Dit is TRIN   Leave a comment

Wanneer we over de hoer van TRIN hebben, dan hebben we het over Rebekah van der Steen. Het is allang duidelijk dat ze getrouwd is met de Christelijk ogende satanist Mattheus van der Steen, die nu bezig is met een rondreis door de wereld om iedereen via een christelijke weg een kind van de duivel te maken. Doch wie is het, die vrouw van Mattheus van der Steen. Deze twee filmpjes laat ons zien dat zij de vijfde bruid van Satan was, welke haar eigenaar Anton Levey heeft haar `verkocht’ aan Mattheus van der Steen, de over een andere boeg Satan is gaan presenteren en gaan vereren als de God van Jezus Christus. Mattheus van der Steen werkt onder de vlag Mattheus van der Steen Ministries die door de Satanskerk gesponsord word net als de organisatie TRIN, die onder zijn leiding staat. Laten we maar eens kijken wie Anton Levey is. Wie Mattheus van der Steen werkelijk is en wie zijn hoerenbruid werkelijk is.

2.Thess.2:10-12

10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.

11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;

12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

1.Tim. 4:1-5:

1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,

2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten [als] met een brandijzer toegeschroeid;

3 Verbiedende te huwelijken, [gebiedende] van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend. 4 Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde; 5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en [door] het gebed. 

TRIN heeft nauwe banden met en de Torontobeweging en met lakeland van Todd Bentley.  Laten we eens kijken wie Todd Bently alias BAM BAM werkelijk is:

Valse genezingen en bevrijdingen en valse opwekkingen. TRIN is OKKULT en van der Steen ook.

Nu zijn vrouw: 

De vijfde bruid van Satan

We zien dat ze nog steeds demonisch bezeten uit haar ogen kijkt. Ze is dus nog niet vrij en nog steeds verbonden met satan.

Hie praat ze nog hoe diep ze in haar bezetenheid zit.

Greenig vertelt hier dat Rebekah bevrijd had, doch zij is zelf demonisch bezeten. Waar staat het in de Bijbel waar satan satan kan uitdrijven?

Andere vrouw in dezelfde situatie als Rebekah:

Hier zien we dus dat ze nog steeds staan onder de religie Christendom en dat het allemaal van die zwijnenstalletjes ofwel de herbouwde tempels uit het Boek nehemia en dan zien we dat deze na de opstanding van Christus tot stand zijn gekomen. Niet door Christus zelf, maar door de geest van de antichrist die door Simon de Tovenaar werkt en het voortbrengsel is van het Jodendom. Daarom is het Jodendom, die de kerkjes van Salomo in zich heeft en het Christendom, die de  de relatie met Christus nog nooit gehad heeft, want zoals het Jodendom onder Samaria (Ohola; Ezech. 23:4)  en dus onder Gomorra staat; zo staat het het Christendom onder het oude Jeruzalem en dat oude Jeruzalem is Oholiba en dus onder Sodom (Ezech. 16:45-63). Dan zien we de algemene kerk in Ezech. 23:29,34 en zien we dat dit de RKK Kerk is, die na de eerste gemeenten tot stand is gekomen door de Romeinen en die de oprechte Christenen op de brandstapel hebben gegooid. Daar komen al die andere kerken en gemeenten uit voort en zo zien we dus dat onder het Christendom vanaf de RKK Kerk tot en met de Pinkster en evangeliegemeenten onder de geest van de antichrist staat en dus onder Sodom. Het is Sodom. Het is daarom duidelijk, dat zij het Evangelie van Jezus Christus niet hebben en nooit hebben gehad. Het Christendom is het territorium van Satan en het zit in de afgrond. Een ieder die anders predikt dan dat Paulus en de apostelen hebben gepredikt die is vervloekt (Gal. 1:6-9), dus gaan ze van het ene koninkrijkje naar het andere koninkrijkje van satan en blijven ze wat ze werkelijk zijn en onder het Christendom waar de geest vand e antichrist onder werkt kan geen demoon uitgedreven worden, want satan kan zichzelf niet uitdrijven en we zien dan als volgt, dat zij dus niets te maken hebben met het Evangelie van Jezus Christus, maar we;l iets te maken hebben met de Kerken en dus zitten ze in Babylon en dus zijn ze onder de geest van de antichrist en hebben ze geen relatie met Christus in de opstanding wat weer neerkomt dat ze de wederkomst van Christus nog steeds in de toekomst zien, want ze moeten zelf nog uit de doden worden opgewekt.

Waar komt dit nu dus op neer. Rebekah van der Steen is nog steeds net zo bezeten; alleen zij heeft niet zoveel demonen meer nodig als wanneer ze in dat andere koninkrijk zat. Ze geloofd God niet dat God de controle over haar leven heeft die haar van dat slechte pad afhaalt en dan zien we dus ook, dat zij niets van een relatie met Christus in het opstandingsleven van doen heeft en Mattheus van der Steen nog veel minder.  Dus wat is er met Rebekah van der Steen gebeurd…. haar huis was leeg en de duivel nam zevenvoudig ergere demonen mee zeven maal groter als dat ze had voor ze wedergeboren was en ze is zeven maal erger geworden als dat ze was voor haar schijn-wedergeboorte. Dan zien we dus ook, dat ook een Rebekah van der Steen een engel des Lichts lijkt, maar een duivel is.

We kunnen dus zeggen dat elke kerk of gemeente die onder het Christendom (Christianity staat) is een kerk van Satan waarbij Satan werkt als een Engel des Lichts. Dus het komt uit de ‘pit of hell’.

Dus TRIN en Rebekah (wat haar satansnaam is)  en mattheus van der Steen komt uit de diepste put van de hel.

rebekahk5

De foto die we rechts zien is nu de bruid van de satanist Mattheus van der Steen. Het is daarom goed te weten, dat we daar juist heel ver weg van moeten blijven. Nu worden massa’s mensen nog dieper dan dat ze al waren totaal door hen gedemonieerd.

Matheus_van_der_Steen

Dit is haar prins op het zwarte paard. Mattheus van der Steen. De satanist uit de Koninkrijk van Satan zelf. Daar worden bij TRIN geen bekeerlingen gemaakt, maar ,massa’s mensen gaan veel dieper de duisternis in.
Amen.

Advertenties

Posted maart 11, 2013 by Dutch Bible Research Center. in TRIN

Tagged with

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: