Martin Koornstra   2 comments

Martin-Koornstra

Martin Koornstra heeft een valse leer met valse wonderen en tekenen en de word-faith leer.

Martin Koornstra is getrouwd met Karin en samen hebben zij drie kinderen. Op jonge leeftijd was hij al betrokken bij christelijk werk. Na zijn opleiding als vliegtuigbouwkundig ingenieur ging hij bij een Japans bedrijf aan de slag. Na 2 jaar nam hij ontslag om naar de bijbelschool te gaan. Daar leerde hij Karin kennen.

Ze hebben eerst 11 jaar in Vlaanderen gewerkt in de bediening waarna ze in 2004 naar Drachten zijn verhuisd. Vanaf 2009  hebben ze Royal Mission opgezet. Deze organisatie hebben ze opgezet om anderen te onderwijzen en te trainen.  De organisatie is ontstaan uit de opdracht die de Here Jezus aan Zijn discipelen gaf, namelijk:

En als u op weg gaat,  predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Math.10:7-8

Als we echter kijken naar de hele tekst dan is het duidelijk dat deze opdracht specifiek voor de Joden was. Dit staat in de voorgaande verzen:

Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan,maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. Math.10:5-6

De Here Jezus stuurt hier Zijn discipelen op weg om aan de Joden bekend te maken dat Gods Koninkrijk op aarde gekomen is. Door deze wonderen en tekenen liet de Heer aan Zijn volk zien dat Hij de beloofde Messias was. Hier wordt dus niet gesproken over een opdracht voor de gemeente. Deze wonderen en tekenen waren specifiek voor het Joodse volk.

Koornstra  verkondigt het evangelie met extra’s, zoals de charismatische leer over de Heilige Geest,  het leren dat mensen bevrijd moeten worden van demonen en vloeken, een leer van wonderen, tekenen en ervaren. Op de site van ‘Geboren om vrij te zijn’ staan veel van zijn preken met titels als:

Beelden en visioenen. ‘Een ontdekkingstocht waarin Gods Geest de ruimte krijgt om via beelden tot u te spreken.’

-Demonstratie van Gods Koninkrijk. ‘Over de 72 die van de Here Jezus de opdracht kregen om zieken te genezen, demonen uit te drijven.’

Gods stem verstaan. ‘Studie over het leren luisteren en herkennen van de stem van God.’

Als christenen moeten we leven door geloof en niet door wonderen en tekenen.

Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Rom.1:17

Martin Koornstra is een veelgevraagd spreker in kerken, op conferenties, op weekenden en in jeugddiensten. Hij wordt door Kees Goedhart omschreven als ‘snel, boeiend en humoristisch’ met een prachtige mix tussen praktische voorbeelden en diepgaande studie.

Koornstra werkt ook mee aan de  vernieuwingsbeweging WAKE UP! Veenendaal, wat overigens ook zijn huidige woonplaats is. Dit  is een stichting die niet aan een kerk gebonden is en heeft als doel het Koninkrijk van God zichtbaar te maken in Veenendaal. “Wij hebben een groot verlangen om in het dagelijks leven meer te zien van het werk en de kracht van de Heilige Geest.” Hier werken verschillende bekende sprekers aan mee zoals Wilkin Van de Kamp Willem OuweneelHerman Boon, Gerald Troost en David Sorensen.

Koornstra heeft volgens eigen zeggen een genezingsbediening. Hij organiseert dan ook vele genezings- en bevrijdingsdiensten in heel Nederland. Koornstra zegt woorden door te krijgen over de mensen die genezing nodig hebben. Dit is iets wat je vaker ziet bij andere gebedsgenezers zoals Benny Hinn. Bij de genezingsdiensten van Koornstra lezen we getuigenissen van mensen die spreken over een warme gloed die over het te genezen lichaamsdeel komt. Dit is iets wat men vaker hoort, deze kracht staat ook bekend als Kundalini.

Koornstra leert in zijn boek ’Leef Koninklijk’ dat we vanaf de eerste dag dat we geboren zijn er zijn om te regeren in Gods koninkrijk. Dit is echter niet juist.

Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren 2 Tim.2:11-12a.

Deze belofte zal worden vervuld na de grote verdrukking in het Duizendjarigrijk. Dan zullen we met Jezus regeren (Openb.20).

Geraadpleegde bronnen:
http://royalmission.nl/
http://www.betteld.nl/nc/programma/?tx_mjseventpro_pi1%5BshowUid%5D=320&cHash=cbkfxnwfg&recentView=listView
http://sites.google.com/site/shelterveenendaal/getuigenissen/berichtzondertitel
http://sites.google.com/site/shelterveenendaal/getuigenissen
http://royalmission.nl/steun-ons/vrienden-in-de-bediening/
http://royalmission.nl/trainen/genezing-assen/
http://www.thewaterfall.nl/
Advertenties

Posted juni 28, 2013 by Dutch Bible Research Center.

2 responses to “Martin Koornstra

Subscribe to comments with RSS.

  1. Ga je verdiepen in de genadeboodschap en wat Jezus voor ons aan het kruis heeft volbracht. Niet oordelen, maar kijken naar de vruchten. De mensen zullen de gezonde leer niet meer verdragen. Er is maar 1 evangelie en dat staat klaar en helder in de bijbel. Ik denk dat Martin Koornstra het Hart van de Vader kent en dat Jezus zijn Vriend is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: