Even wat diepere Kost   Leave a comment

We zagen dus die clips van Rebekah an der Steen. Wat er met haar gebeurd is; is ze van het ene koninkrikje va Satan naar het andere ovrgegaan. Wat er gaat gebeuren is het volgende welke we zien in Matteheus 12:42-45, waar staat:

42 De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht, en hetzelve veroordelen; want zij is gekomen van het einde der aarde, om te horen, de wijsheid van Sálomo; en ziet, meer dan Sálomo is hier! 43 En wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet. 44 Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben; en komende, vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. 45 Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste van denzelven mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn.
De verwanten van Jezus
46 En als Hij nog tot de scharen sprak, ziet, Zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende Hem te spreken. 47 En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan [daar] buiten, zoekende U te spreken. 48 Maar Hij, antwoordende, zeide tot dengene die Hem [dat] zeide: Wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders? 49 En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders. 50 Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. 

Nu wanneer we dit zien, dan zien we dus ook, dat wanneer we niet goed in Christus opwassen met gezonde Bijbelstudie en een zeer gerichte aanpak in dat alles, dan zien we dat ze onwetend en onkundig blijven en we zien dan dus ook, dat ze niet staan in het opstandingsleven van Christus en dan zegt de Bijbel dat ze het ergste aan toe zijn als voor de wedergeboorte en zo zien we dus dan ook in 1.Cor. 15:19 het volgende en dat is dat ze de meest beklagenswaardigste van allen zijn. Dat creëert bij hen een schijn van godzaligheid en we zien wanneer ze met hen praten, dat ze de kracht van het evangelie verloochend hebben en dat we daar nog veel meer afstand moetn doen als van de mens in de wereld zelf, waar we dus rustig mee om kunnen gaan en dan zien we dus, dat zij dus niets anders hebben dan alleen een valse leer. Dan weten we dus ook, dat zij niets van doen hebben met het Evangelie van het Koninkrijk, welke we zien in Mattheus 24:14 en dan zien we dus ook, dat ze niets meer hebben dan het leven in een ander koninkrijk onder dezelfde geets van de antichrist en hun weg is verder weg bij Christus als dat ze waren voor hun wedergeboorte toen ze nog zo bezeten waren. Het is overduidelijk, dat zulke organisaties als TRIN, Lakeland en Torontobeweging en dit soort idiotie de mens eerst een schijnbevrijding laat doen om vervolgens er zevenvoudig erger bezeten uit te komen. Rebekah en mattheus en al die valse leiders die haar steunen richten bij de mens zo vreselijk veel schade aan en God heeft dat toegelaten, omdat het volk juist onoprecht tegenover Hem staat en dat ze niet naar God willen luisteren. Het moge duidelijk zijn, dat zij niets anders te brengen hebben, dan zevenvoudigere ergere satanie als dat Rebekah in de Satanskerk heeft meegemaakt en waar ze met deze man moest gaan trouwen.

ScreenShot1805

We zien hier dus Anton Szandor LeVey. Hij is al geruime tijd ter helle besteld en dat betekent dat zij hem na hun bediening in de hel zullen tegenkomen of dat zij in een ander gebied van de hel begeven. Het moge duidelijk zijn, dat zij dus niets met Christus te maken hebben. Haar satansdochter werd door Levey zelf ook seksueel misbruikt en dat zal zo wel blijven. Zij was de dochter van Satan en Rebekkah van der Steen is (nog steeds, maar dan van een andere Satanspriester nu, namelijk Mattheus van der Steen)

Laten we eens een interview zien:

De vorige partner van Rebekah van der  Steen was dus Anton Szandor Levey. Hoie ziet deze man eruit:

De jonge periode:

De satanskerk waar Rebekah van der Steen vertoefde: 

Hier zien we op 6:55 minuten van deze video Rebekah van der Steen liggend voor de Hogepriester van Satan: Anton Levey.

Rebekah van der Steen

Rebekah van der Steen liggend voor Anton Levey Satanspriester.

Ze heeft nu dus de geest van Jezebel aangenomen, welke staat in Openbaringen 2:20:

“Openb 2:20 Maar Ik heb [enige] weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die zich zelve zegt een profetes te zijn, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten”.

Over Anton Szandor Levey en waar hij nu is: 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: