Mattheus van der Steen komt uit de hel   5 comments

Matheus_van_der_Steen

Mattheus van der Steen, Landspsychopaat

 

 

Bij deze is onze Broeder in Christus Jan Prins in Hoger Beroep gegaan tegen het vonnis van de Politierechter. Tevens heeft Jan Prins aangifte gedaan jegens Mattheus van der Steen, wegens het plegen van valse aangifte;  oplichting, afpersing; valsheid in geschrifte, valse verklaring en smaad en laster.

De heer van der Steen heeft nou even wat anders voor zijn kiezen en daar pakken we hem mee terug.

Het bewijs dat hij een geestelijk gestoorde godsdienstwaanzinnige psychopaat is, dat zien we aan dit filmpje:

 

 

Bij deze is er geen sprake van Godslastering, want hij heeft een ander evangelie; een andere Christus en zijn Heilige Geest is gewoon de geest van de antichrist die hij heilig heeft gemaakt en verklaart, dus zetten we hem dus ook met recht op de dodenlijst van Christelijke `(mis-) leiders’. Tevens is de ene valse profeet nog niet binnen of een andere komt weer en dan zien we dus ook, dat de mensen die ons aanklagen, dat zij achter die van der Steen staan en met hem naar de hel zullen gaan verdwijnen, want God wilt alleen maar diegene die de leer van Christus hebben. Mattheus van der Steen is slechts in Gods ogen een zwijn uit de afgrond.

Voor de rest diegene die een bericht heeft gestuurd en die pro van der Steen zijn, die hebben we verworpen, want zij dienen nog eerst tot het geloof in de Heere Jezus Christus te komen. Zij hebben Christus nog geeneens gezien en hebben ook nooit Christus in hun hart gehad. Met alleen goede werken doen kun je de Hemel niet verdienen.

 

Zo zien we dat wij niet alleen waarschuwen, maar ook een oprechte zuster in Christus in Amerika ook. We zien dus hier een filmpje ervan:

Mattheus van der Steen is een groot tumor uit de brein van Satan zelf en samen met zijn vrouw gaan ze naar een hele speciale afdeling van de hel. Met de Bijbel in de hand. We gunnen hem ook echt die plek. Hij heeft er ook heel hard voor gewerkt.

Laten we hem een ” In Memoriam” geven.  Ook voor zijn vrouw, die nog smeriger is dan welke hoer die in Amsterdam achter de ramen of in een bordeel zit. Nu zit zij bij TRIN ook in een bordeel. Mattheus is de pooier; de staf zijn de hoeren en zijn vrouw is de hoerenmadam. Amen.

Advertenties

5 responses to “Mattheus van der Steen komt uit de hel

Subscribe to comments with RSS.

 1. Als je dat filmpje bekijkt van die Van der Steen, dan lijkt het op een massa-orgie. Te smerig voor woorden. Maar tegenwoordig vinden mensen dat leuk en klappen ze daarvoor. Alle normbesef is weg. Mensen hebben een dichtgeschroeid geweten. De grote afval. De Bijbel waarschuwt daarvoor. Bij Van der Steen is de duivel nog duidelijk zichtbaar aanwezig met die massa hysterie. Bij andere “evangelisten” is ie veel meer onder de oppervlakte aanwezig, met een nog mooi religieus jasje aan. Die zijn nog gevaarlijker en moeilijker te ontmaskeren.

  • Beste Rina,

   Ja, wat je ziet in die filmpjes is te ziek voor woorden en te transparant om te zien dat het uit de diepste spelonken van de afgrond komt. Nu gaat Mattheus van der Steen ook naar de hel samen met zijn vrouw en kinderen en hoeven we hem ook niet per se bij Christus in de Hemel tegen te komen, dus we laten hem gewoon in de leugen zitten. Is het beste. Immers doordat de kop van Satan na de opstanding van Christus vermorzeld is; kan God Satan gebruiken om Zijn plan nu te kunnen gaan vervullen. Dat doet hij dus ook. Het lijkt inderdaad dat hij zich bezighoud met de grote opwekking, maar dat zou tegen Gods plan zijn. Neen, uit hem komt juist de Grote Afval die aan de buitenkant Christelijk lijkt, maar van binnen uit zien we dat het satanswerk is. De huichelaars moeten ook hun leraren hebben en kiezen daarom ook voor van der Steen. Een 2.Tim, 4:3-4 en van der Steen op 2.Tim. 3:5. Nou is van der Steen geestelijk in zijn geheel 100% ziek. Een psychiater helpt niet meer en Christus wil hem niet helpen, omdat van der Steen met zijn praktijken de Heilige Geest heeft gelasterd waar geen vergeving meer voor te krijgen is (Mattheus 12:31). Er zijn nog veel meer (zie deze site en je word er ziek genoeg van en het is beter om een keer een goed boek te pakken. Wellicht met de titel:”Durf te dromen” auteur …. Mattheus van der Steen. Ja dat is het slechtste advies die ik sinds mijn begintijd als Christen gegeven heb. Om te kotsen is dat pornoboekje, maar goed). Ja de organisatie TRIN is hij de baas daar en dus de pooier. De staf zijn de hoeren en zijn vrouw is de hoerenmadam. Dus zover kunnen we wel denken. Allemaal gebouwd op valse profetieën en hadden ze ook nog een andere optie voor een paranormale bijeenkomsten, die we in de wereld hebben. Ze hebben er alleen een soort evangelisch sausje overheen gegooid en hebben het zelfde naar vore gebracht. Kennelijk weet van der Steen niet wat voor een intens verziekt figuur hij is. Google maar eens naar de site van AP Geelhoed. Hij heeft een vertelling over het boek van Van der Steen van TRIN te Harderwijk. Ik sta achter wat hij zegt daar. Link: . Mattheus heeft nog steeds heel veel aanhangers, die allemaal met hem naar de hel lopen. Geeft niet, want dat hoort erbij in de Eindtijd. Heel fijn. We gaan door!! U heeft ons bemoedigd. Waarvoor ons dank.

   • Toch moeten we voor iedereen hoop blijven houden dat ze bekeerd worden. Voor de ergste zondaars is altijd plaats bij God. Ik zal ze nooit durven afschrijven. Blijven bidden. Wie ben ik? Ook maar een zondaar die uit Gods genade moet leven. De Bijbel zegt: Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle. Dat geldt voor iedereen. Niemand heeft het recht hoogmoedig te worden. Ik zelf zat ook eens (als wedergeboren christen!) toch in het occulte: was verleid door de duivel en door onkunde. Maakte ook gebruik van een “alternatieve Heilige Geest”: de geest van christelijke leiders i.p.v de Heilige Geest. God heeft me eruit gehaald, maar ik blijf strijd houden. Het blijft een moeilijk punt voor mij. Daarom kan ik goed begrip opbrengen voor anderen die erin verzeild zijn geraakt. Dus alhoewel ik het met u eens ben, vind ik u hier en daar toch aan de te scherpe kant in uw uitlatingen.

   • 2.Thess.2:1-10: 1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, 2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons [geschreven], alsof de dag van Christus aanstaande ware. 3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want [die komt niet], tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; 4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of [als] God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. 5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? 6 En nu, wat [hem] wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. 7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, [Die zal hem wederhouden], totdat hij uit het midden zal [weggedaan] worden. 8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; 9 [Hem], [zeg ik], wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; 10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde van Chritus niet aangenomen hebben, om zo zalig te worden.

    11 “En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; 12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid”. Ze hebben de leugen liever gehad dan de Waarheid die in Christus is. Dan moeten ze daar ook voor bloeden ook. Lastering van de Heilige Geest is ook dat er een andere leer word verkondigd en geloofd word dan de leer van Christus en het Evangelie van het Koninkrijk (Mattheus 24:14). Daar zit ook hun hoogmoed. En in dat laatste zit ook de hoogmoed van de mens. Amen.

  • De mensen menen van Christus te zijn, maar worden geïnparteerd door demonen door die valse profeten uit de IHOP; TRIN; Kansascity Kansas valse profeten, waar Mattheus van der Steen, Gerard de Groot en Jan Sjoerd Pasterkamp ook in zitten. Ook een Heidi Baker; Patricia King en Angela Greenig zitten daar ook in. De drie zeer welbekende Jezebels en valse profetessen. Inderdaad; ze hebben bij TRIN ook massaorgies en van deze occulte praktijken. Het is net als de Satanskerk, maar dan met een evangelisch jasje. Ze zijn niet alleen nog in hun zonde, maar ze zijn ook niet oprecht en dat laatste ziet God wel. Daarom zijn we ook scherp, want ze willen Christus niet, maar verkiezen voor een ander evangelie; een andere Jezus en ze hebben de Kundalinigeest tot de Heilige Geest gemaakt. Daarnaast zegt de Heer ook in Mattheus 7:6, dat we geen parels voor de zwijnen mogen gooien en doen we dat ook niet. Daardoor zien we ook dat ze nog steeds reddeloos verloren zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: