Openbaringen 13.   3 comments

Ik vind het logisch dat het een mislukking is geworden. Hij moet gewoon de Bijbel leren verstaan. Er komen geen nieuwe profetieën, maar de oude profetieën komen uit. Bij deze ben ik hiervoor op onze website een studie bezig. Kort gezegd is het dat het Jodendom onder het Koninkrijk van de Beer (Da. 7:5) staat en onder de vorst van Perzië (Dan. 8:20) en dus ook onder Ohola (Samaria) (Ezech. 23:4). Zij hebben als tempels de tempels van Salomo en dat zijn de synagogen. We zien dat de Joden de staat als Gods volk zijn verloren in Jeremia 31:31 en dan zien we vervolgens in Hosea 8:8 dat het oude land Israël te niet is gedaan. Dus dat is de ene gang. Nu zien we dan ook het Oholiba. Oholiba is het oude Jeruzalem. Dat is ook passé, want we zien namelijk dat daar het Christendom onder zit te beginnen in de stad Rome. Zij zitten in het Koninkrijk van de luipaard (Dan. 7:6) en onder de Vorst van Griekenland en dus onder de geest van de antichrist daar onder de bezielende leiding van Simon de Tovenaar die ze hun messias Jezus Christus noemen. Diegene die onder het Christendom zit zien we dus daar onder het Beest zitten die uit de aarde opkomt (Openbaring 13:11) en ze weten hun tempels te hebben in de herbouwde tempels in de Boeken Ezra en Nehemia. Dan zien we dat ook weer terug in Ezech, 16:45-63, dat het Oude Jeruzalem Sodom is en Samaria Gomorra. Dus al die kerken groepen en kringen zitten dus onder de geest van de antichrist, want ze hebben zichzelf onder Sodom gesteld in plaats van in Christus. We zien dan ook dat al die kerken onder het Christendom staan. Die zitten onder de geest van de antichrist en dus onder Simon de Tovenaar (Hand.8) en dus onder het Beest die uit de aarde opkomt. Nu gaan we even naar Openb.13. Laten we daar even dieper naar kijken.

We hebben een beest die uit de zee opkomt (vs. 1) en we hebben het beest die uit de aarde opkomt (vs. 11). Het woord `zee’ betekent `afgrond’. Dat de Heer Jezus over water liep was dat over de geestenwereld uit de koninkrijken van satan. Dat zien we dus ook in Gen. 1:2. Daar staat:”God zweefde over de `wateren’. Die wateren is dus hetzelfde als de zee en dat betekent over de geestenwereld van Satan ofwel de afgrond. Dan zien we dat Satan wat gekopieerd heeft. Zoals Christus in het hart van een discipel van Jezus Christus zit; zo zien we dus ook, dat Satan plant het teken van het Beest in de antichristussen (Mattheus 24:24), welke hebben het Beest uit de aarde in hen, die onder leiding komen te staan van de Beest uit de zee opkomt. Dan zien we vervolgens dat het Christendom en alle kerken en gemeenten onder het Christendom, waar ook de Evangeliegemeenten; Vol Evangeliegemeenten en de Pinkstergemeenten thuishoren, dat zij dus die antichristussen zijn, want zij zijn de wolven in schaapskleren (Mattheus 7:15) en dat zien we hier in Openb. 13:11 ook terug. Daar staat:”En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens; als die van het Lam, maar het sprak als de draak”. Hier zien we als eerste een Beest. Die komt uit de aarde op. Dat is de geest van de antichrist die in de harten zit van de bevlekten (Titus 1:15); hypocrieten (Mattheus 23); lauwen (Openb. 3:16) enzovoort zit. Ze lopen met de Bijbel in de hand naar hun eigen kerkje en ze spreken als de draak ofwel ze zitten onder de wet en verkondigen de wet in plaats van de genade die op grond van het geloof in Christus verkregen word. Dus ze willen alles dat wat Christus ook heeft, maar willen uit hun eigen kracht God dienen, welke niet lukt. Ze willen leraars hebben, die ze naar de oren kietelen en alles is gebaseerd op de werken van het vlees of wel de wet. Nu wetende dat onder de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor Hem, wan door de wet is de kennis der zonde”.

We zien dan dat zij niets hebben dan alleen de wet en we zien dat ook weer terug in 1.Cor. 15:12-20, waar de geestelijke opstanding beschreven staat en waar we geen dodenopwekkingsteam en mummies voor nodig zijn, want dan behoor je tot de Openbaring 13 groep en onder de bevlekten daar die als een lam eruit ziet en dan als een draak (wolf) spreekt, maar juist dat de doden opgewekt worden, die in de duisternis wandelen en naar het Licht gaan den die in Christus komen en in Christus een nieuw leven verkregen hebben op grond van het geloof ; levend in de Genade van Hem. Dat is de dodenopwekking, die de Bijbel bedoelt. Immers dat zien we dus in 1.Cor. 1:12-20 en 1.Johannes 1 staan. Nou dat Beest uit de aarde dat is de antichrist die in de harten van die bevlekten zitten en dat zien we dus ook weer terug. Dat zijn dus de Antichristussen. Nu die zien we in voorgangers; ze hebben voorgangers; ze hebben evangelisten en alles waar Paulus over heeft in Eph. 4:11. Ze hebben het allemaal in de kerken groepen en kringen klaar liggen. Zeggen ze :”We hebben een relatie met de Heilige Geest. Het klinkt allemaal geweldig en mooi, maar dan vraag ik me af welke geest ze nu eigenlijk heilig hebben verklaard! Juist dat is de geest van de antichrist en dat is het Beest die uit de zee opkomt, want onder het Christendom die onder Sodom zit en dus onder het Oude Jeruzalem zien we dus dat Satan daar een rol speelt en dat dit kerken van Satan zijn waar satan werkt als een engel des Lichts. Dus dat beest s satan en de wolven in schaapskleren die daaronder zitten. Nu hun profeten zien we in de ultra of power charismatische bewegingen en die kerken daar zitten de zogenaamde huidige profeten, welke gewoon christelijke paragnosten zijn, die niet door de Heilige Geest hun werk doen, maar door een `christelijk medium’. Dus net als een paragnost een medium heeft zo heeft een profeet onder leiding van het beest die uit de aarde opkomt ook een medium. Het is nog occulter dan een een occult medium. We zien dan ook dat hun messias de valse Jezus is, die zich ook Simon de Tovenaar laat benoemen en dan weten we dus ook, dat zij het zijn, die tegenwoordig de dienst uitmaken. Nu wanneer Jezus zijn dood en opstanding aankondigde deed Hij dat door een voorbeeld te stellen in het natuurlijke door Lazarus uit de doden te laten opstaan. Achter elke wonder die God deed door de Heer Jezus ging een betekenis aan schuil. Dat zien we dus. Nu te pas en te onpas worden door die Openb. 13 figuren doden opgewekt enzovoort en dat door dodenopwekkingsteams. Ze zeggen:”leg hier de mummie neer en hij gaat levend met u naar huis. Geloof het niet. Die wonderen komen uit de diepste put van de hel en ze komen allemaal uit die bevlekten den hypocrieten uit het Christendom, die niets met de leer van Christus en Christus te maken hebben, maar die gewoon onder de geest van de antichrist zitten en dat satan zo een christendom gemaakt heeft van die valse kerk, die we ook in Ezech, 23:29 en vs 34 terug zien. Waar Oholiba en het Oude Jeruzalem boven staan en dus ook Sodom. De grote tekenen en wonderen in Opb. 13: 13-15, dat dit van die ultra charismatische beweging komt en dat zij het zijn, die de boel opblazen binnen de kerken en gemeenten. Daarom vind je dat soort wonderen ook binnen de muren van de Kerken en niet daarbuiten, want wie daar buiten valt en in de Binnenkamer word geleerd die hebben van die valse wonderen; profetieën geen last. Ze zitten en blijven zitten onder de zalving van Christus, want ze zijn door God uitverkozen tot Zijn volk (Mattheus 10:6b).

Dus ook een Wilkin van de Kamp zit op satans akker te wieden. Immers hij wilt door alle kerken van het Christendom eenheid creëren die onder de tempels zitten van de geest van de antichrist en dus van het Beest die uit de zee opkomt en we zien dan ook hoe dat gebeurd en dat is de boel te charismatiseren. Doch ze blijven onder de geest van de antichrist zitten. dat in plaats van door het Bloed van Christus en dat we geestelijke eenheid hebben door Zijn Bloed. Amen.

Advertenties

Posted juli 21, 2013 by Dutch Bible Research Center.

3 responses to “Openbaringen 13.

Subscribe to comments with RSS.

  1. Als dit is wat Van de Kamp zegt, dan vind ik het ingewikkeld gegoochel met teksten.

    • Ja dat is die vent ook. Maar goed zulke geestelijke rampgebieden kom je wel vaker tegen. We mogen Christus dankbaar zijn, dat we zulke vervloekte zwijnen niet bij Christus in de Hemel terug hoeven te zien. Dat hij met zijn leer de Heilige Geest lastert, dat is alleen prettig voor het gelovig overblijfsel. Dan hoeven we zulke lieden niet bij Christus in de Hemel tegen hoeven te komen. Heerlijk. Kijk maar eens naar deze site. Daar staat hij ook op.

    • Nee je moet gewoon de verbanden weten in de Bijbel. En deze geestelijke verbanden zie je terug wanneer je door Gods Geest geleid de Bijbel gaat lezen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: