Leave a comment

cropped-gg-myanmar2013-2

Helaas kan ik dit plaatje niet groter krijgen, ondanks mijn serieuze inzet met Photoshop. Geeft niet, want hie stelt Van der Steen, dat God de Journalistn nog krijgt, die zeggen dat de wonderen en tekenen vals zijn. Goed laten we dat eens toetsen of dat klopt.

Wat is de filosofie van TRIN: 

In 2002 is Trin, door onder andere Mattheus van der Steen, opgericht. Trin wil op internationale schaal het evangelie verkondigen door middel van het ondersteunen van lokale organisaties, het uitzenden van teams en het organiseren van evangelisatiecampagnes en -avonden. Trin organiseerde tot 2007 onder andere de zogenaamde firenights. Deze avonden waren van zeer charismatische aard en er gebeurde vreemde manifestaties die, volgens Trin, voortkwamen door de leiding van deHeilige Geest. Trin heeft driemaal de Heaven on Earth campagnes gevoerd. Deze campagnes waren ook van een zeer charismatisch karakter. Tijdens het aankondigen van Heidi Bakertijdens één van deze conferenties slaakt voorganger Mattheus van der Steen vreemde klanken uit. Als daarna Heidi Baker spreekt wordt het nog gekker. De meest vreemde klanken komen spontaan uit haar mond. Ze kan geen gebed normaal uitspreken zonder gesis of gekreun of onverstaanbare klanken. Verder roept ze of God Zijn engelen wil sturen. Ze ziet een verandering in de atmosfeer, iemand met ms wordt op dit moment volgens haar genezen. Dit is het soort sprekers dat door Trin worden uitgenodigd. Trin wordt gerekend tot het zogenaamde powerchristendom, dit is een extreme versie van de Word of Faith leer. De Here Jezus wordt dan ook door Trin als een soort Supermens voorgesteld. Wonderen, tekenen, manifestaties voorspoed en rijkdom alles is mogelijk als je er maar in gelooft. Van der Steen claimde in 2008 en 2009 dat er meerdere keren goudstof in zijn bijbel was gevonden. Na onderzoek bleek er zich geen goudstof in de bijbel te bevinden. Wel werden er sporen van koper gevonden. Rebekka de vrouw van Mattheus van der Steen is niet onomstreden. Zo beweerde ze in een interview met EO Visie dat ze de vijfde bruid van satan was. Onderzoek heeft nooit aangetoond dat de gedane beweringen waar zijn. De EO heeft gezegd dat ze achteraf beter hadden moeten controleren.(link). Trin claimt dat er massa’s mensen worden gewonnen voor het evangelie en dat er zeer velen zijn die genezing ontvangen. Onderzoek door Karel Smouter, naar aanleiding van de claim van Trin dat er zeven blinden waren genezen in Birma,  heeft echter aangetoond dat deze genezingen niet werkelijk zijn gebeurd. In dit interview zegt van der Steen dat er in diverse landen mensen uit de dood zijn opgewekt. In dit zelfde interview komt de vreemde visie van Trin op het evangelie duidelijk naar voren. Op de vraag of er voor ieder mens vergeving is antwoord van der Steen dat dit zeker zo is. Als de mens God verwerpt dan is dat een keus. Wij moeten dan als kleine christussen Zijn genade zichtbaar maken. We moeten niet dreigen dat mensen naar de hel gaan als ze de Here Jezus niet aannemen. Het is aan God wat Hij daar mee doet. Dit gaat echter regelrecht tegen de Bijbel in: Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. Joh.3:14-18 Bij Trin kan men terecht voor de Healing Rooms. Het is alsof u naar de dokter gaat. Op de site van Trin schrijft men: “De Healing Rooms zijn gratis en open voor iedereen. Een afspraak maken is niet nodig. Wel dient u rekening te houden met een wachttijd als het druk is. We willen tijd nemen voor iedereen, dus ook voor u.” Trin is lid van het RAN Network hiermee wil men de charismatische boodschap vermenigvuldigen, verenigen en verkondigen. In deze campagne staan weer grote wonderen en tekenen zoals mensen die uit de doden zijn opgewekt. Een Indiase voorganger die komt spreken. Deze man heeft water in wijn veranderd en vele miljoenen mensen gered. Het rijtje met mensen die Trin ondersteunen zijn niet klein. Vele bekende namen zoals Willem Ouweneel, Herman Boon, David Vos, Bert Piet, Jaap Dieleman, Heidi Baker en vele andere. Dit zijn mensen met dezelfde inslag als Trin. Wonderen, tekenen, profetische gaven, genezingen, bevrijding, geestelijke oorlogsvoering. Dit zijn de pilaren waar Trin op drijft. Er staat teveel op de website van Trin om alles te behandelen. Ik raad u aan deze zelf te onderzoeken en u te verbazen of misschien wel eerder te verbijsteren over wat er allemaal geleerd wordt onder de vlag van het evangelie. Zie ook de You Tube filmpjes hieronder voor de leer zoals Trin die brengt. Nu Heidi Baker is al bekend en staat bij ons al op de dodenlijst Christelijke leiders en Mattheus van der Steen ook; verder moet Jaap Dieleman nog op de dodenlijst komen en Herman Boon ook, want Ouweneel staat al bij ons op de dodenlijst Christelijke leiders en hij gaat daar ook niet vanaf, want hij  blijft de leer van Christus tot valse leer zien, dus dat is een lastering van de Heilige Geest waar de Heer zelf zegt in Mattheus 12:31 zegt dat daar dus geen vergeving over mogelijk is. Dus hij gaat naar de hel, dus staat hij bij ons op de dodenlijst. Nou laten we omtrent een paar filmpjes maar eens even kijken wat TRIN is en wat voor een diep tot op het bot vervloekte grafzwijn voor het aangezicht van Christus die Mattheus van der Steen eigenlijk is.

 

Hierboven zagen we dus al, dat van der Steen dus een ander evangelie heeft, namelijk het voorspoedsevangelie welke geen evanngelie van Jezus Chroistus is, maar die de mens onder de geest van de antichrist houdt in het tussengebied dat de Heer Jezus Christus nog steeds onder de geest van de Antichrist en daar werkt ook de de geest van de antichrist, namelijk oin de Algemene Christelijke Kerk en daar heeft niet Christus de macht, maar het geld ofwel Simon de Tovenaar (Hand. 8). Het moge duidelijk zijn, dat Satan ook inde Naam van een andere Jezus, namelijk een ‘meester Jezus’ wonderen en tekenen doet en we zien dat terug in Openbaring 13. Ze zitten dus onder de Beest die uit de aarde opkomt en dan zien we dus, dat in vers 11 van dat hoofdstuk een beets komt die 1 hoorn heeft van de draak en 1 hoorn van het Lam. Dit wil dus zeggen dat we dit in één lijn kunnen zetten met Mattheus 7:15, dat zijn dus de wolven in schaapskleren en dan weten we dus ook, dat dit wolven in schaapskleren zijn en dus ook hebben zij een schijn van godzaligheid, maar de kracht hebben ze derhalve van verlochend (2.Tim. 3:5) en zo zien we dus, dat zij dus de bevlekten dienen en niet diegene die in Christus zijn, welke we zien ook, dat zij dus door de geest van de antichrist geleid worden en dan ook zit niet Christus, maar het Beest uit de aarde in hen en dan zien we in Matth. 24:24, dat zij juist antichristussen geworden zijn. Zij zijn dus niet van Christus, maar ze staan dus onder de geest van de antichrist. Het zijn gewoon diep vervloekte zwijnen voor het aangezicht van Christus zelf en dat maakt Mattheus van der Steen, maar ook een Jan Sjoerd Pasterkamp, maar ook een W.J. Ouweneel; Frank Ouweneel; A. Knevel; Wilkin van de Kamp; Jan Pool; en meer op de dodenlijst van de Christelijke leiders staande valse leraars ook onder dat zelfde Beest. Alles wat betreft die charismatische en profetische cultuur staat onder de geest van de antichrist en staan dus niet in het Boek des Levens opgetekend, zodat ze met hun valse leringen de diepste poorten van de afgrond ingaan en dat ze nooit het Koninkrijk Gods bij Christus kunnen zien, daar ze met hun valse leringen de Heilige Geest gelasterd hebben waar geen vergeving voor is en dat komt natuurlijk, dat God hen overgegeven heeft tot een leugen, opdat ze alleen maar de leugen gehoorzaam zouden zijn en zo zullen ze via de brede weg en poort de afgrond ingaan. De Heer jezus Christus heeft hen dus nooit gekend. De oprechte die in deze ingeslapen in diezelfde groep zitten haalt God eruit. Mattheus van der Steens vrouw Rebekah heeft haar straf al gehad, doordat God namelijk bij haar Alvleesklierkanmke heeft toegelaten, die Hij ook  niet geneest en daardoor moeten zij dus ook dat aan de medische wetenschap toelaten, maar bij haar is het al terminaal. Nu dit wetende dan zien w dus dat zij nooit bevrijd is geweest ook, ondanks de door haar neergezette datum van bevrijding. Neen, zij is door de demonisch bezeten heks Angela Greenig zogenaamd vrij gezet. Zij is demonisch bezeten, doordat zij dus ook de Prosperity Gospel hanteert en met trots naar de Prosperity Pimps kkijkt als weldoende predikers. Die vrouw, zo gek als een deur ze is en zo demonisch bezeten als een mens kan zijn; zien we dus ook, dat zij dus niets met het evangelie van Jezus Christus van doen heeft. De geest avn Jezebel heeft  meester van haar leven gemaakt. mattheus van der Steen gaat heel pijnlijke prostataatkanker krijgen en dat zij zijn valse bediening niet meer uit kan voeren. Daarom zijn we ook zo blij dat we hem ook naar de afgrond gedeporteerd zien, want door de lastering van de Heilige Geest ziet het Gelovig Overblijfsel hem ook niet bij Christus in de Hemel terug. Jammer maar helaas.

Nu dit wetende hebben de Journalisten gelijk, want die wonderen en tekenen die mattheus van der Steen doet komt natuurlijk uit de Beest die uit de aarde opkomt, die in zijn hart zit en dus het komt van de geest van de antichrist vandaan, doordat hij namelijk niet de leer van Christus heeft, maar het voorspoedsevangelie. Daar dit een valse leer is; komen die wonderen en tekenen van die valse Jezus die hem het teken van het Beest op zijn handen en voorhoofd heeft geprent. Die man zien we dus ook niet bij Christus in de Hemel terug. Dat is duidelijk, want zijn naam staat dus ook niet in het Boek des Levens.

Dus Mattheus van der Steen is een zwijn uit de afgrond waar we ook niet op grond van Mattheus 7:6 ook geen parels naar moeten gooien, dus laten zien hoe het wel in elkaar zit. Dat geldt dus ook voor Arie Knevelen andere mannen die aan TRIN hun verbinding hebben als Jaap Dieleman, die ook op de dodenlijst van de Christelijke leiders kan. Amen.

Advertenties

Posted november 20, 2013 by Dutch Bible Research Center. in Matheus van der Steen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: