Angela Greenig bezeten heks.   1 comment

ScreenShot2383

Angela Greenig. Bevrijdingen door Satan die werkt als een engel des Lichts is nooit mogelijk. Dat is ook wat ze doet.

Toen we keken naar de bevrijding van Rebekah van der Steen troffen we iets heel merkwaardigs aan. Helen die de Religious Diva’s gemaakt heeft; zal haar vergeten zijn, want Angela Greenig is er echt één van. Wanneer je klikt op haar naam, dan zie je exact waar ze mee bezig is, maar tegelijkertijd ook met wie ze omgaat op 5:37-39. Juist Patricia King en Heidi Baker. dan zien we dus ook dat met wie je omgaat je ook besmet raakt en dat je dan de bevrijding ook averechts kan werken, namelijk via verkeerde mensen om je heen kan je dan demonisch beïnvloed worden en dan gaat de bevrijding de andere kant op en kom je mer demonisch bezeten eruit als je erin zit (Mattheus 12:44-48). Die vrouw is zelf niet vrij, want ze laat zich in met de demonische beïnvloeding van Patricia King en Heidi Baker.We zien dan ook, dat Angela Green zelf demonisch bezeten is en dat e je ook aan haar uitstraling. Dus wanneer Angela demonisch bezeten is waar staat Rebekah van der Steen eigenlijk…. juist ook als een demonisch bezetene, maar dan niet meer door de demonen die ze had voor haar schijn-wedergeboorte, maar juist door nieuwe, want ze is hiermee van het ene koninkrijkje van satan naar het andere gegaan, maar ze is altijd nog onder de geest van de antichrist gezet, maar dan is ze nu bezeten van andere demonische machten. Laten we maar eens gaan kijken.

Patricia King.

Hier word weer de Kundlini Yoga methoden toegepast en dan om zo “lost of your mind” te zijn. Hele occulte New Age praktijken die binnen het evangelie wordt gehaald. We zien dat Angela Greenig daar zeer zwaar mee verbonden zit en de mens één maal zogenaamd bevrjd te hebben en het huis is leeg verwijst Greenig vaak naar haar om verder “in het geloof te groeien”. We zien dan ook “Waar je me omgaat word je mee besmet” en je kent de zuiverheid of eigenlijk de onzuiverheid van Angela Greenig aan de mensen met wie ze omgaat. Allemaal van de Elijah List van valse profeten en dus ook weer dat de mensen door die vrouw is benaderd ook weer in het occulte is gekomen via een zogenaamd Christelijke wijze en dat zij dus zwaar demonisch bezet gebied is. Ook een vriendin dus van Angela Greenig.

Heidi Baker

Heidi Baker die dus ook op de Elijah List staat evenals Angela Greenig en ook twee innige vriendin is van  Rebekah van der Steen van TRIN. Heidi Baker de Soakgoeroe met het Moeder Theresa-syndroom, waar TRIN ook nog een abortusboot voor gekocht heeft. Dus Prolife zijn ze zeker dus niet. Dood en verderf is wat ze kunnen zaaien achter de glans van hun valse Jezus.

Hier zien we dus nog Angela Greenig samen met Rebekah van der Steen na haar valse bevrijding.

We zien dus hier dat ze terdege ook vrienden zijn. Dus die hele ‘kliek’ zit aardig bij elkaar en daarom ook, dat TRIN een zevenvoudig ergere bezeten club is geworden, dan Toronto Airport blessing en Lakeland van Todd Bentley bij elkaar. Dat we dus ook hier zien.

Nou we zien het dus wat de uitkomst is van Angela Greenig op haar werk. Ze is zelf nooit bevrijd. Ho kan satan nou zichzelf uitdrijven? Lees dit:

Mattheus 12:44-45

En wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet. 44 Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben; en komende, vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. 45 Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste van denzelven mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn.

Dat is er ook met Rebekah gebeurd, dankzij het werk van Angela Greenig.  Nog bozer zal dit geslacht dus worden!! 

564192_10151557811758308_1662853572_n

Angella Greenig met achter haar de valse porsperity gospel predikers, die ze kenelijk aanhangt. Zullen we haar en bezemsteel geven?

Hier maakt Angela Greenig support voor financiën van die valse leraars, die zoveel mensen financiële slachtoffers hebben gemaakt om zichzelf zo met miljoenen te verrijken. De engelse term is “Prosperity Pimp” ofwel “voorspoed pooiers” vertaald in het Nederlands. Zij moeten dan nog meer betaald krijgen van de hardwerkende man en vrouw om die zender te laten bestaan, zodat zij zichzelf nog meer te kunnen verrijken. Nu we zien dat dit soort Isabella’s als Angela Greenig, die zich voordoet als Bevrijdingspecialiste. Even geestelijk blijven. Nu schijnt Mattheus 8:44-45 heel anders in elkaar te zitten waar staat:

44 Dan zegt hij: Ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben; en wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. 44 Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben; en komende, vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd.
45 Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn.

Nu hoe kan zo’n vrouw, die duidelijk de leer van Christus niet heeft demonen uitdrijven? Kan dus gewoon niet want satan kan zichzelf niet uitdrijven, want zij wilt door de brede poort en niet de smalle poort. Dat laat al zien welke valse predikers en valse profeten ze kiest in haar vriendenkring en daar waar je mee omgaat word je mee besmet. Schokkend is dan wel dat Rebekah van der Steen dus ook niet bevrijd is. Zij is alleen van het ene koninkrijkje naar het andere koninkrijkje van satan overgegaan. Doch zezijn nog nooit werkelijk naar Christus toegegaan; hun zonde afgelegd en met berouw hun zonden beleden en dan kin de ootmoes van Christus gaan staan; wat een oprecht mens wel doet. Doch niet inzake van Mattheus en Rebekah van der Steen en Angela Greenig; Heidi Baker en Patricia King. Zware demonisch bezeten Isabella’s, die diep door de afgrond doorgetrokken zwijnenhoeren zijn voor het aangezicht van Christus en daardoor hun sporen in het dodenrijk wel verdient hebben. Daarom is het Gelovig Overblijfsel ook Christus dankbaar om zulke demonisch bezeten vervloekte bastaards niet bij Christus in de Hemel aan te treffen en …… Lees maar eens wat Apostel Paulus spreekt in 1 Cor. 14:34:

Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook  de wet zegt.

U bent gewaarschuwd voor deze heks Angela Greenig. Zij maakt met haar valse bevrijdingsbediening de mensen zeven maal erger demonisch bezeten als dat ze waren voor hun schijn-wedergeboorte.

Zij is een Christen-heks. Christen, omdat daar een christelijk sausje omheen zit, maar het zijn zware duivels van binnen.

Advertenties

Posted april 9, 2013 by Dutch Bible Research Center.

One response to “Angela Greenig bezeten heks.

Subscribe to comments with RSS.

  1. ik ben zelf heks en moet jullie gelijk geven.inderdaad.ze gebruiken allemaal dingen die wij ook gebruiken.het gelach en onbeheersbare bewegingen enz het komt allemaal uit het oosten.kundalini kan heel gevaarlijk zijn als het te snel wordt geactiveerd.maar weten zij dat ook?wedden dat er van die kundalini( die hier duidelijk op een verkeerde manier gebruikt wordt)dat die mensen die dat te snel geactiveerd hebben gekregen dat daar niks meer van over is?die zitten of in een gekkenhuis of ze vallen af.ik weet dat je hekserij met wijsheid moet benaderen.maar deze mensen slaan er een slaatje uit.daar is het nooit voor bedoelt geweest.maar zij krijgen hun portie nog wel.gr cerridwen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: