Even wat studie   Leave a comment

Wederkomst, bestaat dat?

Bij deze moeten we steeds weer zien, dat alle leraars beweren, dat er en wederkomst van de Here Jezus Christus bestaat. In de gehele Bijbel komt het woord wederkomst niet voor. Er is een eerste komst; een tweede komst en een derde komst. Nu wanneer we zien dat ook met de Bijbelse tijden van doen hebben zien we dus ook, dat deze geheel anders in elkaar zit als dat we zien in de praktijk van het leven.

Laten we eens gaan kijken. Wat voor een soort mensen hebben we eigenlijk.

  1. We hebben de oprechte van hart en dat zijn de discipelen, die de smalle weg gaan (Matteheus 7:14).
  2. We zien dat er bevlekten (Ttus 1:15); lauwe en hypocrieten bestaan. Zij geloven dat de wederkomst nog in de toekomst ligt en zitten geestelijk gezien nog voor de dood en opstanding van de Here Jezus Christus.
  3. We hebben de ongelovigen en die geloven domweg nergens in.

We zien in de oprechte van hart het volgende en dat is dat zij geloven dat Jezus Christus is gekomen op aarde door een maagd in onbevlekte ontvangenis. Dat de Heer is opgestaan en dat Hij is verschenen onder de discipelen en apostelen en liet zijn doorboorde handen en voeten zien en vervolgens is Hij samen met het gelovig overblijfsel van het Oude testament naar de Hemel gevaren. Het oude is afgesloten wat Hij ook zei in Johannes 19:30, waar staat: “Het is volbracht. Dus dat oude is volbracht en dan zien we dat na de Hemelvaart Hij op de Pinksterdag de Heilige Geest zond naar de gelovige zodat de nieuwe gelovigen die daarna konden komen, dat zij dus met Christus kunnen opstaan en dat Christus in een nieuw hart van de gelovige kan komen en dan is het werk van Christus in die nieuw gelovige volbracht. het ois uitgevoerd wat er in Jeremia 31:35-40 en in Ezechiël: 24-31 is volbracht waar staat:

“22 Daarom zeg tot het huis Israëls: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls! maar om Mijn heiligen Naam, dien gijlieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarhenen gij gekomen zijt. 23 Want Ik zal Mijn groten Naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, dien gij in het midden van hen ontheiligd hebt; en de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. 24 Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen. 25 Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. 26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. 27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen. 28 En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn. 29 En Ik zal u verlossen van al uw onreinigheden; en Ik zal roepen tot het koren, en zal dat vermenigvuldigen, en Ik zal geen honger op u leggen. 30 En Ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen; opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. 31 Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen, die niet goed waren; en gij zult een walging van u zelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen”.

Nu het Huis Israëls is het Huis bij Christus in de Hemel waar de gelovigen na de Pinksterdag en na de opstanding van de Here Jezus Christus vertoeven en die oprecht in Christus staan. Nu dan zien we dus ook, wat zij geloven. De laatste der dagen zijn de dagen voor  de wedergeboorte. De Jongste Dag is de dag na de wedergeboorte en de Dag des Oordeels is de wedergeboorte zelf. Dus zij leven volledig in dat nieuwe leven en alles is volbracht in hun leven. Zij zitten in het Nieuwe Jeruzalem. Dan zien we dus vervolgens ook 2.Petrus 3:8, waar staat dat 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Mooi om te weten, want het 1000 jarig vrederijk en de eeuwige rst die deze zijn ingegaan is een fgeit geworden. De 7de dag en de 1000 jaar zijn ineen ges;loten door de opstanding met Christus.

Nu dan zien we vervolgens dat de oprechte van hart volledig voor de volle 100% in het nieuwe leven staan en behoren bij het zaad staand in Lukas 8:15, waar staat:

15 En dat in de goede aarde [valt], zijn dezen, die, het Woord gehoord hebbende, hetzelve in een eerlijk en goed hart bewaren, en in volstandigheid vruchten voortbrengen.  

We zien dan dus ook, dat zij dus dat zij dus tot het Nieuwe Jeruzalem behoren en dat zij ook niet meer kunnen zondigen, want zij zijn uit God geboren. (1.Joh. 3:9).  Zij gaan voorzeker de Hemel in.

Nu dan hebben we de lauwen. Om daar enig inzicht in te brengen dienen we terug te gaan naar Ezechiël. Immers daar zien we de antwoorden. Zij staan nog in de dood; immers ze geloven wel dat Christus is opgestaan, maar niet van harte dat zij met Christus zijn opgestaan of dat zij pas opstaan bij de wederkomst van Christus die pas in de toekomst moet gaan plaatsvinden. Zij geloven dus niet in het volbrachte werk van Christus na de wedergeboorte. Zij zitten nog in een `halverwege’ gebied en zo kunnen ze heel makkelijk ten prooi vallen voor leraars die nu in de hel zitten of naar de hel gaan. Zij hebben Christus niet in hun hart, maar zitten onder het Christendom, daar waar de Christus buiten staat en ze zitten nog onder het Oude Jeruzalem. Dan zien we dat daar ook de kerken van het Christendom zitten en dat zijn de herbouwde tempels van Nehemia. Het moge duidelijk zijn dat het Christendom dus Sodom is (Ezech. 16:45-63) en dat het Jodendom die onder Samaria zit is Gomorra en dat is Gomorra. Het oude Jeruzalem is Oholiba de kleine zuster en Samaria is Ohola en dat is de grote zuster en dat is Samaria (Ezech,. 23:4). Zij behoren toty de overige zaden en daardoor zitten ze nog onder de wet en niet als de oprechte van hart in de Genade. Alle kerken van het Christendom komen van de grote algemene kerk  (Ezech. 23:29,34) voort  en dat is de RKK Kerk. Van de RKK Kerk tot en met de Pinkster- en (Vol-) Evangeliegemeenten en de daarbij behorende vrije Bijbelleraars staan deze onder het Christendom.  Zij staan dus onder het Oude Jeruzalem en elke pastor daar zit in de put van de hel. Daarom zien we ook zoveel pastors in de hel zitten, doordat zij niet in de opstanding met Christus gekomen zijn. Dan zien we dus dat ze vanaf het begin al nooit `gestaan’ hebben en dat de hel altijd hun deel zijn geweest alleen de plek waar ze heengaan is anders geworden dan voor hun schijn-wedergeboorte. Het moge duidelijk zijn, dat zij juist diegene zijn die kittelachtig zijnde van gehoor leraars vergaderen die prediken naar hun eigen begeerlijkheden. Dat is voor die bevlekten, maar niet voor de oprecht gelovigen.

Nu wetende dat de bevlekten nog onder de geest avn de antichrist zit, doordat het gehele Christendom onder de geest van de antichrist zit en dan zien we vervolgens dat er heleboel valse pastors ronddwalen die enige aandacht  in deze weblog verdienen.

Dit was het voor nu. Amen.

 

 

 

Advertenties

Posted maart 9, 2013 by Dutch Bible Research Center.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: