Hoe kan ik een valse leermeester / valse profeet herkennen?   3 comments

 

 


Vraag: “Hoe kan ik een valse leermeester / valse profeet herkennen?”

Antwoord: Jezus waarschuwde ons dat er “valse messiassen en valse profeten” zullen komen die zullen proberen om God’s uitverkorenen te misleiden (Matteüs 24:23-27; zie ook 2 Petrus 3:3 en Judas 17-18). Je kunt jezelf als volgt tegen valse leerstellingen en valse leermeesters beschermen: weet wat de waarheid is. Om een vervalsing te kunnen herkennen, moet je weten hoe het echte origineel er uit ziet. Elke gelovige die “eerlijk uitkomt voor het woord van de waarheid” (2 Timoteüs 2:15) en die de Bijbel zorgvuldig bestudeert kan valse doctrines identificeren. Een gelovige die bijvoorbeeld de activiteiten van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in Matteüs 3:16-17 heeft gelezen zal onmiddelijk elke doctrine aanvechten waarin de Drieëenheid wordt ontkend. Daarom bestaat “les één” uit het bestuderen van de Bijbel en het beoordelen van alle leerstellingen door te onderzoeken wat de Schrift zegt.

Jezus zei: “Aan de vrucht kent men de boom” (Matteüs 12:33). Wanneer we willen zien of er “vruchten” worden voortgebracht, dan kunnen we de volgende drie specifieke proeven op elke leermeester toepassen om te bepalen hoe nauwkeurig de zaken zijn die hij of zij onderwijst:

1) Wat zegt de leermeester over Jezus? In Matteüs 16:15 vraagt Jezus: “En jullie, wie ben Ik volgens jullie?’” Petrus antwoordt: “U bent de Messias, de Zoon van de levende God” en Jezus noemt Petrus “gezegend” omdat hij dit antwoord heeft gegeven. In 2 Johannes 1:9 lezen we: “Iedereen die te ver wil gaan en niet bij de leer van Christus blijft, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon”. Met andere woorden: Jezus Christus en Zijn verlossende werk zijn van het grootste belang; pas op voor eenieder die ontkent dat Jezus gelijk staat aan God, die de plaatsvervangende dood van Jezus doelbewust onderschat, of die de menselijkheid van Jezus ontkent. 1 Johannes 2:22 zegt: “Wie is de leugenaar? Wie anders dan hij die loochent dat Jezus de Messias is? De antichrist is hij die de Vader en de Zoon verloochent”.

2) Verkondigt deze leermeester het evangelie? Het evangelie wordt gedefiniëerd als het goede nieuws over de dood, de begrafenis en de wederopstanding van Jezus, zoals deze in de Schriftteksten zijn beschreven (1 Korintiërs 15:1-4). Hoe mooi deze ook mogen klinken, uitspraken als “God houdt van je”, “God wil dat we de hongerigen voeden” en “God wil dat je een weelderig leven leidt” zijn NIET de volledige boodschap van het evangelie. Zoals Paulus ons in Galaten 1:7 waarschuwt: “Er zijn alleen maar lieden die u verontrusten en het evangelie van Christus willen verdraaien”. Niemand, zelfs geen groots leermeester, heeft het recht om de boodschap te veranderen die ons door God is gegeven. “Wat wij vroeger hebben gezegd zeg ik nu opnieuw: als iemand u een ander evangelie verkondigt dan u ontvangen hebt: hij zij vervloekt!” (Galaten 1:9).

3) Heeft deze leermeester karaktereigenschappen die de Heer eren? Judas 1:11 zegt het volgende over valse leermeesters: “Wee hun! Ze zijn de weg van Kaïn opgegaan. Net als Bileam hebben zij zich voor geld overgegeven aan bedrog, en evenals Korach hebben zij zich door hun weerspannigheid in het verderf gestort”. Met andere woorden: een valse leermeester kan herkend worden aan zijn hoogmoed (Kaïn’s afwijzing van God), hebzucht (Bileam’s profeteren voor geld) en rebellie (Korach’s promotie van zichzelf boven Mozes).

Als je dit onderwerp nu dieper wilt bestuderen, kijk dan eens naar de boeken die specifiek werden geschreven om valse leerstellingen binnen de kerk te bestrijden: Galaten, 2 Petrus, 2 Johannes en Judas. Vaak is het moeilijk om een valse leermeester / valse profeet als zodanig te herkennen. Maar dat is precies wat een “wolf in schaapskleren” is. Satan en zijn demonen doen zich voor als “engelen van het licht” (2 Korintiërs 11:14) en zijn dienaren vermommen zich als dienaren der gerechtigheid (2 Korintiërs 11:15). Alleen door grondig bekend te zijn met de waarheid zullen we in staat zijn om een vervalsing te herkennen.

wolf schaap

Advertenties

Posted april 15, 2013 by Dutch Bible Research Center.

3 responses to “Hoe kan ik een valse leermeester / valse profeet herkennen?

Subscribe to comments with RSS.

  1. Alles staat geschreven in het Levende Woord van God de Bijbel…!
    Aan de Vruchten herkend men de boom.
    Gezond verstand gebruiken.

    • Ja en dat doen we dus. Ons gezond verstand gebruiken en dan nemen we onze christelijke vrijheid ze in de Naam van Jezus Christus al die valse leraren te vervloeken in de diepste put van de hel. Christus heeft in dit soort lieden nooit in gezeten; in het Boek des levens staan ze niet opgetekend; ze lopen de brede weg; ze zijn arrogant en niet gered. Bovendien hebben ze ook een hoge dosis aan grootheidswaanzin. Net als Ouweneel naast Adolf Hitler komt te staan in de afgrond na zijn huidige natuurlijk leven; zo zien we ook dat hij vervloekt is met de leer die hij leert. Is maar een voorbeeld. Amen.

    • En had u het over onze vruchten? We hebben geleze ergens anders, dat u zoveel wijsheid had, maar goed, die wijsheid is slechts menselijke wijshid en niet Gods wijsheid, die we van Chrstus verkregen hebben, dus dat betekent dus helemaal niets. Of bent u ook één van de Isabella’s, de het beter weet dan Christus zelf met hun eigen wijsheid? De liefde die u hier op deze site vind is de ware liefde dat er gewaarschuwd word voor valse leraars. Niet om ze lief te hebben, want zij hebben hun loon reeds, maar wetende dat God dit soort lauwe uit hun mond spuwt en dat is de liefde die ze van Gods wege kan krijgen. Ze hebben hun plaats in de hel al verdient en dat is de plek, wanneer ze zich niet bekeren naar toegaan. Niets meer en niets minder. Dus liefhebben? Je moet juist een afkeer van ze hebben (2.Tim. 3:5), want ze zijn vervloekt (Gal. 1:8-9).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: