Dodenlijst Christelijke leiders – Obituary of the Christian Leaders

etsing van ons natuurlijk. 

Op 4:22 van de bovenstaande filmpje zien we welke pastors; evangelisten en ministers naar de hel gegaan zijn in deze getuigenis van deze man. We zien hierbij het volgende: 

  1. Voorgangers en dienstknechten die het occulte in het evangelie hebben gedaan. 
  2. Voorgangers die met de vrouwen in de gemeente seks hebben gehad. 
  3. Voorgangers die letterlijk een moord hebben gepleegd
  4. Voorgangers die van geld houden en niet van God. 

Zedekiahlist van valse profeten en leraren

laten we onder de welbekende Christelijke leiders eens kijken welke leiders dat zijn:

Onder categorie 1, die met het occulte of valse leer in aanraking zijn gekomen en mensen bezeten gemaakt hebben met hun vals evangelie: 

Prof. Dr. Willem Ouweneel

foto-willem-j-ouweneel

Willem Ouweneel is een op het occulte gerichte valse leraar. Hij is niet uit de doden opgewekt en zit onder het Christendom en niet in Christus.

 We zien hem dus op deze site

Frank Ouweneel

frank-ouweneel (1)

Frank Ouweneel Valse eindtijdstudies en meer valse occulte leringen. Gaat met zijn valse nog niet beleden leer de afgrond in.

Wilkin van der Kamp

Wilkin_van_de_Kamp

Hij heeft een leer van bevrijding, terwijl hij niet de leer van Christus heeft. Wilkin geloofd niet dat een mens vrij kan zijn na de opstanding met Christus en gaat zo weer terug naar de diepste der duisternis om jouw oude mens daar weer op te halen en voor te houden dat je nog gebonden bent. Deze bediening is door hem zelf gecreëerd om zo veel geld aan de mensen te verdienen met zijn valse exorcistische praktijken. Tevens is nog nooit vastgesteld, dat van de Kamp wel demonen heeft uitgedreven, maar wel staat vast, dat hij op zijn minst € 200,= per valse sessie vraagt om je zogenaamd te `bevrijden’. Deze man hoort juist in deze lijst thuis.  

Martin Koornstra

Martin-Koornstra

Royal Missions is zijn organisatie met 12 anderen van zijn companen in het geestelijk kwaad. Wilkin van der Kamp en hij zijn heel dicht bevriend en steunen Wilkin van der kamp volledig Ze zijn goed in kinderen te brainwashen in hun occulte keer. De strafmaat van hem is al oneindig en hij kan al, doordat hij de Heilige Geest gelasterd heeft. Hij zit in de dromen en visioenen branche; de valse wonderen en tekenen branche; de New Age in het evangelie en in de extreme prohetische hoek. Hij is geboren om naar de hel te gaan en daar gaat hij ook naar toe, wanneer hij zich niet bekeert. 

Karin Koornstra

Karin-Koornstra

Karin Koornstra van Royal Mission Bijbelschool.

Zij is de Nederlandse Heidi Baker. We zien Heidi Baker ook op deze lijst staan. Net als Heidi Baker demoniseert zij kinderen. Dat doet ze al op een net zo’n geraffineerde wijze als Heidi Baker dat doet. Zij is de vrouw van Martin Koornstra en beiden hebben ook de Royal Mission Bijbelschool in Veenendaal. Dus wanneer je uw kinderen gedemoniseerd naar huis wilt laten gaan dan is Karin Koornstra wat voor uw kinderen. Weet bij dit alles dat kinderen geen keus hebben en werken voornamelijk uit de wil van de ouders. Moet je dan eens kijken wat je jouw kinderen dan geeft wanneer ze bij zo’n vrouw als Karin Koornstra zitten. Satan komt altijd heel liefdevol en heel vriendelijk naar de mensen toe, maar zie hier zijn grote list!!  

Jan Pool 

Jan Pool 2

Hij zit in dezelfde leer als Wilkin van de Kamp. Hij laat zijn gemeente in Haarlem in geestelijk opzicht verknipt en verscheurt achter, omdat het geen fundament va het evangelie heeft, daar hij zelf geen fundament van het evangelie heeft. Hij is een Farizeeër en loopt mee met Wilking van  der Kamp; Martin Koornstra en Willem Ouweneel. Drie volwaardige charlatans en hij is er zelf ook één. Ja, deze komt op deze lijst te staan.   

Jan Sjoerd Pasterkamp

Jan Sjoerd Pasterkamp

Jan Sjoerd Pasterkamp
Occulte voorganger uit de Pinkstergemeente en aanhanger van Derrick Prince.

Valse leraar in de lauwe occulte en met New Age omweven Pinkstergemeenten, die heel diep geworteld zi onder de geest van de antichrist. Hij gelooft niet dat een mens eerst wedergeboren dient te worden en dat hij anders God niet kan zien, maar dat iedereen al een kind van God is. hij vraagt veel geld om op uitnodigingen van spreekbeurten te komen en is een liefhebber van geld. Hij is een valse zendeling geweest en daardoor geliefd bij vrienden en vijand. Hij heeft een Bijbelschool Christformation opgericht om zo vervolgens zijn valse op de ultra charismatische en New Age evangelie door te kunnen geven aan alle andere bastaard christenen. Door het feit, dat hij een valse leer heeft en en occulte ideeén in het Evangelie te plaatsen en dat te prediken. verder gaat hij prat op de praktijken van TRIN en van de praktijken van Mattheus van der Steen die hij ook bij zijn Bijbelschool Christformation betrekt. Hij zit al in de hel; alleen weet hij dat niet. Een echte diep vervloekte zwijn uit de diepste spelonken van de afgrond dus. Ik wens hem in de hel heel veel succes.

Feike F. Ter Velde 

FeikeTerVelde 1

Feike F. ter Velde — Christenzionist — Valse leraar.

Hij heeft een valse onbijbelse kijk op dit natie Israël en zit dus daardoor niet in Christus, maar onder de geest van de antichrist. Door valselijk dit Israël te gebruiken als Gods oogappel en dat de Joden nog steeds Gods volk zou zijn; heeft hij niet alleen het werk van Christus door het spoelwater gegooid, maar ook de Heilige Geest gelasterd. Hij zegt ook dat de god van dit afgodisch antichristelijke Israël en niet op het Huis Israëls wat Gods Woord zegt en dat de Jood en heiden in het Huis van Israël zitten in Christus door bekering en redding van de Heere Jezus Christus dit in het Nieuwe Jeruzalem (Gal. 4:26; Ezech. 23:4, 29 en 31; Ezech. 16:45-63; Ezech. 37:14 tot het einde, waar God wat letterlijk uitlegt dat diegene die in het Huis van Israël zitten dat zij behouden worden en dit het Gelovig Overblijfsel is. Verder zegt hij dat de god van deze natie Israël, welke het centrale punt is van de New World Order, de God van de Heere Jezus Christus is. Hiermee heeft hij de Heilige Geest gelasterd waar dus op grond van Mattheus 12:31 geen vergeving voor is. Deze man gaat na zijn leven direct naar de hel.  

Sieb Buiten

Sieb Buiten

Sieb Buiten — Christenzionist — Valse leraar

David Sörensen

david-sorensen

U kan van hem hier lezen: 

Mattheus van der Steen

1879031788

Mattheus van der Steen TRIN/GMF. Valse leraar en profeet.

 

 

 

 

 

 

 

TRIN/GMF  Ministries, wie kent het niet. occulte praktijken; New Age praktijken en nog veel meer. Een soort Lakeland in Nederland en de valse missies overal ter wereld.  Hij voegt de New Age en de realtie met Christus in één. Hij helpt pedoseksuelen en doet nog meer gruwelijke zonden als het trouwen met de 5de bruid van Satan Rebekah van der Steen. Hij is een wolf in schaapskleren van het meest gruwelijkste soort. Hij heeft de leer van Christus niet. Bij Christus in de Hemel vind je hem niet. Hij is geestelijk gestoord, mentally ill en een lunatic. Rijp voor de afgrond.

Mattheus van der Steen

Hij is een valse profeet en leraar. Tevens komen er vele valse wonderen en tekenen voor bij hem. Myanmar is in de ban geraakt door een valse Jezus; door een valse geest (Kundalini) en een valse God. De vent is van Satan en heeft een satanische religie samen met zijn vrouw Rebekah. Mattheus is de hond die teruggekeerd is naar zijn eigen uitbraaksel en Rebekah is de gewassen zeug die teruggegaan is naar haar eigen modderpoel (2.Petrus 2:22). 

 

Bill Johnson

2401086_3001

Bill Johnson False Prophet and false teacher. Pastor Bethel Church Redding California

Word-faith leer met demonische satanische sessies in zijn gemeente.

Jesus Culture

Jesus Culture

The Jesus Culture out of the Church of Bill and Beni Johnson from the Bethel Church in Redding California USA. Deep demonic teachings and the Toronto curse over them. They will put that kind of demonic possessness over all the people which is pure a satanic deed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarno van Dijk

Jarno van Dijk

Hij heeft een op Mattheus van der Steen zittende leer, waarbij hij massa’s mensen de geestelijke dood in jaagt. Och zijn hypocriete hoofd zegt genoeg. 

Angela Greenig

ScreenShot2383

demon possessed witch doing Christian witchcraft and false exorcism.

Angela Greenig. You can find her site here

Jannie Kloosterman

jannie_kloosterman

Jannie Kloosterman, de Paula White van Nederland en leerling van de valse zieke op geld beluste Amerikaanse TV Evangelist en Pastor TD Jakes. Zij is daardoor rijp voor de hel en klaar om op de lijst te komen te staan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

René en Paulina Zoetebier

rene-en-paulina3

Rene en Paulina Zoetebier. Verbonden bij TRIN/GMF. Komen officieel uit het Psychiatrisch Centrum uit Santpoort vandaan. Zij doen veel werk in TRIN; hebben het Evangelie van TRIN en niet van het Koninkrijk. Dus een goede zaak om ze hier op deze site te zetten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebekah van der Steen-Krell

Rebekah van der Steen

Liggend voor haar eerste bruidegom Anton La Vey de Hoge Priester van Satan als de 5de Bruid van Satan.

276776_206298606068870_199763451_n

Hier samen met Christen-satanist Mattheus van der Steen haar tweede man.

 

 

Arjan en Efi Knevel

Arjen de Kretens

Kijk op deze site en hun site

 

 

Jaap Dieleman

Dieleman

Hij heult met Mattheus van der Steen met TRIN en heeft dezelfde leer. Zijn website is hier

 

 

Tineke Bouwman

???????????????????????????????

Net zulk een leer als Patricia King; Heidi Baker en Angela Greenig. Zeer betrokken bij Mattheus van der Steen en misleid jongeren met een vals Evangelie. Zij is een hoer en meer dan  dat. Immers ze volgt een ander Evangelie. Zij is klaar voor het dodenrijk. Zij geeft de valse leiding over een Jongerencentrum in Drachten. Zij heeft op meerdere plaatsen de valse leiding en een valse positie. Zij is een Isabella en een onder de geest van Jezebel en de geest van de antichrist demonisch bezeten vrouw. Zij wil zo blijven zijn. Dus vandaar dat ze op de dodenlijst staat. Aan haar gezicht kan je zien dat alle demonen uit het dodenrijk in haar leven te vinden is.  Zij is een religieuze diva net als Heidi Baker ; Patricia King en Angela Greenig. 

 

 

Arleen Westerhof

Arleen-1

Nederlandse Profetische Raad

Heeft de site Nederlands Profetische Raad opgericht. Allemaal vrouwen en allemaal valse profetessen en die als link naar de Elijahlist van de valse profeten in Amerika. Zij heeft de geest van Jezebel in haar en de mannen spelen slechts bij deze vrouwen een bijrol of ze zijn van hun mannen gescheiden. Zij heeft ook een demonisch bezeten hoofd net als Tineke Bouwman. Net als Tineke Bouwman en alle mensen hier op de lijst is ze op grond van Gal. 1:6-9 geheel vervloekt.

 

 

Patricia King

king2

Patricia King of ook bekend met de naam Pat Cockring. Zij is Extreme Prophetic. Valse New Age-achtige leer. Och kijk maar op Youtube. Zij is de lerares van Todd Bentley geweest. De valse Newp Evangelist uit Lakeland en het hellevuur die daar brandde.

Dit is de New Age-Christengoeroe Patricia King. Via het Occulte ook naar de hel.  Eén van de mest diep vervloekte zwijnenhoeren, die zich graag bij de christenen schaart. Wij zijn onze Heer en heiland Jezus Christus dankbaar zulke Isabella’s niet bij Christus in de Hemel tegen te komen. 

Heidi Baker

H_Baker1180210710

De enige vrouw die demonen mag imparteren in een jongen van 12 jaar. Moest toch gebeuren vonden zijn ouders en het geschiedde door Heidi Baker. Staat in de lijst Elijahlist en de Zedekiahlist van de valse profeten. Gaat naar de hel en is niet meer terug te vinden bij Christus in de Hemel. Goed werk in Mozambique is ook op niets uitgeliopen. Zij kent het Evangelie niet en dus hebben de mensen in Mozambique ook geen evangelie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valse profetes; valse wonderen en tekenen en valse juk der dienstbaarheid; valse diep vervloekte Isabella. Je kan haar op deze site vinden.

 

 

Todd Bentley

toddbentley-small

Lakeland valse leer en valse wonderen en tekenen. gescheiden met zijn oude vrouw; nieuwe demonisch bezeten vrouw getrouwd. Want niet allen zijn angels of God. Diep vervloekte zwijn uit de occulte afgrond omgoten met een evangelische saus. Mr. BAM BAM is een Flintstones figuur geworden. klik hier voor de website.

Alexander en Friede de Vreugd

vreugd, de

http://www.vreugdenvrijheid.nl Alexander en Friede de Vreugd

Zij geloven in de Religieuze diva’s met hun ultra charismatische leerstellingen. Ze nemen het niet zo nauw met de leer van Christus, want dat juist willen ze niet horen. Zij zijn geheel demonisch bezeten geraakt dor die vrouwen, waarvan Paulus zegt in 1.Cor. 14:34, dat zij juist moeten zwijgen in de Gemeente. Jammer, want een eigen kerk  beginnen en dan onder de tuchtmeester Lucifer blijven, die de wret hanteert en de mensen tot gruwelijke staten kan brengen. Dat is hen ook overkomen. Valse leer; een valse tuchtmeester en een onbekeerlijk hart. Dan gaat ook voor hen de hellepoort open. 

Voorspoed evangelie en het evangelie van het geld: 

 

 

De C3 kerken.

 

 

Phil Pringle en alle pastors die onder hem zitten

PsPhil

Phil Pringle

 

Steve en Lizby Warren

downloaded_12_47

Voorgangers C3 church Amsterdam en leider Nederland. Hij had beter uit nederland weg kunnen blijven.

 

 

Lucas de vreugd:

Lukas de Vreugd

Valse pastor C3 church Den Haag

Lucas de Vreugd heeft net als zijn voorgangers alles te maken met een goed omlijste leer in de ordenantie van het word-faith gosel ofwel het voorspoed evangelie en staat het geld en het geldzucht boven die van Christus. Zijn doel is niet zielen tot Christus te leiden in de eerste plaats en ten tweede zien we dat hij zielen moet vergaren om financiën in zijn valse kerk te blijven pompen en mensen voor valse geestelijke kost heel veel geld te vragen voor hun studies. We kennen hjhier de ;link van Simon de Tovenaar en wat Petrus daarop zei. Nu hij de potentiële volksverlakker word van Den Haag; zetten we hem in de naam van Jezus Christus maar even meteen in het dodenrijk. Zij horen met hun valse leer niet bij Christus in de Hemel thuis. Amen. Geldzucht en een occulte leer hebben bij hun de das om gedaan. Er is altijd voor hen een plaatsje in de hel. Wij wensen hen heel veel succes daar. God heeft daar voor hen een prachtige afdeling! 

Goedgelovig Redactie

goedgelovig1

De website goedgelovig is een website die een valse satire maakt van het Evangelie en het evangelie zelf verdraaid. Ze zien er een beetje uit als christelijke pedoseksuelen en ze hebben het occulte ook in het Evangelie geroepen, maar dit terzijde. Ze zetten diegene op hun zwarte lijst die de leer van Christus hebben en ze weigeren dat de Waarheid in Christus op hun website komt. Zij zijn niet van Christus en ze weerhouden de mensen ervan om de leer van Christus te volgen. Wij wensen hen heel veel succes in de eeuwige oven. Amen.

Dirk van Genderen

dvg

Dirk van Genderen valse leraar op dit land Israël en heeft zich zo onder de geest van de antichrist geplaatst.

Hij moet zich bekeren tot de leer van Christus.

Ab Klein Haneveld:Hij heeft een valse leer op dit Israël en door dit land Israël te verafgoden heeft hij zich onder de geest van de antichrist geplaatst. Verer gaat hij nu ook bezig met het power charismatische, die ook vanuit de afgrond gestuurd word. Hij brandt. Scofields Bedelingenleer en daardoor bedrieglijke draaiingen van geestelijke feiten. Zeer geraffineerde valse leraar. 

ab_klein_haneveld

Ab Klein Haneveld een hele geraffineerde valse leraar. Zoon van de valse leraar Jakob Klein Haneveld.

Hij heeft een zeer geraffineerde valse leer op het gebied van de Bedelingenleer van Scofield; de valse genade leer die hen weer in de zonde brengt; de Restitutieleer; hij geloofd niet van harte dat wij in de opstanding van Christus leven. Doch hij gebruikt de genade als vrijpleiter om in de zonde te kunnen leven. Deze man heeft geen evangelie en gaat ook naar de hel. Ook geldt dit voor Wim de Goeij; Andreas van der Wal; Ad Leeuwenhage.

Ad Leeuwenhage

Advocaal_Ad_Leeuwenhage-286x300

Zelfde geraffineerde valse leer als Ab Klein Haneveld. Hij gaat met deze leer naar de hel en de strafmaat is groot, doordat hij zoveel mensen met die valse leer heeft misleid. Klik op de naam om zijn site te zien. 

Andreas van der Wal

Andreas van der Wal

Zelfde geraffineerde valse leer als Ab Klein Haneveld. Klik hier om zijn facebook te bekijken. 

Arjan Baan

baan

Arjen Baan. Valse Murphyleer

Hij heeft de leer van Andrew Murphy en niet de leer van Christus. We kunnen hem hier vinden. 

Jop van der Bijl

jop van der Bijl

Jop van der Bijl. De Paranormale Beurs en heel veel charismatisch evangelie gelijkvormig aan de filosofie van TRIN.

Dit zijn heel diep vervloekte zwijnen voor het aangezicht van Christus zelf, doordat ze zo’n geraffineerde valse leer hebben.

De lijst zal nog wel groter worden, maar al diegene die hier op staan hebben met hun valse leer de Heilige Geest gelasterd en zo ook de aanhangers welke we kennen in 2.Tim. 4:3-4. Zij gaan door hun leer mede ook de hel in. Niet moeilijk want de loon der zonde is de dood. Zij zullen mede branden met hun leraars. 

Frank en Bobby Pot

frankpot

Frank en Bobby Pot valse profeten en leraars!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank en Bobby Pot van de valse Fireschool en het werk van Satan uit hun handen. Zij hebben een valse leer en en werken met valse wonderen en tekenen geleerd op de valse IHOP in Kansas City Kansas in de USA. Door die leer zijn ze het dodenrijk in beland. Ga niet naar die school want het is in geestelijk opzicht levensgevaarlijk. 

Gerard de Groot

1325588994

Gerard is verbonden aan de Levend Woord Gemeente Rotterdam welke is een valse satanskerk waar hij de sekteleider van is. Hij is verbonden bij RAN samen met Mattheus van der Steen en Daniël Renger. Verder is hij verbonden bij de New Apostolic Reformation; vrienden van Bill Johnson van de Redding Church in California en natuurlijk bij TRIN welke alles de basis heeft bij de valse Lakeland beweging van Todd Bentley en de Toronto Blessing in Toronto Canada onder leiding van Rodney Howard Browne. Zeer satanistische bewegingen allemaal en daarom zal hij ook met dit fake evangelie wat hij heeft naar de hel gaat. Dus daarom staat hij ook op deze lijst. Gerard is één van de charlatans bij NAR en RAN. 

Nu komen er voorgangers van hetzelfde snit als Gerard de Groot hierboven:

Daniël Renger

daniel_renger (1)

Daniël Renger. Valse leraar en voorganger van van de gemeente “De Europoort” Rotterdam.

Daniël Renger is aangesteld door Jan-Sjoerd Pasterkamp om voorganger te worden van de Europoort te Rotterdam. Je kan zeggen dat Renger het schoothondje is van Jan-Sjoerd Pasterkamp. Buiten het feit, dat hij een begenadigd valse leraar is; zit hij eveneens bij de New Apostolic Reformatie afdeling Nederland; de RAN samen met wederom Mattheus van der Steen en Kris Vallotton. De man is eveneens een groot tumor uit het brein van Satan zelf.

Kris Vallotton

img_small_kris

False prophet and false teacher Kris Vallotton. Sits in the church in Redding by Bill Johnson also on the list here.

 

 

Hij is het schoothondje van Bill Johnson, hierboven vernoemd, en Bill Johnson is de Senior Pastor van de Bethel Redding Church Californië in de VS. Kris Vallotton is een valse profeet en een valse leraar.  

Petra van Weerden

petra_rond

Petra van Weerden de Jezebel (Opeb. 2:20-22) van Lodewijk van Weerden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij is een Jezebel ten voeten uit. De meest klassieke geval is dat ze haar studie psychologie wilt integreren in het Evangelie. Daardoor zegt ze eigenlijk dat de methode die God hanteert in de Bijbel vals is en dat Christus een leugenaar is, terwijl ze telkens valselijk zegt dat zij met Jezus opstaat en naar bed gaat. Waarschijnlijk moet dan eerst het hoge libido van haar man getemperd worden, want zo staat haar hoofd wanneer ze je vanaf het kansel naar je kijkt. Immers aan het gezicht van de vrouw kan je het libido-gehalte van de man aflezen. Haar ogen staan leeg en ze heeft niets en dat komt ook doordat ze met de wijze en de visie, die ze zelf gecreëerd heeft dat boven Gods Plan plaatst en haar man Lodewijk doet hetzelfde. Ze heerst over haar man, terwijl Lodewijk zelf haar vrouw had moeten africhten om haar tot een waarlijk discipel voor de kinderen en haar man te zijn, welke ze nu bij lange na niet is en dat kan ook niet, want zulke Jezebels ofwel Religieuze Diva’s hebben Christus niet lief, maar alleen zichzelf. Met haar leer kruisigt ze niet alleen Christus wederom opnieuw en zet ze de Heer Jezus Christus niet alleen tot een open schande, maar zet ze de Heer Jezus Christus ook nog af als een leugenaar. Haar man doet dat evenzo, maar dan op andere geestelijke terreinen.

Ze hebben samen VoF Pelo opgericht. Sterk gericht op de oude mens te verbeteren, die allang in de diepste der Zee (=afgrond) ligt en daaraan kun je zien, dat ze nog steeds uit de doden dienen te worden opgewekt en nog steeds in de zonde zitten. Verder hebben ze ook innig contact met charlatan Mattheus van der Steen en zijn Jezebel Rebekah van der Steen. Dus alle vier zware tumoren uit het brein van Satan zouden we kunnen zeggen.  Zij gaan na dit leven gewoon naar de hel!! Waar Petra ook met haar psychologische achtergrond en heel vals stempel op alles drukt. Ze vragen ook geld voor dit. Maar liefst € 300,= per sessie. Dit terwijl de oude mens allang dood is. Hier kan je zien wat voor een oplichterij aan deze bediening schuil gaat. 

 

 

Lodewijk van Weerden

Lodewijk_van_Weerden_2

 

 

Lodewijk van Weerden wordt gezien als een groot diener van de valse messias van het christendom. Hij heeft een valse leer ter opbouw van de mens en hij heeft ook een heuse VOF daarvoor samen met zijn vrouw Petra daarvoor opgericht. De man is net zo’n charlatan als Mattheus van der Steen en met een zelfde leer en vals evangelie. Beiden zijn ook vrienden van elkaar. En bieden zijn charlatans. Lodewijk van Weerden is een introverte charlatan en Mattheus van der Steen is een extroverte charlatan, maar beiden bedriegen en beliegen mensen met valse leringen. Zij behoren tot de illustere rijtje van de Christelijke leiders en dan kan je al zien dat het hele Christendom onder geest van de antichrist zit en dat niet de Heer Jezus Christus hun Heer en Heiland is, zoals ook door hun naar voren word geschoven, maar Simon de Tovenaar uit Handelingen 8. Hij kwam namelijk met geldzucht en betovering. Zet daar nog even het werk van de valse heilige geest erbij, welke de Kundalinigeest is en dan zien we dat we bij Satan zelf uitkomen en dat is ook exact wat ze zijn. Twee zeer grote tumoren uit het brein van Satan zelf. 

 

Tony Miano street preacher and Calvinistic heretic. 

maxresdefault (1)

Tony Miano Calvinistic heretic and street preacher in the UK as well in the USA.

Advertenties

Posted april 1, 2016 by Dutch Bible Research Center.

%d bloggers liken dit: