Lodewijk en Petra van Weerden

Petra van Weerden

petra_rond

Petra van Weerden de Jezebel (Opeb. 2:20-22) van Lodewijk van Weerden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij is een Jezebel ten voeten uit. De meest klassieke geval is dat ze haar studie psychologie wilt integreren in het Evangelie. Daardoor zegt ze eigenlijk dat de methode die God hanteert in de Bijbel vals is en dat Christus een leugenaar is, terwijl ze telkens valselijk zegt dat zij met Jezus opstaat en naar bed gaat. Waarschijnlijk moet dan eerst het hoge libido van haar man getemperd worden, want zo staat haar hoofd wanneer ze je vanaf het kansel naar je kijkt. Immers aan het gezicht van de vrouw kan je het libido-gehalte van de man aflezen. Haar ogen staan leeg en ze heeft niets en dat komt ook doordat ze met de wijze en de visie, die ze zelf gecreëerd heeft dat boven Gods Plan plaatst en haar man Lodewijk doet hetzelfde. Ze heerst over haar man, terwijl Lodewijk zelf haar vrouw had moeten africhten om haar tot een waarlijk discipel voor de kinderen en haar man te zijn, welke ze nu bij lange na niet is en dat kan ook niet, want zulke Jezebels ofwel Religieuze Diva’s hebben Christus niet lief, maar alleen zichzelf. Met haar leer kruisigt ze niet alleen Christus wederom opnieuw en zet ze de Heer Jezus Christus niet alleen tot een open schande, maar zet ze de Heer Jezus Christus ook nog af als een leugenaar. Haar man doet dat evenzo, maar dan op andere geestelijke terreinen.

Ze hebben samen VoF Pelo opgericht. Sterk gericht op de oude mens te verbeteren, die allang in de diepste der Zee (=afgrond) ligt en daaraan kun je zien, dat ze nog steeds uit de doden dienen te worden opgewekt en nog steeds in de zonde zitten. Verder hebben ze ook innig contact met charlatan Mattheus van der Steen en zijn Jezebel Rebekah van der Steen. Dus alle vier zware tumoren uit het brein van Satan zouden we kunnen zeggen.  Zij gaan na dit leven gewoon naar de hel!! Waar Petra ook met haar psychologische achtergrond en heel vals stempel op alles drukt. Ze vragen ook geld voor dit. Maar liefst € 300,= per sessie. Dit terwijl de oude mens allang dood is. Hier kan je zien wat voor een oplichterij aan deze bediening schuil gaat. 

Paulus zegt in Rom. 6:5-11 dat we de oude mens voor dood dienen te houden en dat deze dood is. Petra met haar ontwikkelingspsychologie speelt hier erg mooi op in en zegt dat ze de mensen een betere mens van onszelf willen maken. Dus de oude mens. Zien we hier niet iets schysofreens hier? Wie moeten we nu volgen? Jezebel Petra of Apostel Paulus? Zo zien we dat dit koppel de mensen alleen niet alleen schysofreen en slecht ter been maakt, maar aan de andere kant laten ze ook zien wie ze werkelijk zelf zijn en dat zie je dan ook op het podium verschijnen in hun zwijnenstalletje. Je ziet dat eerst Petra nog eerst eens de betere van zichzelf moet worden door haar filosofie af te schaffen en de Methode Paulus moet aanmeten om zo gered in Christus te blijven. Die mensen hebben Christus niet. 

Petra is duidelijk een groot narcistische psychopate met een diepe vorm van grootheidswaanzin. Zij wankelt tussen depressiviteit en suïcidale neigingen, die haar relitiveringsvermogen in zijn geheel heeft aangetast en ten diepste weet ze eigenlijk niet meer wie ze werkelijk is. Ze is eigenlijk diep ongelukkig en haar religiositeit en haar zelfbevindelijk religieus vermogen heeft het haar niet echt veel beter gemaakt. Verder is het een tijdbom. Wanneer ze echt suïcidaal is dan moet je haar niet bij een trein zetten, want dan is het leven in de hel een zekerheid voor haar geworden. Je moet voor haar voor haar leven lang in een klein kamertje in een psychiatrische kliniek insluiten en de sleutel wegwerpen en haar alleen eten geven via de gleuf in de muur en een paar sessies per week geven om haar in deze toestand staande te kunnen houden.  

Lodewijk van Weerden

Lodewijk_van_Weerden_2

 

Lodewijk is een ander type. Hij is de introverte kant van Mattheus van der Steen en misleid hij de mensen op een in een andere leer voorkomende bijbelse uitleg. Hij laat weg wat erin moet staan en omgekeerd. Hij is de klassieke vorm van misleider, maar ook is hij zeer bevriend met Mattheus van der Steen en werken met elkaar samen. We hebben over Mattheus al veel geschreven op deze site, maar hij is de opper charlatan in de geestelijke bijbelse zin. Laat zijn vrouw prediken in zijn kerk, maar goed hij heeft zichzelf aangesteld als voorganger en daar mag zijn schysofrene vrouw ook een woordje zeggen. Kennelijk heeft hij nooit zijn vrouw op een bijbelse wijze afgericht. De vrouw dient nu éénmaal voor de mens te zorgen; de familie en voor haar man, maar hoe schizofreen ook zij den dat als zovele niet. Nu ze zitten inderdaad onder de geest van de antichrist en niet in Christus en daarom leiden ze ook een gemeente als deze, maar Lodewijk is een charlatan en hij heeft geen evangelie en zeker niet het Evangelie van het Koninkrijk en de leer van Christus is hem vreemd. Het is zoals Paulus dat ook zegt:Gal 1:8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gal 1:9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, [zo] zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt”. Hij brengt betovering bij de mensen en hij verwerpt de leer van Christus. Deze man is een ware charlatan. 

“Lodewijk is de hond die wedergekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en Petra is de gewassen zeug, die teruggekeerd is naar de wenteling in het slijk”

Zij hebben een een vof opgestart om mensen op een psychologische wijze te beduvelen en dat is dit: http://vofpelo.nl/

Dan hebben ze de Waardevol Leven Gemeente. Wettische Pinkstergemeente met hun eigen valse leer: https://waardevolleven.nl/

Ze hebben ook facebook: https://www.facebook.com/lodewijk.vanweerden?fref=ts.

Hun 06 nummer is: 06-55346136.

Advertenties

Posted oktober 14, 2015 by Dutch Bible Research Center.

%d bloggers liken dit: