Archief beheerder

TRIN Evangelisatie naar gesloten landen gaat NIET door.   3 comments

We hebben een belangrijke oproep. Voor diegene die met de actie van TRIN/GMF meegaan om naar de gesloten landen te gaan zullen bedrogen uitkomen. Van der Steen wilt met 600 christenen uit Nederland en andere landen naar de gesloten landen gaan om daar hun vals evangelie te verkondigen. Dat zal helaas niet meer lukken of jullie moeten met z’n allen aan een executie worden blootgesteld. Dat zou dus niet goed zijn voor uw geestelijke, maar zeker ook niet met uw natuurlijke toestand. U gaat dan gewoon dood; daar hebben ze maar 600 kogels voor nodig.

We hebben alle gesloten landen aangeschreven en in hun eigen taal dat duidelijk gemaakt. Dat deze personen die het betroffen met een vals voorwendsel naar hun land zullen komen en dat ze dus niets anders willen doen dan met een vals voorwendsel naar hun land willen komen. Het is duidelijk dat dit executies op gaat leveren. Willen jullie je eigen leven riskeren en met het valse evangelie wat jullie hebben naar de hel toe gaan dan zijn jullie bij deze gewaarschuwd. Ten eerste neem de echte Jezus Christus aan. Ten tweede zorg ervoor dat jullie een kogel door jullie hoofd krijgen. Ten derde ga niet want jouw leven staat op spel.

Het zijn  wij dus geweest die het niet door hebben laten gaan. Ze waren ons dankbaar. En terecht!!

Dit is het einde van de mededeling!!  

 

Advertenties

Ik moest even huilen… Dit wat Heidi Baker doet; is ook aan het gebeuren bij TRIN/GMF.   Leave a comment

Here a boy became demolished spiritually by Heidi Baker through demonize this guy on the most ugly way and further by all the  children there who become spiritual demolished and spiritual raped by her. Go away from these kind of pure satanic meetings. This is not from God. They are demon possessed. This is not from God this is pure satanic and she makes the people demonized even what Mattheus van der Steen is doing by his Satan hole TRIN.

Ik moest even huilen toen ik dit las. Deze vrouw Heidi Baker (lees Snaker) demonioseed hier een hele groep met kinderen, die verpliucht met hun ouders mee moesten naar de satanskerk van Bill Johnson. Te tragisch, want dit gebeurde er dus. Zie hoe die joingen bezeten heen en weer aan het schudden was en kijk toch eens hoe bezeten hij is geworden. Hij wilde zelf in de eerste instantie niet, maar werd gedwongen door zijn ouders, die al jaren gedemoniseerd in die club zitten. Vreselijk maar waar, mnaar hij is nu al zo bezeten dat hij bijna niet meer uyit de hel weg kan komen, waar hun ouders in zijn komen te zitten. Nu zit er een verband tussen TRIN/GMF en de club van Bill Johnson? Dat is de Bethel Redding Church in California USA. Alle troep komt weer uit Amerika en ze komen hier binnen en ze willen hun vergif storten over de ingeslapen mensen hier. Tptdat iemand wakker word en waarschuwt. Dan regent het rechtszaken en gaan de tijden uit het Boek Handelingen weer herleven alsof de tijd heeft stilgestaan.  Daar is Matheus van der Sten goed in. Christus die in de gelovige zit wordt vervolgt. Mattheus van der Steen is een bedrieger; een leugenaar; een charlatan en een diep vervloekte zwijn uit de afgrond. We mogen Christus dankbaar zijn, dat we zulke lieden niet bij Christus in de Hemel hoeven tegen te komen. Het is duidelijk, dat zij niet te maken hebben met de leer van Christus en met Christus zelf. Ze hebben een andere Jezus; een ander evangelie; een andere geest die ze heilig hebben verklaard (welke lastering van de Heilige Geest betekent) en w zien dan dus ook, dat ze niets met Christus te maken hebben. We kogen Christus dankbaar zijn, dat we zulke zwijnen niet bij Christus in de Hemel hoeven aan te treffen!! Van der Steen en Heidi Baker komen elkaar in de hel tegen!! Amen.

Bericht aan TRIN/GMF en de Familie van der Steen.   Leave a comment

Wij zijn de rechters van het Gerechtshof erkentelijk met de vrijspraak die de heer Prins gekregen heeft in het Hoger Beroep die de heer Prins heeft aangetekend. U hoeft nergens bang voor te zijn, dat uw testikels van uw romp worden gerukt, maar u mag wel oppassen voor het feit, dat uw testikels door een koord worden omwonden en dat u o op deze wijze omgekeerd aan de boom komt te hangen en dat de zwaartekracht zijn werk gaat doen. Deze methode is vele malen leuker. Jammer dat u al wangedrochten van kinderen heeft, maar dat heeft u aan uw vrouw te danken wat de buitenkant betreft en bij u wat de binnenklant aangaat.

De rechters van het Hof zag ook al wat voor een gluiperd hij voor hen hadden en met wat voor een mateloze hypocriet ze van doen hebben en nu kunnen we toch wat aan de gemeenschap terug  doen. Kijk wij hopen dat u in de valse leer blijft zitten als waar u in zit. Dat vinden we best. Dan is de kans dat u naar de Hemel gaat zo nihil mogelijk. Ieder oprecht discipel van de Heere Jezus Christus ziet ook wel in op grond van Mattheus 7:6 dat we geen parels voor de zwijnen moeten gooien en dat er redding in de werkelijke Bijbelse Christus niet mogelijk is bij u daar u met een valse geest die u heilig verklaard heeft aan het werk bent geweest wat dus niet de Heilige Geest is geweest. U hebt de Heilige Geest gelasterd en daar is geen vergeving meer voor. Tevens haalt u alle geestelijke psychopaten die hier ook op deze website is gemeld in Nederland; alsof wij daar op zitten te wachten. Straks gaan jullie net als Bill Johnson ook het graf van Karel Hoekendijk op zoeken om de verdwenen zalving uit de botten van Karel Hoekendijk leeg te zuigen. Want die kant zien we dat natuurlijk op gaan. Kijk maar:

 

Kijk we wisten natuurlijk al jaren dat we inzake van jou een met een dodelijke psychopaat van doen hebben en dat je dit soort onzin graag doorgeeft aan andere mensen die behoren tot de categorie 2.Tim. 4:3-4. “Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; 4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen”.  En jij behoort tot de valse leraren in Jeremia 23; Deut 18 en ook 2.Tim. 3:5:

“Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze”.

Nu weten we ook, dat jij je vrienden zoekt onder de valse leraren; valse profeten en dat jouw vrouw haar bevrijding zoekt bij de demonisch bezetenen als een Angela Greenig; Patricia King en Heidi Baker, die op haar beurt ook haar staaltje werk laat zien. Kijk maar:

Wat ons dus zorgen baart is dus dat dit gebeurt in één van de kerken in Nederland. Kinderen zijn hiermee gemoeid en worden dus demonisch bezeten gemaakt. Wij weten dat Heidi Baker jullie goede vriendin is, maar kijk uit!! Jullie zijn daar zelf verantwoordelijk naar Christus toe over. Wat we dus zien hier is dat hier niet alleen een jongen demonisch bezeten wordt gemaakt, maar dat heleboel kinderen demonisch bezeten worden gemaakt. Dit is zo verderfelijk en we hopen dat dit niet gebeurt in de House of Heroes en indien wel dan moeten we alsnog maatregelen nemen, want ze komen vervolgens wel naar ons toe hiermee en naar andere zuivere broeders in Christus. Wij moesten hier gewoon om huilen.

Verder hebben we ook de valse getuigenis van Rebekah Krell  gezien op GodTV. Kijk hier:

GodTV is de internationale valse profeten en valse leraren zender die de wereld geestelijk arm heeft gemaakt. Dit komt net als jullie uit dezelfde koker van de “New Apostolic Reformation”. Nu weten we dat ze zogenaamd bevrijd is geworden door iemand die zelf zwaar demonisch belast is en met allerlei valse leraren en profeten is behept en belast en dat zij dus een andere Jezus; een andere god en een andere geest hebben, die ze heilig hebben verklaard.  Wanneer je Rebekah in haar ogen kijkt zie je nog steeds dat ze dezelfde demonische bezetenheid in haar ogen heeft en dat ze tot op de dag van vandaag demonisch belast is. Ze is nog steeds de bruid van Satan alleen de bruidegom is veranderd in Anton Le Vey naar Mattheus van der Steen. Voor de rest is er geen enkel verschil tussen deze twee ‘heren’. Alleen bij Mattheus van der Steen hebben ze er een soort evangelisch sausje overheen gegoten. Zoveel verschil zit er in geestelijk opzicht niet tussen de House of Heroes en de Satanskerk. In de House of Heroes werkt satan als een engel des Lichts en in de Satanskerk niet, maar beiden leiden naar de diepste spelonken van de afgrond. En of je nu via het ene poortje de afgrond ingaat of via het andere, dat maakt voor satan niets uit. In beiden gevallen heeft hij je en dat hebben jullie zelf toegelaten. Nu ben je een soort profetes geworden. Och wat is dat nu. Ga je diezelfde charismatische (niet geestelijk, maar charismatisch, dat is een verschil van dag en nacht) toer opgegaan als al die andere valse profetessen welke gewoon paragnosten zijn in een evangelisch jasje. Het wordt van kwaad naar nog veel erger.

Goed nu we weten hoe mooi je kan liggen naar jouw eerste man waar je weduwe van bent geworden en dat alleen nog maar jouw stiefzusters nog in leven is, welke is nu Zeena Schreck- Le Vey met haar geliefde zuster  Karla Le Vey. Beiden stiefzusters van Rebekah van der Steen-Krell. De dood van Anton Le Vey verandert er niets aan, maar Anton Le Vey en Mattheus van der Steen hebben één ding gemeen. Het zijn beiden satanisten en hogepriester van hun eigen satanskerk.

anton_lavey (1)

Rebekah’s eerste man …. de Hogepriester van de Satanskerk Anton Le vey.

 

Anton Le Vey. Oprichter van de Satanskerk en ook de eerste man van Rebekah van der Steen – Krell. Rebekah is heleboel keren gewoon verkjracht totdat ze het lekker begon te vinden. Ze begon  juist te genieten van al die verkrachtingen. Dankzij Anton Le Vey kon ze zich daaraan overgeven.  

Rebekah van der Steen

Rebekah Le Vey-Krell ligt hier voor haar eerste man Anton Le Vey in de Satanskerk..

Hier is Rebekah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Mattheus-website

Christen Satanist Mattheus van der Steen in zijn eigen Satanskerk “The House of Heroes”.

 

Dit is Mattheus van der Steen. Oprichter van de Christelijke Satanskerk The House of Heroes. Hij is een volledige satanist ten voeten uit. Alleen hij heeft een satanskerk met een Christelijk karakter. Hij is de tweede man van Rebekah en ze heeft het naar haar zin bij hem. Geen verkrachtingen meer, want die zijn verandert in hele dage extreme seks. Nu is ze alleen maar pervers bij haar eigen man, maar dat maakt tegenwoordig niet meer uit. 

Dit is Rebekah in de Satanskerk “House of Heroes”:

 

 

0-Rebekah 2

Eerste bruid van de Christensatanist Mattheus van der Steen; Hogepriester van de Christelijke Satanskerk House of Heroes. Hier is zij valse profetes en de hoer met het Scharlaken koord.

 

 

Rebekah van der Steen-Krell had kanker, maar nu is ze een kankergezwel uit het brein van Satan zelf geworden. Niets verwonderlijk, want ze is nog van een lager allooi dan het laagste uitschot der aarde en dat geldt voor Mattheus van der Steen exact hetzelfde. De kanker zal weer gaan terugkomen daar zijn we zeker van en het komt op Gods tijd. Eerst moet er kennelijk nog veel meer mensen misleid worden door hun valse bediening en dan kan God de tent sluiten en kunnen jullie de afgrond in!! Immers de valse opwekkingen (revivals) zijn tot doel om zo eerst de Grote Afval te bewerkstelligen en de werkelijke opwekking zit onder de Moslims.

 

 

 

 

Ja, maar dan hebben we nog onze Rebekah toen ze kanker had. Mattheus heeft een hele mooie foto van hun gemaakt. Kijkt u zelf maar.:

rebekka2

Rebekah nagenietend van haar operatie aan haar slokdarm. Ze hebben een tumor bij haar verwijderd. Nu is ze een groot tumor uit het brein van Satan zelf geworden.

 

 

Zo mooi kan Rebekah erbij liggen, wanneer ze in een bijna dood ervaring heeft gezeten. Nou toch zo mooi kan het toch allemaal aflopen, maar die tijd gaat weer terugkomen, maar dan op een terminale wijze. Ze gaat een strijd tegen kanker hebben, die de meest gruwelijkste vormen gaat aannemen, maar die ze niet gaat winnen. Immers Satan blijft toch de eeuwige verliezer en dan kan ze zo naar de hel. Heel fraai en heel mooi!

Nu we weten dat ze hier in de kanker zit net als haar tweede man Mattheus. Zo mooi om te zien hoe ze verder gaan in dit leven. Hallelujah roepen naar hun valse Jezus en dan hebben de een Heilige Geest avond, waar de Kundalini-geest weer haar werk kan doen en dat Satan als een engel des Lichts als God kan werken in die hele ruimte. Ja, daar krijg je inderdaad de kanker van, van dit soort `diensten’.  Dat hele bedrijf kan ons de kanker krijgen. Tumoren uit het brein van Satan zelf; zijn ze al!!

 

 

Goed ik hoop dat ze een leuk leven krijgen. Ik hoop dat de hernia van de heer van der Steen zal bijdrage dat hij niets meer kan doen. Verder kan er een koord om zijn testikels gewonden en kan hij onderste boven aan de hoogste boom opgehangen worden en laat de zwaartekracht maar zijn werk doen. Amen.

 

 

 

Mattheus van der Steen verliest rechtszaak Prins.   9 comments

De man die de discipelen van de Heere Jezus Christus vervolgt

Zo satanisch is TRIN/GMF

 

Bij deze ven een mededeling. Onze medewerker de heer Prins is, naar onze genoegen, goed uit de strijd van Van der Steen gekomen. Wij kunnen melden dat we weer kunnen posten en dat we gewoon weer ons gang kunnen gaan zoals we die kunnen gaan. Hij heeft het juridisch geschil tegen de heer van der Steen gewonnen, welke ons de kans geeft om weer op internet de nieuwste mededelingen over Van der Steen te kunnen doen. Anders was dit toch wel buiten de heer Prins om gegaan.

Nu de feiten zo liggen; zien we dus ook ons genoodzaakt dat wij dus dan ook maar even een PV naar Van der Steen opstellen. In juridische zin gaan we van der Steen slopen! Wat zijn we nu al gaan doen:

  1. Wij gaan een civiele procedure opstarten vanwege het feit wat de heer van der Steen de heer Prins heeft aangericht. Hij zal dit moeten betalen.
  2. Hij krijgt een strafzaak aan zijn broek wegens smaad; laster en poging tot omkoping afpersing en oplichting. Maximale straf tot 4 jaar.
  3. Hij krijgt een strafzaak aan zijn broek wegens veelvoudige volkerenmoord aangaande verkondiging van een vals evangelie en kinderen zo demonisch bezeten maken dat dit heeft geleid tot vele zelfmoord pogingen en zelfmoorden van kinderen die bij TRIN/GMF komen. Dit zal leiden tot decennialang gevangenisstraf aan de gehele staf van TRIN/GMF en ook aan van der Styeen zelf.
  4. Rebekah van der Steen wordt afgevoerd naar de Satanskerk. Welke is een leuke plaats die zich leent om te worden geofferd door Satan. Nu heeft Rebekah in de Satanskerk gezeten en ze is nog steeds de Vijfde Bruid van Satan, dan zien we vervolgens dat zij dus met haar kinderen aan Satan te worden geofferd. We hebben al hun huisadres al bij de Satanskerk bekend gemaakt!
  5. We gaan van der Steen en zijn vrouw ook laten vervolgen van pedofiele praktijken. Niet alleen met zijn eigen kinderen, maar ook met kinderen van zijn kerkleden, waar we al de meest gruwelijke verhalen van gehoord hebben. Deze zijn echt gruwelijk te noemen.

Nu dit dus bekend is, resteert alleen nog maar te zeggen, dat de van der Steentjes geen leven meer hebben waar door de collega’s van de heer Prins hard aan gewerkt gaat worden. de heer Prins doet bij deze niet mee.

Moge Satan hen zegenen, want dit potverdriet heeft het wel over Christus; alleen ze zijn valse bekeerlingen en hem zelf die de grootste valse bekeerling is. Nu de tijd daar is zullen de van der Steentjes niets persoonlijks meer van ons horen, maar wel via de algemene media. Nogmaals …. we slopen ze.

Het moge duidelijk zijn, dat de Vn der Steentjes geen lieve christelijke mensen zijn. De hel op aarde begint NU voor hun. Amen.

Mattheus en Rebekah van der Steen Psychopaten!   Leave a comment

Mattheus is de hond die wedergekeerd is nar zijn eigen uitbraaksel en Rebekah is de gewassen zeug, die terugekeerd is naar de wenteling in haar slijk” 2.Petrus 2:22. 

Mattheus en Rebekah van der steen

Mattheus van der Steen Charlatan en beroepspsychopaat. Rebekah van der Steen-Krell Een Jezebel en een valse profetes.

 

Op hun website staat wat ze aan het doen zijn.

 

 

Zou  Prins gevaarlijk zou zijn. Neen. De rechter had het trucje van Mattheus door en vroeg aan meneer van der Steen:”Meneer heeft u enige wroeging naar de heer Prins toe door nu smaad en laster naar de heer Prins te uiten”? Immers dan bent u zelf bezig naar de heer Prins toe en niet andersom. Juist dat was het dus. Het was andersom. Niet dat van deer Steen onze mooie website te schande kon gooien, maar er werd gesuggereerd dat Jan Prins contact zou hebben met meneer van der Steen, maar echter het feit bleek dat de heer Prins geenszins enig contact heeft gehad met het randverschijnsel `van deer Steen’.  Vaak zien we in de valse charismatisch bewegingen dat zij altijd de schuld bij een ander neerleggen die ze zelf aan het praktiseren zijn. Het moge duidelijk zijn, dat dit een echte Romeinen Tweetje is geweest en dan nog door hem voor de rechter te dagen. God is niet meer de rechter, maar dat heeft hij aan goddelozen overgelaten. heer Mattheus en lady Krell-van der Steen hebben op alle punten hun eigen strafrechtelijke procedure zichzelf om zeep geholpen. Iets wat eigenlijk heel hard nodig was. De vleselijke reacties, die toch echt niet duidden op een geestelijk gedrag wat alle discipelen van Jezus Christus zouden moeten bezitten was bij hun ook niet, maar goed zij zijn ook de Christenen, die alleen maar in de tweede Hemel bij Satan thuishoren onder het Christendom, dan bij Christus in de Hemel aan de rechterhand Gods medegezeten bij Christus aan de Zijde van het Noorden. Het moge duidelijk zijn, dat zij daar nooit zullen komen.Immers wie Christus in een discipel van de Heere Jezus Christus lastert door een rechtszaak tegen te voeren heeft het dus heel slecht. Die vecht niet tegen de natuurlijke persoon, maar tegen Christus zelf die ze ook heel hard nodig hebben. Doch vanuit hun zogenaamde bediening zijn ze as eerste tegenstanders van de God van Jezus Christus geworden. Ja, dan blijft natuurlijk alleen de tegenstander over die komt met een vals evangelie; een valse messias (Simon de Tovenaar, Hand. 8 en 2.Cor. 11:4). Hier zien e en getuigenis van Rebekah van der Steen.

Mocht het u teveel worden, dan kunt u best na 2 minuten verder lezen, want veel heeft ze niet te zeggen als dat ze de vijfde bruid van Satan is geweest. Beethoven had de Vijfde, maar Anton La Vey had ook de vijfde en dat was Rebekah van der Steen. De Symphony van Anton La Vey. Wie is Anton Sandor La Vey? Deze man dus.

 

anton_lavey

Rebekah van der Steen was getrouwd met deze man Anton Szandor La Vey.

 

 

Hier zegt Rebekah van der Steen het zelf ook: 

Is Anton La Vey slechter dan Mattheus van der Steen? Die een eigen bediening TRIN/GMF heeft; evangelist is en alleen maar een lichtvioetig New Age-achtig evangelie heeft die rechtstreekse binding heeft met een andere messias; een ander evangelie en een andere geest die ze heilig hebbenm verklaard (Kundalini-geest)? Mattheus van der Steen is zevenvoudig erger dan die Anton La Vey. Alleen dat weet Rebekah niet, want zij onderzoekt niet of wat ze geleerd krijgt wel werkelijk zo is. Ze gelooft in een messias die ook Jezus word genoemd, maar haar niet bevrijd heeft, omdat ze naar mensen gegaan is die een andere leer dan de leer van Christus op nahielden en valse leraren volgden. Rebekah is van het ene poortje van Satan naar het andere gegaan en ze heeft niet alles aan de Heer Jezus Christus gegeven. Heel erg triest, wanneer je de wedloop niet wandelt dan zien we dus ook, dat ze Christus niet in de binnenkamer heeft gezocht en echt oprecht gezegd heeft tegen de Heer dat ze van ales wilt bekeren en door Christus alleen wilt leren. Rebekah en Mattheus menen te denken dat ze recht voor God staan, maar met hun valse leer kruisigen ze Christus wederom opnieuw en maken ze van Hem een open schande.  De genade van God zien ze niet voor ogen en bidden voor hun vijanden doen ze niet. We zen dus dat uit het vlees en onder de wat Christus nooit in kan zitten. Overigens klopt de bevrijding ook niet wanneer dat door Angela Greenig gebeurd is, want dat is een bezeten heks. Mattheus en Rebekah van der Steen hebben het welvaart-; en voorspoed evangelie. De lekker makkelijk evangelie waar je dus nooit wedergeboren van kan worden en zijn daardoor slachtoffer geworden van een evangelie die wel onder de geest van de antichrist actief is, maar niet bij Christus. Wanneer ze dit valse evangelie niet verlaten, dan gaan ze alsnog radicaal de afgrond in. Daar maken we ons dus zorgen over. Dus Rebekah en Mattheus van der Steen zijn valse bekeerlingen. Ze zijn zelfzuchtig; hebben niet lief en kunnen de mensen niet liefhebben, want uit het vlees komt niets goed. Laten we bidden dat deze twee zielen nog eens tot geloof in de werkelijke Jezus Christus komen.

Heidi Baker is ook een hele goede vriendin va hun. Op hun website zien we ook dat Heidi Baker word gepromoot om daar geld aan te geven. Rebekah en Mattheus zijn echt het spoor bijster. Laten we maar eens kijken wat Lady Heidi Baker doet in geestelijk opzicht met kinderen:

Wilt u dus dat u kinderen ook zo `lekker’ gedemoniseerd uit de dienst komen dan kunt u er naar toegaan. Heidi Baker weet daar wel raad mee zoals u ziet. Dan staat er ook op de website van TRIN, dat je aan haar geld kan geven zodat zij verder kunnen. Je ziet dat het gewoon bedelen is en dat daar ook niets geestelijks aan gekoppeld kan worden, maar als dank voor de gaven zullen ze je kinderen wel even demoniseren. Wat een stelletje artiesten! Kijkt u nog maar een keer hier naar:

Ik geef deze vrouw gelijk dat wij buiten dit soort gemeenten dienen te blijven en dat een discipel van Jezus Christus niet thuishoort bij Bill Johnsons gemeente in Redding Californië USA. U kent deze gemeente wel. Deze gemeente is van de bond van grafzuigers. Van wat? Ja, u hoort het goed van grafzuigers. Dat zijn mensen die gehoord hebben op een school die door Bethel is opgestart, om de zalving op te zuigen van de overleden evangelisten; leraren; mensen die grote opwekkingen hebben gedaan enzovoort. We noemen hem dus ook necromantie. Terwijl we dat van de Heilige Geest zouden moeten krijgen. Dood is dood weet u wel. Daar kan geen zalving meer uitkomen. Nu kijkt u anders zelf maar. Dat deze vrouw gelijk heeft aangaande Bethel Redding en Heidi Baker dat moge duidelijk zijn, maar ze worden allemaal als vrienden in Nederland onthaalt en de kinderen zijn gedupeerd met een arsenaal van demonische activiteiten in hun levens. Daar zal Meneer van der Steen zelf verantwoording voor moeten afleggen aan zijn Hemelse Vader en eerst moet dan bekeken worden of we met van der Steen geen valse bekeerling te pakken hebben. Dat laatste is zeker het geval, maar zo word er alleen niet in Nederland gedacht. Jammer. Maar we blijven vioor die GMF ofwel TRUIN waarschuwen en ook voor Mattheus en Rebekah van der Steen die een voorstander is van deze kerk de Bethel Redding Church in Calififornia; dus bijna in de achtertuin van Bart McCurdy die zelf in Bethel woont,  Eerst even de grafkunsten van Bethel Redding:

En nu even een gesprek tussen Bath McCurdy en de straatevangelist Tony Miano in de auto op weg naar Redding de cult van cultleider Bill Johnson:

Wetende dat Bart McCurdy links in de passagiersstoel in de auto zijn hele jeugd heeft doorgbracht in Redding; nu doorgeslagen is naar het Calvinisme en nog steeds geen redding kent, omdat hij nu de leer van Calvijn heeft gezien als de leer van Christus.

Nu moet dit allemaal erbij? Och het moet, omdat meneer van der Steen zelf die mensen uitnodigt. Nu heeft hij ook de Jesus Culture uit. De promotieclub van Bethel Redding uitgenodigd om in Nederland te spelen. Wederom zien we geen inhoudelijk evangelie van het Koninkrijk, maar het McDonalds evangelie, waar we alleen een lekker snack voorgehouden krijgen, waar je binnen vijf minuten weer honger van krijgt. Wie is dat dan? Kijkt u zelf maar.

We ziend dus dat meneer van der Steen net zo’n cultleider wilt worden als bijvoorbeeld een Bill Johnson in zijn eigen cultus. Het is echt erg om te zien hoe zonder te vragen handen opgelegd worden en dat ze vervolgens demonisch bezeten raken. Het is niet voor te stellen dat ze dan ook durven te stellen dat dit door de Heilige Geest komt. Nu welke geest word hier dan heilig verklaard.  Dat weten we maar al te goed. De Kundalinigeest. Wie is dan die messias uit 2.Corinthe 11:4? Een duidelijker beeld krijgen we in Ezechiël 23:4. Nu zien we hier dat we Ohola kennen en Oholiba. Er komt een hele uitleg in een ander onderzoek aan en de link zal hier later aan toegevoegd worden, maar ik houd het hier even heel kort. Ohola is Samaria en dat is dit afgodisch Israël (Jesaja 2:6-22 en Dan. 7:8) en is de Kleine hoorn in Daniël 7:8. Dit Israël is dus Samaria en in Ezechiël 16:45-63 laat zien, dat Samaria Gomorra is en dus ook het Jodendom. Zij hebben een andere messias die de grondslag heeft gevormd. Hun messias is Shimon de Parea ofwel Shimon Peres. In Dan. 5:28 zien we wat Peres inhoud. Het Koninkrijk dat in zichzelf verdeeld is. Nu welk koninkrijk is in zichzelf verdeeld? Juist. Het koninkrijk ofwel de koninkrijken van Satan die zit in de Tweede Hemel onder de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. Nu zien we in Ezechiël 23:4 ook het Oude Jeruzalem. Deze zien we parallel lopen met het dat wat het Jodendom voortgebracht heeft en daarom zijn ook Ohola en Oholiba zusters van elkaar die allebei aan geestelijke hoererij doen. Oholiba is het Oude Jeruzalem en zij hebben dezelfde messias, maar dan onder het nieuwe verbond na de opstanding van Christus. Het Jodendom was onder het Koninkrijk van de Beer en het Christendom staat onder het Koninkrijk van de Panter/luipaard, welke we zien in Dan. 7:4-6. Nu zien we dan ook dat we nu in het Koninkrijk van de Luipaard vallen. De Joden vielen onder het Koninkrijk van de Beer met als hun geestelijk leider de vorst van Perzië (Dan. 8:20). En dan zien we daarna de vorst van Griekenland (Dan. 8:21). Nu zien we dan ook, dat het Oude Jeruzalem nu op de aarde begeeft en het Nieuwe Jeruzalem zit in de derde Hemel bij Christus aan de rechterhand Gods aan de zijde van het Noorden, waar zit de Hemel waar de discipelen van de Heer Jezus Christus naar toegaan. Deze zijn het in Rom. 11:4-5. Dat zijn de 7000 (symbolisch getal, maar het staat ook voor enkeling volgens Mattheus 7 vanaf vers 14) mannen die God achter heeft gehouden. Nu het Christendom zit in de Tweede Hemel welke is het territorium van Satan welke in de Tweede Hemel zit onder de goede zijde van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad en dan zien we vervolgens, dat ze nog steeds onder de wet zitten en onder de vloek van de wet en daar zie je ook de kerken, welke de herbouwde tempels uit Ezra/Nehemia zijn tevoorschijn komen uit één figuur en hij staat in Handelingen 8. Dat is Simon de Tovenaar. Toen ik dat kwam te lezen in Handelingen 8 en zag waar deze Simon voor stond en waar het Christendom ook nu voorstaat, dan mogen we toch echt wel zeggen dat dit een 100% match is. De betovering zitten hem in de leugens die verkondigd worden; de valse wonderen en tekenen en dat voor geld zien we ook in het Christendom voorkomen. Nu noemen ze dat bijbelscholen of colleges waarover nu geld kan worden gevraagd. Het hele Christendom zit nu in de Tweede Hemel en is de hoer van Babylon welke we weer zien Openbaring hoofdstukken 17 en 18 en verder ook in Ezechiël 23:29 tot en met het einde van de perikoop. Het mag gezegd worden dat we niets van doen hebben met dit soort lieden, maar vanaf de Rooms Katholieke Kerk tot en met de huidige Pinkster- en vol Evangeliegemeenten; tot aan de zogenaamde charismatische beweging zien we dus dat deze onder het Christendom staat welke is de hoofdreligie die onder de geest van de antichrist ofwel de Tweede Hemel zit. Natuurlijkerwijs zien we dan ook dat het Gelovig Overblijfsel in de lijn van de eerste gemeenten zitten en dat zijn diegene die in hun binnenkamer van Christus leren. Die zijn al klaar en worden klaargemaakt de derde Hemel in te gaan. Toch nog even kort zien we dus in Israël die kleine hoorn uitgetekend en dan zien we dat het Oude Jeruzalem (Gal. 4:25) het Christendom komt te zitten en het Jodendom in de rest van Israël die beiden weg komt te vallen wanneer we een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde krijgen. De tweede Hemel gaat weg want die word in de poel des vuurs geworpen, want dat is de dood en het dodenrijk. Dan zien we die derde tempel en die derde tempel zien we dus ook, dat deze gebouwd gaat worden in het natuurlijke en dat er een nieuwe Tempel komt bij Christus aan de rechterhand Gods en dat bij de Zijde van het Noorden. Niet zo moeilijk te weten, dat allen het gevecht overblijft tussen het Christendom in de tweede Hemel welke is het territorium van de geest van de Antichrist enerzijds en de tegenstander van God anderzijds. Dat is het Gelovig Overblijfsel die we in Romeinen 11:4-5 terug kunnen vinden.

Meneer van der Steen heeft dus één (eigenlijk wel veel meer, maar) cruciale fout begaan in de zaak Prins. Prins is een discipel van de Heer Jezus Christus en hij niet. Hij heeft niets van doen met de leer van Christus. Nu wie de leer van Christus niet heeft, maar wel zegt de Heer Jezus lief te hebben,m dan zit hij onder een valse messias en dus zien we, dat hij een andere messias heeft dan de heer Prins en zal hij wel het geestelijk gevecht hebben, maar geen relatie met Christus. Dus we zien hierbij 1.Cor. 15:19 terugkomen waar staat:”

1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 5 En dat Hij is van Céfas gezien, daarna van de twaalven. 6 Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren [deel] nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. 7 Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen. 8 En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. 9 Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de Gemeente Gods vervolgd heb. 10 Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn genade, die [aan] mij [bewezen is], is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade Gods, Die met mij is. 11 Hetzij dan ik, hetzij zijlieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd.
12 Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is? 13 En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. 14 En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. 15 En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. 16 Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. 17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. 18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. 19 Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.

We kunnen dus hier 2.Petrus 2:22 op nahouden. Meneer van der Steen is de hond die wedergekeerd is naar zijn eigen uitbraaksel en mevrouw van deer Steen is de gewassen zeug, die wedergekeerd is naar haar eigen modderpoel.

Beste TRIN aanhangers word u eens wakker en volg deze idioten niet of u moet net zo idioot zijn. Deze heer Mattheus van der Steen is de meest walgelijke godslasterlijke lasteraar van de Heilige Geest die we maar kunnen voorstellen. We zien ook, dat we hem bij Christus in de Hemel niet hoeven tegen tegenkomen en daar ben ik Christus wederom zeer dankbaar voor. Ik laat hem in de valse leer. Waarom? God heeft hem die aanstelling gegeven, net zoals Adolf Hitler diezelfde aanstelling bij de Joden had.

We mogen de God dankbaar zijn, dat de heer van der Steen onder het territorium staat van Satan zelf die door hem werkt als een engel des Lichts. Deze man heeft niets met Christus en heeft ook nooit de inhoudelijkheid in zijn spreken. Die carnavaleske wijze van het brengen van het Evangelie met allerlei vlagen van andere religies binnen het Evangelie van het Koninkrijk ingevoerd, want daar zit zijn werkelijke vorm. Nu de hele Charismatische business heeft hij zelf naar Nederland gehaald om zo Jan en alleman te demoniseren en dat is Satans doel die door Mattheus heengevoerd word. Hij is voor de lauwe en bevlekten en voor de mensen die willen horen wat ze horen willen. Nu wetende dat de kop van satan vermorzeld is na de opstanding van Christus; hoeft God maar een bevel uit te spreken naar satan toe en satan gaat al voor God lopen.  Ze worden op hun wenken bediend. Geen punt, maar het is de brede weg en die de brede weg lopen en door de brede poort gaan hebben altijd verloren. Zou de rechter instemmen met een straf naar de heer Prins toe, dan is de gelukzaligheid van de heer van der Steen met zijn hoerige vrouw slechts maar van korte duur. God laat niet met zich spotten. De heer Prins die doet niet, maar het is de Heer Jezus Christus zelf die door hem heen werkt die wat doet.  Zijn strijd is dan niet tegen de heer Prins, maar wel tegen Christus zelf en tegen een discipel van de Heere Jezus Christus zelf. Dan zien we dat Mattheus dus niet van Christus is, noch zijn arme vrouw Rebekah, die nu moet toezien dat ze de eerste bruid geworden is van een ‘christensatanist’. Zij moet dan toezien dat zij het ene poortje va de hel is uitgelopen en het andere poortje van de hel is binnengegaan. God laat ook in dat opzicht niet met zich spotten. De Heere zei heel duidelijk:”Wie van mij houd en niet wat Ik leer zegt de Heer, die kan mijn discipel niet zijn”. Zij zijn dus geen discipelen van de Heere Jezus Christus zelf. Dus we moeten dus zien dat ze de leer van Christus niet hebben, dus ook geen Heilige Geest, maar wel de Kundalinigeest, zoals het in de charismatische kringen zeer gebruikelijk is en vervolgens de mensen beduvelen, zoals alleen Simon de Tovenaar in Handelingen 8 beduvelen wilt. Laat u door beiden, zowel door Mattheus, maar vooral door de occult bezeten Rebekah niet de handen opleggen, wat in die kringen zeer gebruikelijk is om dat op een automatische wijze te doen. Je komt er bezeten uit. Gegarandeerd. Vooral Rebelkah van der Steen-Krell is nog zwaar demonisch bezeten en is zeer occult belast geworden doordat ze zoveel verkrachtingen moest doorstaan. We zien ook aan haar lichaamshouding dat het lichaam daar een grote knauw aan overgehouden heeft. Dat is ook de reden dat haar kinderen als wangedrochten geboren zijn geworden. Zowel in geestelijk en mentaal opzicht, maar ook in fysiek opzicht. Want het ziet er allemaal niet uit. Ze lijken allemaal op Rebekah en dat is al een occult wangedrocht op zichzelf. Een grote tumor uit het brein van Satan zelf net als op een andere wijze Mattheus dat ook is. Kijk ze noemen de Kundalini geest die ze hebben op een valsee wijze de Heilige Geest en dat is lastering van de Heilige Geest. Daar is geen vergeving meer voor en ze zullen altijd in dit occulte van het Christendom blijven steken.

Vervolgens kan je eens kijken op deze website voor wat inhoudelijke informatie.

Hier komen Mattheus en Rebekah in te zitten:    

Lodewijk en Petra van Weerden — geestelijke oplichters   Leave a comment

Petra van Weerden

petra_rond

Petra van Weerden de Jezebel (Opeb. 2:20-22) van Lodewijk van Weerden.

Zij is een Jezebel ten voeten uit. De meest klassieke geval is dat ze haar studie psychologie wilt integreren in het Evangelie. Daardoor zegt ze eigenlijk dat de methode die God hanteert in de Bijbel vals is en dat Christus een leugenaar is, terwijl ze telkens valselijk zegt dat zij met Jezus opstaat en naar bed gaat. Waarschijnlijk moet dan eerst het hoge libido van haar man getemperd worden, want zo staat haar hoofd wanneer ze je vanaf het kansel naar je kijkt. Immers aan het gezicht van de vrouw kan je het libido-gehalte van de man aflezen. Haar ogen staan leeg en ze heeft niets en dat komt ook doordat ze met de wijze en de visie, die ze zelf gecreëerd heeft dat boven Gods Plan plaatst en haar man Lodewijk doet hetzelfde. Ze heerst over haar man, terwijl Lodewijk zelf haar vrouw had moeten africhten om haar tot een waarlijk discipel voor de kinderen en haar man te zijn, welke ze nu bij lange na niet is en dat kan ook niet, want zulke Jezebels ofwel Religieuze Diva’s hebben Christus niet lief, maar alleen zichzelf. Met haar leer kruisigt ze niet alleen Christus wederom opnieuw en zet ze de Heer Jezus Christus niet alleen tot een open schande, maar zet ze de Heer Jezus Christus ook nog af als een leugenaar. Haar man doet dat evenzo, maar dan op andere geestelijke terreinen.

Ze hebben samen VoF Pelo opgericht. Sterk gericht op de oude mens te verbeteren, die allang in de diepste der Zee (=afgrond) ligt en daaraan kun je zien, dat ze nog steeds uit de doden dienen te worden opgewekt en nog steeds in de zonde zitten. Verder hebben ze ook innig contact met charlatan Mattheus van der Steen en zijn Jezebel Rebekah van der Steen. Dus alle vier zware tumoren uit het brein van Satan zouden we kunnen zeggen.  Zij gaan na dit leven gewoon naar de hel!! Waar Petra ook met haar psychologische achtergrond en heel vals stempel op alles drukt. Ze vragen ook geld voor dit. Maar liefst € 300,= per sessie. Dit terwijl de oude mens allang dood is. Hier kan je zien wat voor een oplichterij aan deze bediening schuil gaat. 

Paulus zegt in Rom. 6:5-11 dat we de oude mens voor dood dienen te houden en dat deze dood is. Petra met haar ontwikkelingspsychologie speelt hier erg mooi op in en zegt dat ze de mensen een betere mens van onszelf willen maken. Dus de oude mens. Zien we hier niet iets schysofreens hier? Wie moeten we nu volgen? Jezebel Petra of Apostel Paulus? Zo zien we dat dit koppel de mensen alleen niet alleen schysofreen en slecht ter been maakt, maar aan de andere kant laten ze ook zien wie ze werkelijk zelf zijn en dat zie je dan ook op het podium verschijnen in hun zwijnenstalletje. Je ziet dat eerst Petra nog eerst eens de betere van zichzelf moet worden door haar filosofie af te schaffen en de Methode Paulus moet aanmeten om zo gered in Christus te blijven. Die mensen hebben Christus niet. 

Petra is duidelijk een groot narcistische psychopate met een diepe vorm van grootheidswaanzin. Zij wankelt tussen depressiviteit en suïcidale neigingen, die haar relitiveringsvermogen in zijn geheel heeft aangetast en ten diepste weet ze eigenlijk niet meer wie ze werkelijk is. Ze is eigenlijk diep ongelukkig en haar religiositeit en haar zelfbevindelijk religieus vermogen heeft het haar niet echt veel beter gemaakt. Verder is het een tijdbom. Wanneer ze echt suïcidaal is dan moet je haar niet bij een trein zetten, want dan is het leven in de hel een zekerheid voor haar geworden. Je moet voor haar voor haar leven lang in een klein kamertje in een psychiatrische kliniek insluiten en de sleutel wegwerpen en haar alleen eten geven via de gleuf in de muur en een paar sessies per week geven om haar in deze toestand staande te kunnen houden.  

Lodewijk van Weerden

Lodewijk_van_Weerden_2

Lodewijk is een ander type. Hij is de introverte kant van Mattheus van der Steen en misleid hij de mensen op een in een andere leer voorkomende bijbelse uitleg. Hij laat weg wat erin moet staan en omgekeerd. Hij is de klassieke vorm van misleider, maar ook is hij zeer bevriend met Mattheus van der Steen en werken met elkaar samen. We hebben over Mattheus al veel geschreven op deze site, maar hij is de opper charlatan in de geestelijke bijbelse zin. Laat zijn vrouw prediken in zijn kerk, maar goed hij heeft zichzelf aangesteld als voorganger en daar mag zijn schysofrene vrouw ook een woordje zeggen. Kennelijk heeft hij nooit zijn vrouw op een bijbelse wijze afgericht. De vrouw dient nu éénmaal voor de mens te zorgen; de familie en voor haar man, maar hoe schizofreen ook zij den dat als zovele niet. Nu ze zitten inderdaad onder de geest van de antichrist en niet in Christus en daarom leiden ze ook een gemeente als deze, maar Lodewijk is een charlatan en hij heeft geen evangelie en zeker niet het Evangelie van het Koninkrijk en de leer van Christus is hem vreemd. Het is zoals Paulus dat ook zegt:Gal 1:8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gal 1:9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, [zo] zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt”. Hij brengt betovering bij de mensen en hij verwerpt de leer van Christus. Deze man is een ware charlatan. 

“Lodewijk is de hond die wedergekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en Petra is de gewassen zeug, die teruggekeerd is naar de wenteling in het slijk”

Zij hebben een een vof opgestart om mensen op een psychologische wijze te beduvelen en dat is dit: http://vofpelo.nl/

Dan hebben ze de Waardevol Leven Gemeente. Wettische Pinkstergemeente met hun eigen valse leer: https://waardevolleven.nl/

Ze hebben ook facebook: https://www.facebook.com/lodewijk.vanweerden?fref=ts.

Hun 06 nummer is: 06-55346136.

The Firechurch from Frank and Bobby Pot   Leave a comment

False Doctrine Fire Church Rotterdam-Schiebroek

He foretells that in the latter times there shall be a departure from the faith 

1 Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils; 2 Speaking lies in hypocrisy; having their conscience seared with a hot iron; 3 Forbidding to marry, [and commanding] to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. 4 For every creature of God [is] good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving: 5 For it is sanctified by the word of God and prayer. 1.Timothy 4:1-5.

Gal 1:6 I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel: 7 Which is not another; but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ.  8 But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. 9 As we said before, so say I now again, If any [man] preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed.  10 For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ. Gal. 1:6-10.

 2Tim.4: 1 I charge [thee] therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom; 2 Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine. 3 For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears; 4 And they shall turn away [their] ears from the truth, and shall be turned unto fables. 5 But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry.  2.Tim. 4:1-5.

 1 This know also, that in the last days perilous times shall come. 2 For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, 3 Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good,1  4 Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more than lovers of God; 5 Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away. 2.Tim. 3:5.

 1 Would to God ye could bear with me a little in [my] folly: and indeed bear with me.1  2 For I am jealous over you with godly jealousy: for I have espoused you to one husband, that I may present [you as] a chaste virgin to Christ. 3 But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtilty, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. 4 For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or [if] ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with [him] 2.Cor.11:1-4

The False Prophets

 9 Mine heart within me is broken because of the prophets; all my bones shake; I am like a drunken man, and like a man whom wine hath overcome, because of the LORD, and because of the words of his holiness. 10 For the land is full of adulterers; for because of swearing the land mourneth; the pleasant places of the wilderness are dried up, and their course is evil, and their force [is] not right.2 3  11 For both prophet and priest are profane; yea, in my house have I found their wickedness, saith the LORD. 12 Wherefore their way shall be unto them as slippery [ways] in the darkness: they shall be driven on, and fall therein: for I will bring evil upon them, [even] the year of their visitation, saith the LORD. 13 And I have seen folly in the prophets of Samaria; they prophesied in Baal, and caused my people Israel to err.4  14 I have seen also in the prophets of Jerusalem an horrible thing: they commit adultery, and walk in lies: they strengthen also the hands of evildoers, that none doth return from his wickedness: they are all of them unto me as Sodom, and the inhabitants thereof as Gomorrah.5  15 Therefore thus saith the LORD of hosts concerning the prophets; Behold, I will feed them with wormwood, and make them drink the water of gall: for from the prophets of Jerusalem is profaneness gone forth into all the land.6  16 Thus saith the LORD of hosts, Hearken not unto the words of the prophets that prophesy unto you: they make you vain: they speak a vision of their own heart, [and] not out of the mouth of the LORD. 17 They say still unto them that despise me, The LORD hath said, Ye shall have peace; and they say unto every one that walketh after the imagination of his own heart, No evil shall come upon you.7  18 For who hath stood in the counsel of the LORD, and hath perceived and heard his word? who hath marked his word, and heard [it]?8  19 Behold, a whirlwind of the LORD is gone forth in fury, even a grievous whirlwind: it shall fall grievously upon the head of the wicked. 20 The anger of the LORD shall not return, until he have executed, and till he have performed the thoughts of his heart: in the latter days ye shall consider it perfectly. 21 I have not sent these prophets, yet they ran: I have not spoken to them, yet they prophesied. 22 But if they had stood in my counsel, and had caused my people to hear my words, then they should have turned them from their evil way, and from the evil of their doings. 23 [Am] I a God at hand, saith the LORD, and not a God afar off? 24 Can any hide himself in secret places that I shall not see him? saith the LORD. Do not I fill heaven and earth? saith the LORD. 25 I have heard what the prophets said, that prophesy lies in my name, saying, I have dreamed, I have dreamed. 26 How long shall [this] be in the heart of the prophets that prophesy lies? yea, [they are] prophets of the deceit of their own heart; 27 Which think to cause my people to forget my name by their dreams which they tell every man to his neighbour, as their fathers have forgotten my name for Baal. 28 The prophet that hath a dream, let him tell a dream; and he that hath my word, let him speak my word faithfully. What [is] the chaff to the wheat? saith the LORD.9  29 [Is] not my word like as a fire? saith the LORD; and like a hammer [that] breaketh the rock in pieces? 30 Therefore, behold, I [am] against the prophets, saith the LORD, that steal my words every one from his neighbour. 31 Behold, I [am] against the prophets, saith the LORD, that use their tongues, and say, He saith.10  32 Behold, I [am] against them that prophesy false dreams, saith the LORD, and do tell them, and cause my people to err by their lies, and by their lightness; yet I sent them not, nor commanded them: therefore they shall not profit this people at all, saith the LORD.Jeremiah 23:9-32. The False Prophets.

False Teachers:

2Petr 2:1 But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction.
2Petr 2:2 And many shall follow their pernicious ways; by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of.
2Petr 2:3 And through covetousness shall they with feigned words make merchandise of you: whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not.
2Petr 2:4 For if God spared not the angels that sinned, but cast [them] down to hell, and delivered [them] into chains of darkness, to be reserved unto judgment;
2Petr 2:5 And spared not the old world, but saved Noah the eighth [person], a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly;
2Petr 2:6 And turning the cities of Sodom and Gomorrha into ashes condemned [them] with an overthrow, making [them] an ensample unto those that after should live ungodly;
2Petr 2:7 And delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked:
2Petr 2:8 (For that righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, vexed [his] righteous soul from day to day with [their] unlawful deeds;)
2Petr 2:9 The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished:
2Petr 2:10 But chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness, and despise government. Presumptuous [are they], selfwilled, they are not afraid to speak evil of dignities.
2Petr 2:11 Whereas angels, which are greater in power and might, bring not railing accusation against them before the Lord.
2Petr 2:12 But these, as natural brute beasts, made to be taken and destroyed, speak evil of the things that they understand not; and shall utterly perish in their own corruption;
2Petr 2:13 And shall receive the reward of unrighteousness, [as] they that count it pleasure to riot in the day time. Spots [they are] and blemishes, sporting themselves with their own deceivings while they feast with you;
2Petr 2:14 Having eyes full of adultery, and that cannot cease from sin; beguiling unstable souls: an heart they have exercised with covetous practices; cursed children:
2Petr 2:15 Which have forsaken the right way, and are gone astray, following the way of Balaam [the son] of Bosor, who loved the wages of unrighteousness;
2Petr 2:16 But was rebuked for his iniquity: the dumb ass speaking with man’s voice forbad the madness of the prophet.
2Petr 2:17 These are wells without water, clouds that are carried with a tempest; to whom the mist of darkness is reserved for ever.
2Petr 2:18 For when they speak great swelling [words] of vanity, they allure through the lusts of the flesh, [through much] wantonness, those that were clean escaped from them who live in error.
2Petr 2:19 While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption: for of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage.
2Petr 2:20 For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Saviour Jesus Christ, they are again entangled therein, and overcome, the latter end is worse with them than the beginning.
2Petr 2:21 For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than, after they have known [it], to turn from the holy commandment delivered unto them.
2Petr 2:22 But it is happened unto them according to the true proverb, The dog [is] turned to his own vomit again; and the sow that was washed to her wallowing in the mire.

By this John Crowder is right in that matter. Very right and I hope that the Firechurch is listen to that, because they are a neighbour ministry from the TRIN and the GMF from Mattheus van der Steen. Listen to it very careful. Dr. Brown is in this a false teacher guys!! Don’t go to any church who is preaching this false doctrine and don’t where you need to go to. The FIRECHURCH or FIREKERK in Rotterdam, The Netherlands, is a false church with a very new charismatic false church even as TRIN and GMF in Harderwijk. For shure they will entre the gates of hell with this false doctrine.

Pastors of the Firechurch are: Frank and Bobby Pot. Listen in case of Bobby Pot a woman can’t become a pastor … NEVER!! A man needs to have a woman to keep him away from sexual fornication. Therfore he needs a wife. Frank has found in in Bobby. Bobby is just the sex doll from Frank. No more no less. To keep him away from sexual fornication. And the woman is just for the kids they have together. A woman is also not alowed to preach in the church. If they up to that …. that is way out of line in the Scripture.  This church is under the leadership of Mike Bickle from the IHOP (International House of Prayer, not Pancakes, although the fact I like to sit there!!).

frank and bobby pot

This is Frank and Bobby Pot. The cult leade of the Fire Church in Rotterdam-Schiebroek The Netherlands.

The problem with those kind of false revivals is that they are applying a victory and revival, but we see  in the Bible this in 2. Thess. 2:3-8:

 3 Let no man deceive you by any means: for [that day shall not come], except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition; 4 Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God. 5 Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things? 6 And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time.

Now how does that works out. They let you in this false grace doctrine and that through a fake ministry as IHOP (these people has a University as well in there garbage teaching) and than you come to a false Christ a false spirit (Kundalini spirit which is the false Holy Ghost) and than  their God is Satan. That’s the biggest delusion. Look now into the Church of them: The Fire Church:

In the first movie you see the inside of a Fire Church and you hear the people on the same way screaming as the souls who are sitting in the deepest pit of hell in the last clip.

By this Frank Pot is not only a false teacher, but a false minister as well. With his so called ministry he will through zillion of people to the deepest pit of hell and that’s as well the Huge falling Away who need to come first and after that by him self he will be thrown in the hell in the first place.  We put him and his wife in prayer, but because of the fact they have blasphemy the Holy Spirit by saying that they are working through the Holy Spirit that is a blasphemy against the Holy Spirit, because it is just the Kundalini Spirit we saw already over all the places in the charismatic prophetic area.

Even Frank as Bobby Pot are huge tumours out of the brain of Satan himself. They will go there as the clip shows us, when they are keep going in this false ministry.  The hell. Well they are sitting there nicely warm there as well.

Do you still having a couple of demons in your system than you can go to

Every Sunday afternoon:
13:30, Verhulstlaan 21
3055 WJ, Rotterdam

Phone: +31683715540

Phone 2: +31682057385

Email: info@firekerk.nl

Email 2: angela@firekerk.nl

When you have any questions to me:   my Email address: nboc778@gmail.com.

By this you are warned!!