Sieb Buiten, Feike ter Velde en Willem Ouweneel — Christenzionisten.   3 comments

Wat doet het Christenzionisme: 

 

 

 

 

Sieb Buiten (1)

Sieb Buiten —- Christenzionist — valse leraar.

 

FeikeTerVelde 1

Feike ter Velde — Christenzionist — valse leraar.

 

foto-willem-j-ouweneel

Prof. Dr. Ouweneel — Christenzionist — valse leraar.

 

Semitisme is in Gods ogen een gruwel. En Zionisme en Christenzionisme is God een gruwel. We gaan natuurlijkerwijs tegen het semitisme in, omdat de Heer Jezus Christus tegen de leer van de Joden in gaat. We zien dat terug in Johannes 8. De Joden, voor zover deze bestaan nog in de Oudtestamentische vorm, bestaat niet meer in Gods optiek en dat lezen we in Rom. 2:25-29 en dan met name in vers 28 en 29. Na de opstanding van Christus is het oude Israël verslonden (Hos 8:8) en de Oudtestamentische Joden, die de besnijdenis hebben naar het vlees ook (Jeremia 31). De heer Sieb Buiten is ook geen christen maar een Christenzionist en trekt de gevolgen van een leugenachtige leer, die hem er toe brengt te zeggen dat wij antisemieten zouden zijn en ik moet hem daar gedeeltelijk in gelijk geven. Het deel dat hij gelijk heeft; is dat wij doen wat Gods Woord zegt en dat is dat diegene die in het hart besneden is door de wedergeboorte en opgestaan is met Christus, die is in Christus een nieuwe schepping. Het oude is weggedaan en ziet alles is nieuw geworden (2.Cor. 5:17). Dit geval is dan ook dat wij een nieuwe schepping zijn en dat Christus woning heeft gemaakt in onze harten (Op. 3:20) en dat de Heilige Geest contact heeft gehad met onze geest, zodat wij dus zien dat we niet alleen geestelijk zijn veranderd, maar ook dat onze ziel daarin is ook in meegegaan. Dit wetende dat de mens die leefde onder de wet dood is en dat wij met Christus leven in de Genade en behoren tot de 7000 mannen die voor het Beeld van Baäl niet gebogen hebben en leven in de uitverkiezing der Genade (Rom. 11:4 en 5). Niet meer levende in een natuurlijke natie die Israël heeft, maar wel in het Huis Israëls die onder het Nieuwe Jeruzalem zit in de derde Hemel bij Christus aan de Rechterhand Gods aan de ‘Zijde van het Noorden’ in de derde Hemel (Ezech. 30:22-29). Dan zien we dat we in een nieuwe tempel leven (Ezech. 40 en 1. Cor. 6:15-20). Wij hebben niets van doen meer met het Oudtestamentisch Israël, maar zeker ook niet met het huidige met oorlogen en afgoderij geteisterde afgodisch' Israël die door de Statenbond in 1948 is opgericht. Waarom noemt God ditafgodisch’ nu dat zien we dus weer terug in Jes. 2:6-22. Daarna zien we dan ook, dat dit afgodisch Israël van nature een land is net als de andere landen en we moeten daar geen profetische waarden aan hechten als alleen dat dit de Kleine Hoorn is is Dan. 7:8 en dat is de basis van de Nieuwe Wereld Orde  die we weer terug zien in Dan. 7:21:25 waar de zeven hoornen worden uitgelegd met de zeven koningen en dat daar dus de antichrist uit voortkomt, welke we bijna tastbaar kunnen zien wie dat is. Hoornen betekenen grootmachten of unies. Nu het boekje was toen in de tijd van Daniël gesloten, maar is na de opstanding van Christus weer geopend en we zien die profetieën vandaag de dag voor onze eigen ogen uitkomen. Dan zien we vervolgens, dat het niet meer om een natuurlijk Israël gaat, maar om het Huis Israël, waar Jood en heiden één zijn in Christus, wanneer ze tot het geloof in de Heere Jezus Christus gekomen zijn en dat ze leven in het Nieuwe Jeruzalem (Gal. 4:26) bij Christus in de Hemel (Ef. 2:11-22) en daar zit dus ook het Gelovig Overblijfsel die zit onder de uitverkiezing Zijner Genade. Nu dat laatste wijst de heer Sieb Buiten totaal van de hand en ziet hij dat als een leugen, terwijl dit afgodisch Israël de spil is van het werk van de geest van de antichrist en die door aan de goede zijde van de Boom van Kennis te zitten al het kwaad op zich aantrekt.  Dat zien we dus ook aan de zijde van de Palestijnen en de wetopleggingen door de Joden aan de Palestijnen en dat de Palestijnen niets meer te  vertellen zouden hebben in het deel van Jeruzalem die van hen is. De Joden; de Israëlieten; de Zionisten en de Christenzionisten die terroriseren alle mensen daarbuiten en zeggen dat de Moslims zulk slecht volk is, daar zij niet weten dat de Zionisten vanuit de Talmudse wetten de vrijbrief hebben gekregen om alle `Goys’ (dat zijn wij dus) uit te mogen roeien en in de eerste plaats de Zoon van de levende God zelf. Het is wel duidelijk dat 1938 jaar later Gods antwoord daarop gekomen is. We weten wat er gebeurd is in de WOII. Zes miljoen Oudtestamentische Joden troffen de dood. Het beste wat God had hebben de Joden gekruisigd en de Holocaust was de enige oplossing en via razzia’s werden de Joden naar de vernietigingskampen getransporteerd. Ze hebben nog geeneens een treinkaartje daarvoor hoeven te kopen. Gratis openbaar vervoer, speciaal voor de Joden opgezet. Wel een luxe voor hen om zo op die wijze aan het einde van het natuurlijke leven te komen om zich vervolgens daarna naar de diepste spelonken van de afgrond geleid te moeten worden. Want daar gaan ze allemaal naar toe die de leer van Christus verafschuwen; immers die zijn vervloekt zegt Apostel Paulus in Gal. 1:8-9. Diegene die onder het Christendom zitten zijn niet minder erg dan de Joden onder het Jodendom. Beiden hebben de God van de Heere Jezus Christus niet. We zien dat heel duidelijk terug in Ezech. 23: 4 en Ezech. 23:29 tot en met het einde. De bevlekten en de ongelovige spuwt God uit Zijn mond (Op. 3:16). We zien dat ook aan Sieb Buiten zelf, wat een diep vervloekte misleider hij is net als Feike ter Velde en Willem Ouweneel. Dat zijn drie grote tumoren uit het brein van Satan zelf, waar het teken van het Beest op hun voorhoofd en hun handen geprint staan. We komen hen in ieder geval bij Christus in de Hemel niet tegen. Doch de geestelijke schade die ze toebrengen is alleen aan de hypocrieten gericht (2.Tim. 4:3-4), want zelf hebben ze een schijn van godzaligheid, maar de kracht daarvan hebben ze verloochend en van dit soort lieden dienen we dus ook een afkeer te hebben en geen parels te gooien naar dit soort zwijnen (Mattheus 7:6; 2.Petrus 2 en Jer. 23), want ze misleiden ons en daarvoor zijn ze ook aangesteld om de hypocrieten te misleiden. De oprechte van hart kunnen nooit misleid worden. Dit zijn lieden die de Bijbel steeds verdraaien en Gods Plan door de Bijbel heen als een leugen zien. Zij hebben Christus niet en de Heilige Geest ook niet en God de Vader zitten ze te lasteren met hun lasterlijke woorden die God nooit kan hebben uitgesproken!! Wijk van hen!! Amen.

Advertenties

Posted december 28, 2014 by Dutch Bible Research Center. in Christenzionisme

Tagged with

3 responses to “Sieb Buiten, Feike ter Velde en Willem Ouweneel — Christenzionisten.

Subscribe to comments with RSS.

  1. Wat u zegt is waar, maar de valse leringen en bedriegerijen is God een gruwel (Op.22:18-19). Er is alleen liefdeloosheid bij die leugens en we omarmen geen mensen die tegen beter in leugens verkondigd worden. Daar dienen we een afschuw en afkeer van te hebben en niet mee om te gaan. Pas wanneer zij naar het Kruis van Christus gaan en zich wederom bekeren (Hebr. 6:4-8) dan zien we dus ook, dat ze zelf ook vergeven worden, want ze hebben een ander Evangelie; een andere Messias en een andere geest, namelijk de geest van de antichrist. Doch we moeten we de consequenties voorhouden, dat wanneer ze niet de leer van Christus hebben, dat ze dan naar de hel gaan, want ze zijn de brede weg en de brede poort doorgegaan. Daar dienen we de mensen vermanend over aan te spreken, zodat ze weer terug kunnen komen naar het kruis. Het is beter nu een beetje pijn te voelen dan wanneer je voor de eeuwigheid in de hel. Daar zit ook liefde in en achter. God is niet alleen een God van liefde, maar ook een God van verterend vuur. Nu wanneer we zien dat de Christenzionisten de kant van de Zionisten opgaan en wanneer je weet wat die Zionisten en voornamelijk de Rohtschild Zionisten uitvreten waar deze drie heren achter staan, dan moet je de mensen waarschuwen en de leraren openlijk vervloeken!! Amen.

  2. Ze hebben nog geeneens een treinkaartje daarvoor hoeven te kopen. Gratis openbaar vervoer, speciaal voor de Joden opgezet. Wel een luxe voor hen om zo op die wijze aan het einde van het natuurlijke leven te komen om zich vervolgens daarna naar de diepste spelonken van de afgrond geleid te moeten worden.

    wauw.. ik heb echt serieus twee keer moeten lezen voordat ik mijn ogen kon geloven.. wat een onmenselijke schoft ben je om zulke taal te schrijven.. al die kinderen die er niets aan konden doen.. ga je kapot schamen om zulke dingen te schrijven!!!!!

    • Het zij u vergeven mij een schoft te noemen of meer van dit soort represailles naar me toe te werpen, want menselijk gezien is dit natuurlijk wel erg. In Gods ogen dus niet, want God kan uit één persoon een heel volk maken.

      U moet het twee keer lezen en u verstaat het nog steeds niet. De Rom. 2:28-Joden lijken op mensen, maar zijn het niet. Ze vermoorden de christenen en er word door de Christenzionisten beweerd, dat Christenen beweren, dat zij de Joden steeds aan het treiteren waren geweest. Het tegenovergestelde is reeds waar. We zien dat ook in de filmpjes in het artikel. Het is ook, dat zij het ergste volk zijn, mede met de Zionisten, die nog veel erger zijn. De valse Semitische inslag die ze in het Evangelie van het Koninkrijk hebben gedraaid is een snoei harde valse leer en beweren ze dat wanneer iemand daar niet in geloofd, dat deze een antisemiet word genoemd. Nu zij even nog onder de wet en in het vlees en daardoor zien ze de Rom. 2:28-Joden het oogappel van God zou zijn. Radicale nonsense, want dat zijn ze niet. Het antwoord ligt in Rom. 2:29. De Joden in Gods ogen zijn diegene die in Christus zijn en die een nieuwe schepping zijn. Het betekent, dat zij niets te maken hebben met de Jood die naar het vlees zijn besneden, maar het het hart zijn besneden en die zijn het die tot het gelovig overblijfsel behoren. Nu de Oudtestamentische Joden, die in het afgodisch Israël en verstrooid over de gehele wereld rondlopen, die zijn niets meer dan aanhangers van een religie, die onder Gomorra staat en het Christendom die onder Sodom te vinden is. Dus beiden zitten ze onder de geest van de antichrist en beiden hebben het Evangelie van het Koninkrijk dus niet. Wie dat Evangelie van het Koninkrijk dus niet heeft, die is geen kind van God; behoort ook niet bij de geestelijke zegeningen die in Christus zijn en behoren ook niet tot het gelovig overblijfsel, die door Christus is uitverkoren, want ze willen niet alleen door het Bloed van Christus zalig worden en eeuwig leven daardoor verkrijgen en door de smalle poort gaan, maar altijd onder de brede poort wandelen. Dus de weg van Sodom en Gomorra is hen heilig geworden en niet het Bloed van Christus door het Kruis is hen heilig geworden. Ze bestaan dus in Gods ogen dus evenmin als dat de Oudtestamentische Joden bestaan, die na de opstanding van Christus zijn gedegradeerd en dit op grond van Lukas 23:21 WAAR 1942 jaar later daardoor gestraft zijn geworden door zes miljoen Joden op een feestelijke wijze naar de afgrond te zien lopen om vervolgens eerst of via de gaskamers van Adolf Hitler of door Hamas in de gaskamers worden geplaatst. Want het jammere feit is wel dat er in de tijd van de door God opgerichte WOII nog teveel Joden de weg naar de vrijheid gevonden hebben, wat nu de Hamas recht moet zien te breien. Doch die valse Joden hebben dus een enkele reis eindbestemming gekregen; geheel verzorgd door Duitse overheid en zo konden ze toch hun dood en hun tweede dood vinden. Het mooie is echter wel dat dit `afgodische’ Israël die in 1948 is opgericht wel de gasrekening hebben betaald. Een land die eerst tot Palestina behoorde, maar door de Joden en Zionisten hen is afgenomen. Dus met gratis openbaar vervoer gingen ze een eindslot tegemoet. Overigens was het dus wel de beste tijd van de vorige eeuw geweest, want hier kunnen we dus zien dat de kop van Satan vermorzeld is en dat God nu Satan kon gebruiken om Zijn doel te kunnen bereiken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: