doet hij dat dus ook.

   Daar we zien dat de huidige Joden geen Joden meer zijn; zien we in Rom. 2:28-29, waar staat:

   Rom 2:25 Want de besnijdenis is wel nut, indien gij de wet doet; maar indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden.
   Rom 2:26 Indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot een besnijdenis gerekend worden?
   Rom 2:27 En zal de voorhuid, die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u [niet] oordelen, die door de letter en besnijdenis een overtreder der wet zijt?
   Rom 2:28 Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is;
   Rom 2:29 Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet [in de] letter, [is de besnijdenis]; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.

   Dus wie nu besneden is van hart heeft het Nieuwe Verbond (Ezechiël 36:25-35) en we zien dat zowel Jood als heiden tot het geloof in de Heere Jezus Christus moeten komen om in Christus een nieuw leven te hebben. Niet meer onder de wet (Boom van Kennis van Goed en Kwaad), maar onder de Genade (Boom des Levens) door het geloof in de Heere Jezus Christus (Hebr. 11).

   Nu dit wetende zien we dan ook, dat de Joden Christus aan het kruis genageld hebben en dat komt, doordat zij juist een andere messias kennen, dan diegene die in Christus zijn. Dat is Shimon de Parea welke is een opstandeling die we gevonden zien uit de Jesselsohn Stone. Dus daarvoor moest de echte Messias wijken. De oude Joden hebben echter voor de tweede keer een gouden kalf gevonden waar ze omheen konden dansen. Ze hebben hun eigen messias die overigens dezelfde messias is als die van het Christendom, Simon de Tovenaar Hand. 8), maar het vind zich in twee verschillende koninkrijken thuis. De Joden onder het Koninkrijk van de Beer (Dan. 7) onder de vorst van Meden en Perzen (Dan.8:20) en de christenen in de De Koninkrijk van de Luipaard en dat onder de vorst van Griekenland (Dan. 8:21). Doch beiden staan ze onder twee geestelijke hoeren (Ohola = Samaria, is dit 1948 afgodisch Israël en Oholiba is de hoer van het Christendom (Ezech. 23:4) in het Oude Jeruzalem en ze hebben beiden dezelfde messias welke is de Koning van Tyrus ofwel het beest die uit de zee (=afgrond) en het beest die uit de aarde opkomt, is de antichrist, onder de vorst van Tyrus en de Koning van Tyrus de zoon (Antichrist) van de Vorst van Tyrus en dat is Satan zelf. Zij staan beiden onder hen en ze zijn ook van Satan zelf. Dus nu zien we dat het Christendom van Satan is en ook het Jodendom. Beiden kunnen zich vinden in de derde tempel die nu in het Oude Jeruzalem gemaakt word, maar alleen de Oude Joden zitten in Israël en de Christenen in het Oude Jeruzalem. Na de opname van de Gemeente zien we dus ook dat ze bij de Nieuwe Hemel en een Nieuwe aarde weggevaagd zijn en de afgrond in want van de oude aarde blijft dan niets over. Bij hen zit het beest en het gelovig overblijfsel welke we zien in Rom. 11:4-5, zien we dat zij de verzegelden in Christus zijn in het Huis Israëls en dus ook in het Nieuwe Jeruzalem die bij Christus zit in de derde Hemel (2.Cor. 12:2-3) en dus zit het Christendom in de Tweede Hemel en wij mogen in de eerste Hemel hier op aarde kiezen of we nu de tweede of de derde Hemel in willen. Evangelisatie is dus nodig. Ook voor diegene die onder het Christendom zitten, want zij zitten onder dezelfde geest van de antichrist als waar ook de Joden onder vallen. Ohola en Oholiba zijn zussen van elkaar en Ohola heeft het Jodendom en Oholiba heeft het Christendom en we zien ook dat het Jodendom en het Christendom twee broers van elkaar zijn die onder twee (geestelijke-) hoeren staan.

   Nu tussen de tweelingbroers zitten haat en nijd. We zagen dat al bij Kaïn en Abel en we zagen dat ook al bij de tweelingbroers Jakob en Ezau. Nu we zien dat dus ook onder het Jodendom en het Christendom. Nu wetende dat het Jodendom en het Christendom dezelfde messias hebben, maar twee verschillende namen met zich meedragen; zien we alleen dat bij het gelovig overblijfsel dat zij alleen de Bijbelse Jezus Christus als Heer; Heiland en verlosser hebben. Dat is de 7000 mannen die God achtergehouden heeft en die door uitverkiezing (der Genade) in het Huis Israël hebben gezet en verzegeld zijn en afgeleverd l bij de Heer Jezus Christus in de Hemel en daar kunnen nog meer bij, wanneer zo zegt Apostel Paulus in Eph. 2:11-22 dat Joden en heidenen nog steeds in Christus kunnen komen en behouden kunnen worden. De Joden hebben dus niets met het de Christenen gedaan, wat ook beweerd word, want ze hebben dezelfde valse messias, maar ze hebben wel wat gedaan (Lukas 23:21) bij de ware messias Jeshua Ha Mashiach. Dat is de Messias van het Gelovig overblijfsel, die bij de 7000 (symbolisch getal) mannen of namen die achtergehouden zijn is het gelovig overblijfsel die al verzegeld zijn.

   God heeft dus de heiden net zo lief als de Oude Joden; alleen de Oude Joden willen Gods liefde niet en dan kan God maar één ding doen en dat is dat ze net als de niet te bekeren heiden; gewoon naar de afgrond vliegen. Wanneer ze tot geloof komen dan is er genade net zoveel voor de Jood als ook voor de heiden. De Joden hebben alleen een functie gehad, omdat ze in de tijd van Mozes juist de wet wilden hebben, waar juist de heidenen niet om vroegen. Daarna danste ze om een gouden kalf. Nu we zien dan ook dat de Joden de Heer Jezus Christus gekruisigd werden en God heeft dat op Zijn moment dat ook weer afgestraft bij de Joden tussen 1940- en 1945. Die goede oude holocaust tijd!! Door juist de straf op de Joden te leggen; heeft God Zijn liefde voor de heidenen betoond. Amen.

   Gods Zegen.

  • Oh ja, dat weten we maar al te goed. Gods liefde was over de heidenen. Daarom zond God de holocaust aan de Oude Joden om zo de liefde naar de heidenen te betuigen. Dat de oude Joden de Holocaust verdienen moge duidelijk zijn. Dat zagen we al op grond van Lukas 23:21. Na de opstanding van Christus zijn overigens de discipelen van de Heere Jezus Christus de Nieuw Testamentische Joden (Rom. 2:28-29). Dus de Jood is dood en de discipel van de Heere Jezus Christus leeft. Doch ook voor de oude Jood is Christus gestorven, maar de Nieuwtestamentische Jood, die een discipel van de Heere Jezus Christus is, die leeft.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: