De Joden en hun leugens   Leave a comment

 

Ik ga even een Bijbelse knuppel in het religieuze hoenderhok gooien. Dit is kennelijk nodig. Immers ik hier dit allemaal gelezen, maar niemand kennelijk weet hoe het werkelijk in elkaar zit, maar dat komt doordat ze nog steeds onder het Christendom blijven zitten in plaats van in Christus.

Vanuit het perspectief van de God van Jezus Christus, dus de God van Abraham Izaäk en Jakob bezien worden alleen diegene Joden genoemd die in Christus zijn. De Oudtestamentische Jood is heiden geworden. Dat heeft God gedaan met een reden. Doordat ze hun eigen huis zullen verlaten en door Juda naar Christus te kunnen komen, zodat ze in Christus en nieuwe schepping kunnen zijn. Jood, heiden en Moslim; allen die onder het verbond van Abraham zitten die kunnen tot geloof in de Heere Jezus Christus komen en dat is dan het Gelovig Overblijfsel (Rom. 11:4-5), welke staat onder de uitverkiezing Zijner Genade en dat zijn de 7000 namen of mannen die God achtergehouden heeft. Dit is ook Gods oogappel, want zij zitten in het Huis Israëls; onder het nieuwe Jeruzalem en dat aan de noordzijde van de Olijfberg, welke is in de Hemel en waar de Heer al bij de wedergeboorte al op aarde gekomen is, door in het hart van de mens te komen bij de wedergeboorte.  Dan zien we dat het Oude is weggedaan en alles is nieuw geworden (2.Cor. 5:16-17). De oude Jood van het oude Israël bestaat niet meer en is heiden geworden (Rom. 2:28) en dan zien we dat de nieuwe Jood is opgestaan, namelijk de gelovige in de Heere Jezus Christus, die niet meer onder de vorst van Tyrus (geest van de antichrist, tweede Hemel) staat, maar in Christus een nieuwe schepping is en in de derde Hemel is gevestigd en aan de Zijde van het Noorden zitten, welke is de Hemel en dan zien we dus ook, dat zowel het Jodendom als ook het Christendom is afgedaan, welke we kunnen zien als Sodom en Gomorra (Ezech. 23:4; Ezech. 16:45-63 en Zach. 5:5-9) en dan zien we vervolgens dus ook, dat de Joden diegene zijn in Gods ogen, die in Christus zijn (Rom. 2:29). Die met het hart is besneden en dus waar Christus in het hart zit en op grond van het geloof alleen hun genade in Christus verkregen hebben. Dan zien we dus dat door het kruis iedereen gelijk is, want we zijn dus allen heidenen geworden die door Christus een Jood is geworden. Paulus legt ook in Rom. 3:1-20 uit waarom. Wij zijn allemaal zondaren en derven de heerlijkheid Gods en we hebben allemaal het Kruis nodig om behouden in Christus te worden en het Bloed van Christus dient over allen gevloeid te hebben om een kind van God te kunnen worden, welke de nieuwe Jood is. Zo is het gesteld onder het Nieuwe Verbond waarin we leven in Christus naar de verordening van Melchizedek, welke is de hogepriester van het nieuwe verbond (Hebr, 7). Dus de Jodenvervolging zoals de mensen of kerken die voorhouden bestaat dus niet. Antisemitisme; bestaat ook niet. Want dan zouden we Gods volk verloochenen die in Christus een nieuwe schepping is en dan zien we dus vervolgens, dat de God van Israël de God van het Huis Israëls is (Ezech. 22) en die onder het Nieuwe Jeruzalem staat en waar we zien, dat daar Christus boven staat in de derde Hemel aan de Zijde van het Noorden welke de Hemel is, waar het Gelovig Overblijfsel naar toegaat. Dan zien we dus vervolgens dat dit land Israël voor God dood is, want Hij heeft en spreekt alleen maar over het Huis Israëls en dat is geestelijk en zit in de verborgenheid, waar de nieuwe Jood ook in staat en deze is een discipel van de Heere Jezus Christus en dat is ook tevens Gods oogappel.

Wat dit Israël aangaat is niet het Israël van het Oude Testament. Het is het afgodisch Israël geprofeteerd door Jesaja in Jes. 2:6-22. Deze heeft een antichristelijke functie. Dat is het begin punt van de profetie die doorgaat naar Daniél 7:8 en dat is de Kleine Hoorn en dat is een land, Voortkomend daaruit komen zeven andere hoornen (Unies of grootmachten) uit voort, die nu uitkomt door de New World Order en een systeem die 1 religie; 1 economie; 1 leider en 1 algemene valse vrede naar boven zet, zodat Satan een valse vrede naar boven kan werpen, die je in het systeem vast zet van de New World Order. De spil van die zeven hoornen + 1 hoorn (afgodische 1948 Israël) Deze zien we dus ook in de Joodse kandelaar terug. Zeven hoornen boven de standaard van de kandelaar en dat is dit natieland het afgodische Israël. De zeven kandelaartjes de daarboven staan zijn de zeven unies en in het midden hebben we de occulte davidster. Ster staat namelijk voor Satan en de tweede Hemel welke is het heelal; God zit in de derde Hemel en daar zit de Zijde van het Noorden, waar alle gelovigen in Christus naar toegaan; en de eerste Hemel is van de mens, die als het goed is ziet gebeuren hier op aarde onder de blauwe Hemel dat wat er gebeurd in zowel vanuit de Derde als ook de Tweede Hemel recht voor zijn neus. De god van Israël is dus de God van dit afgodische Israël en dat is de geest van de antichrist; De overste der wereld ofwel Satan zelf. Het Christendom welke is Sodom en het Jodendom welke is Gomorra staan onder de vorst van Tyrus (=Satan) in de Tweede Hemel. Het Jodendom is Samaria en het Christendom is het Oude Jeruzalem. Ohola en Oholiba (Ezech. 23:6 en Ezech. 16:45-63). Het Huis Israëls zit in de verborgenheid en we zien dat daar de gelovige in Christus zitten ofwel de ware Joden en da zien we dus ook dat onder het Christendom diegene zitten die onder de geest van de antichrist zitten. De derde Hemel gaat nog een gevecht aan aan diegene die onder de tweede Hemel onder het Christendom verkeren met hun herbouwde tempels uit het Boeken Ezra en Nehemia en de synagogen van de Oud Testamentische Joden hebben de synagogen van Satan gemaakt door Koning Salomo in 1.Koningen 7 en 11.

We zien dus dat de Jodenvervolging eigenlijk de Christenvervolging is die op de Oudtestamentische Joden zijn afgevuurd. Dit doet Satan, doordat hij de mensen van Christus natuurlijk af wilt houden en daarom ook het woord afgodische voor het woord Israël om zo sympathie te ontwikkelen voor hem die dit valse Israël gemaakt heeft. Om zo de afval van de laatste tijden gestalte doen laten geven (1.Tim. 4:1-16).

Broeders en zusters; we zitten in de eindtijd en er word hard tegen het zogenaamde begrip `antisemitisme’ gestreden, maar is dat wel juist? Of word er met dat woord door Satan gespeeld om zo de Waarheid die in Christus is en dus in menselijke zin antisemitisch is tot taboe gemaakt zodat Satan nog probeert om de Waarheid die in Christus is ten onder te houden, zodat het Evangelie meer nergens gepredikt kan worden, Dat zien we dus ook in Openbaring 13:11-18 terug. We kunnen nu al niet meer in geestelijke zin al kopen en verkopen wat het evangelie aangaat. Straks is de natuurlijke kant ook aan de beurt dat wie geen chip in zijn arm of hand heeft zitten ook in het natuurlijke al niet meer kan kopen en verkopen. Dus geen geestelijk voedsel meer en dus ook geen natuurlijk voedsel meer en dan op dat moment zal de Heer het Gelovig Overblijfsel opnemen.

Dus we zien dus dat de Joden leugenaars waren vanaf het begin van het Boek Genesis 1. Volk van God zijn ze nooit geweest want ze hebben een andere god dan de God van de Heere Jezus Christus. Verder hebben ze Christus altijd gehaat en de Joden zeggen dan ook, dat zij dezelfde God hebben dan de Christenen? Dat is gewoon domweg een leugen, die komt uit de diepste spelonken van de afgrond. Kijk wanneer ze zo Christus blijven haten, dan werd het eindelijk tijd dat de Holocaust op gang werd gezet door de God van Abraham Izaäk en Jakob ofwel de God van de Heere Jezus Christus en dat zes miljoen Joden via het goede werk dat Adolf Hitler deed naar de afgrond zijn gegaan. Dat zal hun voor de eeuwigheid leren. Willen we de kant van de Joden uit komen we in de diepste spelonken van de afgrond terecht. Maken we een keuze voor de Heere Jezus Christus dan hebben we het eeuwig leven en dat is de reden ook, dat de God van de Heere Jezus Christus met de Joden gebroken hebben en dus ook de reden dat de Jood voor God niet bestaat anders dan in Rom. 2:29.

Iets om hier eens heel ernstig over na te denken. Amen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: